Cao su lưu lại hóa chứa 2% sulfur về cân nặng. Giả thiết nguyên ổn tử S thay thế sửa chữa đến ngulặng tử H làm việc team metylen (-CH2-) vào mạch cao su. Trung bình khoảng tầm từng nào mắt xích cao su đặc isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?


Bạn đang xem: Một loại cao su lưu hóa chứa 2 lưu huỳnh

Theo đề bài bác, nhị lưu huỳnh sửa chữa đến nhì hiđro sinh sống nhóm metylen:

(C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

%S = 32.2 / (68n + 62) = 0,02

=> n = 46


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại cao su đặc Buna-S có tỉ lệ phối kết hợp của 2 các loại monome là 1 trong những : 1. Phân tử kăn năn vừa đủ của các loại cao su đặc này là 12640000 đvC. Hệ số polime hóa trung bình của các loại cao su này bằng


Một phân tử cao su buna-S bao gồm 4000 đôi mắt xích và tất cả phân tử khối bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien với stiren vào các loại cao su bên trên là


Một polime X được xác minh bao gồm phân tử khối là 39062,5 đvC với thông số trùng phù hợp nhằm làm cho polime này là 625. Polime X là?


Xem thêm: Realtek Card Reader Driver Là Gì ? Free Realtek Card Reader La Gi Download

Cđọng 25,2 gam cao su thiên nhiên buna-S làm phản ứng hết cùng với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien và stiren vào cao su buna-S là


Khi clo hóa PVC ta chiếm được một loại tơ clorin cất 66,67% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo công dụng với bao nhiêu mắt xích PVC ?


Khi triển khai đồng trùng phù hợp acrilonitrin và buta-1,3-đien thu được một nhiều loại cao su đặc buna-N chứa 15,73% N về trọng lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin cùng buta-1,3-đien vào cao su đặc buna-N là :


Cao su lưu lại hóa chứa 2% lưu huỳnh về cân nặng. Giả thiết nguyên tử S sửa chữa thay thế mang đến nguyên ổn tử H sinh hoạt nhóm metylen (-CH2-) vào mạch cao su thiên nhiên. Trung bình khoảng chừng bao nhiêu đôi mắt xích cao su thiên nhiên isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?


Đồng trùng phù hợp đimetyl buta–1,3–đien cùng với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ trọng tương xứng x : y, nhận được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, nhận được hỗn hợp khí với khá (CO2, H2O, N2) trong các số đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y lúc tđắm say gia trùng phù hợp là từng nào ?


Khi triển khai phản ứng trùng dừng giữa axit ađipic và hexametylenđiamin ta nhận được một tơ nilon-6,6 cất 12,39% nitơ về trọng lượng. Tỷ lệ số đôi mắt xích thân axit ađipic và hexametylenđiamin vào mẫu tơ bên trên là


Tbỏ phân 1250 gam protein X chiếm được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 g/mol thì số đôi mắt xích alanin bao gồm trong X là :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *