MỘT MẢNH VƯỜN HÌNH CHỮ NHẬT CHO CHIỀU RỘNG 45 M , CHIỀU DÀI GẤP RƯỠI CHIỀU RỘNG

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.nếu thêm chiều rộng 8m thì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
Giúp mình nhé!
một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.nếu thêm chiều rộng 8m thì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Giúp mình nhé!

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật cho chiều rộng 45 m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.nếu thêm chiều rộng 8m thì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Giúp mình nhé!

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 240m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 8m thì diện tích tăng thêm là 256m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.Mong các bạn trả lời giúp mình

Bài 2:

Gọi chiều rộng là x

Chiều dài là 3x

Theo đề, ta có:

\(x\left(3x+8\right)=3x^2+256\)

\(\Leftrightarrow x=32\)

Diện tích hình chữ nhật là \(3072m^2\)

wow:D

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Nếu tăng chiều rộng thêm 2m ,giảm chiều dài đi 2m thì diện tích tăng thêm 12m . Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn đó?

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Nếu kéo mỗi chiều thêm 5 cm thì chiều dài bằng 2 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ban đầu

Gọi chiều dài là a; chiều rộng là b

Ta có : a=3b

a+5 = 2.(b+5)

=> a+5 = 2b+10

=> a=2b+10-5

=> a= 2b+5

=> 3b=2b+5

=> b=5

=> a= 5.3=15

=> Chu vi là (5+15).2 = 40 cm

=> Diện tích là : 5.15= 75cm2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Nếu thêm vào chiều dài 15m ,thêm vào chiều rộng 20m thì chiều dài mảnh đất mới gấp rưỡi chiều rộng mảnh đất khi đó.Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu?

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b
Theo bài ra ta có:a = 2b (1)(a + 15) x 2 = 3 x (b + 20) (2)Thay a = 2b vào (2), ta được:(2b + 15) x 2 = 3 x (b + 20)4b + 30 = 3b + 604b – 3b = 60 – 30b = 30Suy ra: a = 60Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu là: 30 x 60 = 1800 (cm2)

Ha ha ha hơi non

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Nếu bớt chiều dài đi 15m và tăng chiều rộng thêm 15m thì được hình chữ nhật mới có diện tích lớn hơn diện tích cũ là 1125m2.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Theo hình vẽ ta thấy khi giảm chiều dài 15m là giảm đi một hình chữ nhật nhỏ ( 2 ), nhưng khi tăng chiều rộng 15m thì sẽ có một hình chữ nhật mới có diện tích bằng hình chữ nhật (1 ) hình chữ nhật (2 ) và hình chữ nhật ( 3 ).

1 mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Nếu thêm vào chiều dài 15m,thêm vào chiều rộng 20m thì chiều dài mảnh đất mới gấp rưỡi chiều rộng mảnh đất khi đó.Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ban đầu.

Xem thêm: Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon, khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Nếu tăng cả chiều dài và chiều rộng thêm 5 mét thì diện tích lúc đầu của mảnh vườn tăng thêm 385m2.tính kích thước lúc đầu của mảnh vườn đó

Gọi kích thước ban đầu của hcn theo chiều dài chiều rộng là x(m), y(m)

Theo đề ta có:

x=3y (1)

(x+5).(y+5)=xy+385 (2)

Thay (1) vào (2) => (3y+5)(y+5)=(3y)y+385

=> 3y²+15y+5y+25=3y²+385

=>20y=360

=> y=18

Thay y=18 vào (1) => x= 54

Vậy kích thước ban đầu hcn là 54m và 18m

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 2,4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 55,6m thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 7092,336m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu? Giúp mình với

Gọi chiều rộng là x

Chiều dài là 2x

Theo đề, ta có: x(2x+55,6)=2x^2+7092,336

=>55,6x=7092,336

=>x=127,56

Diện tích ban đầu là:

127,56^2*2=32453,1072m2


Bạn đang xem bài viết: một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.nếu thêm chiều rộng 8m thì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
Giúp mình nhé!
. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi là 400 m . giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 3 % diện tích cả vườn . hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu


*

*

gấp rưỡi = 3/2

nửa chu vi là

400 : 2 = 200 (m)

chiều dài là

200 : (3+2) x 3 = 120 (m)

chiều rộng là

200 - 120 = 80 (m)

diện tích mảnh vườn là

120 x 80 = 9600 (m2)

diện tích cái ao là

9600 : 100 x 3 = 288 (m2)

diện tích còn lại là

9600 - 288 = 9312 (m2)


Bài giải:

Đổi gấp rưỡi = 1,5= 15/10 = 3/2Nửa chu vi hình chữ nhật là 400 : 2 = 200 (m)Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là 200 : (3 + 2) x 3 = 120Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 120 x (200 - 120) = 9600 (m2)Diện tích của cái ao là 9600 x3 : 100 = 288 (m2)Vậy diện tích còn lại của mảnh vườn là 9600 - 288 = 9312 (m2)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi là 400 m . Giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 3 % diện tích cả vườn . Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông ?


một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi là 400m giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 3% diện tích cả vườn .Hỏi diện tích còn lại bao nhiêu mét vuông


Đổi gấp rưỡi = 1,5= 15/10= 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

400:2=200 (m)

Chiều dài cái ao hình chữ nhật là: 200:(3+2)x3=120

Diện tích cái ao hình chữ nhật là:

120x(200-120)=9600 (m2)

Diện tích của cái ao là:

9600:100x3=288 (m2)

Vậy diện tích còn lại của mảnh vườn bằng:

9600-288=9312 (m2)


Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi bằng 400m . Giữa vườnđào một cái ao chiếm 3 % diện tích vườn .Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông ?


Đề bài :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi bằng 400m . Giữa vườnđào một cái ao chiếm 3 % diện tích vườn .Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông ?

Bài giải :

Đổi gấp rưỡi = 3/2 .

Tổng chiều dài và chiều rộng là :

400 : 2 = 200 ( m )

Vậy chiều dài 3 phần , chiều rộng 2 phần .

Chiều rộng mảnh vườn là :

200 : ( 3 + 2 ) x 2 = 80 ( m )

Chiều dài mảnh vườn là :

200 - 80 = 120 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

80 x 120 = 9600 ( m2 )

Diện tích đào ao là :

9600 x 3 : 100 = 288 ( m 2 )

Diện tích còn lại là :

9600 - 288 = 9312 ( m 2 )

Đáp số : 9312m2


Đúng(0)
Trịnh Thành Công

Đổi gấp rưỡi = 1,5= 15/10= 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

400:2=200 (m)

Chiều dài cái ao hình chữ nhật là:

200:(3+2)x3=120

Diện tích cái ao hình chữ nhật là:

120x(200-120)=9600 (m2)

Diện tích của cái ao là:

9600:100x3=288 (m2)

Vậy diện tích còn lại của mảnh vườn bằng:

9600-288=9312 (m2)


Đúng(0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. chu vi là 400 cm. giữa vườn đào một cái ao chiếm 3% diện cả vườn,

diện tích còn lại là ........m2


#Toán lớp 5
11
Thùy Linh Nông

Gấp rưỡi là gấp 1.5 lần

1.5 = 15/10 = 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

400 : 2 = 200 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

200 : 5 x 3 = 120 ( cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

200 - 120 = 8 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

120 x 80 = 9600 (cm2)

Diện tích cái ao đó là :

9600 : 100 x 3 = 288 (cm2)

Diện tích còn lại của vườn là :

9600 - 288 = 9312 (cm2)

9312 cm2= 9.312 m2

Đáp số : 9.312 m2


Đúng(0)
cao van cuong

giải

tacó nửa chu vi : 400 : 2 = 200

chiều dài : 200 :5 X 3 = 120 m

chiều rộng : 200 - 120 = 80 m

diện tích toàn mảnh vườn : 120 x 80 = 9600 m2

s còn lại : 9600 - (9600x 3%) = 9312m2


Đúng(0)

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và có chu vi là 400 m . giữa vườn người ta đào 1 cái áo chiếm 3 % diện tích cả vườn . hỏi diện tích phần còn lại là bao nhiêu m2

cau lam ra cho to di

 

 

 


#Toán lớp 5
1
Yuan Bing Yan _ Viên Băng Nghiên

Đổi gấp rưỡi =\(\frac{3}{2}\)

Coi chiều dài là 3 phần và chiều rộng là 2 phần

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5 phần

Nữa chu vi của mảnh vườnhình chữ nhật đó là:

400:2=200 m

Chiều dài của mảnh vườnhình chữ nhật đó là:

200:5x3=120 m

Chiều rộng của mảnh vườnhình chữ nhật đó là:

200-120=80 m

Diện tích của mảnh vườnhình chữ nhật đó là:

120x80=9600 m2

Diện tích của phần đào ao đó là:

9600x3%=288 m2

Diện tích của mảnh vườn còn lại là:

9600-288=9312 m2

Đáp/Số: 9312 m2


Đúng(0)

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gáp rưỡi lần chiều rộng và có chu vi là 400m. giưuã vườn người tađào 1 cái hố chiếm 3% diện tích cả vườn. hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu m vuông


#Toán lớp 5
0

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nử chu vi là 59,5m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 9,5m.

a/ Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật

b/ Giữa vườn người ta đào một cái ao hình vuông có chu vi miệng ao là 32m. Tính diện tích phần đất còn lại


#Toán lớp 5
4
Nguyễn Hoàng Minh

\(a,\text{Cd là }\left(59,5+9,5\right):2=34,5\left(m\right)\\\text{Cr là }34,5=9,5=25\left(m\right)\\\text{Diện tích là }34,5\times25=862,5\left(m^2\right)\\d,\text{Cạnh ao là }32:4=8\left(m\right)\\\text{Diện tích ao là }8\times8=64\left(m^2\right)\\\text{Diện tích còn lại là }862,5-64=798,5\left(m^2\right)\)


Đúng(1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a: Diện tích mảnh vườn là:

\(\left(59.5-9.5\right):2\cdot\left(59.5+9.5\right):2=862.5\left(m^2\right)\)

b: Diện tích ao là:

\(\left(32:4\right)^2=64\left(m^2\right)\)

Diện tích phần còn lại là:

862,5-64=798,5(m2)


Đúng(0)

một mảnh vườn hcn có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có chu vi 300m. Ở giữa vườn người ta đào một cái ao chiếm 5 % diện tích cả vườn. hỏi diện tích còn lại dùng để trồng cây và làm đường đi là bnh mét vuông ?


#Toán lớp 5
1
Vinh Nguyễn Phú

Nửa chu vi là : 300 : 2 = 150

Chiều dài gấp đôi chiều rộng có nghĩa chiều dài bằng 3/2 chiều rộng

Ta có sơ đồ :

Ta coi chiều dài 3 phần còn chiều rộng 2 phần

Chiều rộng là :

150 : ( 3 + 2 ) x 2 = 60 ( m )

Chiều dài là : 150 - 60 = 90 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là : 90 x 60 = 5400 ( m2 )

Diện tích đào một cái ao là : 5400 : 100 x 5 = 270 ( m2 )

Diện tích còn lại để trồng cây và làm đường đi số m2 là :

5400 - 270 = 5130 ( m2 )

Đ/s.................bạn tự điền nhé

Chúc bạn học tốt !


Đúng(0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 360m. Chiều rộng bằng 3/5 số đo chiều dài của mảnh vườn. Trên mảnh vườn đó người ta đào một cái ao có diện tích bằng 40% diện tích của mảnh vườn. Hỏi diện tích ao là bao nhiêu?


#Toán lớp 5
3
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Diện tích ao là:

\(100\cdot80\cdot\dfrac{2}{5}=3200\left(m^2\right)\)


Đúng(0)
Sun Trần

Nửa chu vi :\(360:2=180\left(m\right)\)

Chiều rộng mảnh vườn :\(180:\left(3+5\right)\times3=67,5\left(m\right)\)

Chiều dài mảnh vườn :\(180-67,5=112,5\left(m\right)\)

DT mảnh vườn :\(112,5\times67,5=7593,75\left(m^2\right)\)

DT cái ao :\(7593,75:100\times40=3037,5\left(m^2\right)\)


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

xemlienminh360.net


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.