Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một xoắn ốc đồng nhất, huyết diện phần đa được bổ thành bố xoắn ốc bao gồm chiều nhiều năm tự nhiên và thoải mái theo thứ tự là l , l − 10 c m , l − đôi mươi c m . Gắn thứu tự tía lốc xoáy theo đồ vật tự trên cùng với trang bị trọng lượng m thì được ba bé lắc xoắn ốc có chu kì khớp ứng là 2 s , 3 s , T s . Biết độ cứng của các lốc xoáy tỉ trọng nghịch cùng với chiều nhiều năm tự nhiên và thoải mái của chính nó. Giá trị của T gần đúng là.

Bạn đang xem: Một lò xo đồng chất tiết diện đều được cắt thành ba lò xo

A.1,28s.

B.1,41s.

C. 1,50 s .

D. 1,00 s.Một lốc xoáy đồng nhất, ngày tiết diện phần đa được cắt thành ba lốc xoáy gồm chiều nhiều năm tự nhiên và thoải mái theo thứ tự là l centimet, l - 10 centimet, l - 20 cm. Gắn theo thứ tự tía lò xo theo sản phẩm công nghệ tự bên trên cùng với trang bị cân nặng m thì được ba con rung lắc lò xo có chu kì khớp ứng là. 2 s, 3 s, T s. Biết độ cứng của những xoắn ốc tỉ lệ thành phần nghịch cùng với chiều lâu năm thoải mái và tự nhiên của nó. Giá trị của T sát và đúng là.

A. 1,28 s

B. 1,41 s

C. 1,50 s

D. 1,00 s


*

Một lò xo đồng nhất, ngày tiết diện đều được thái thành tía lốc xoáy bao gồm chiều lâu năm tự nhiên và thoải mái thứu tự là l centimet, l - 10 centimet, l - đôi mươi cm. Gắn theo thứ tự cha lốc xoáy theo máy từ bên trên cùng với đồ vật khối lượng m thì được tía nhỏ rung lắc lốc xoáy gồm chu kì khớp ứng là. 2 s, 3 s, T s. Biết độ cứng của các xoắn ốc tỉ trọng nghịch cùng với chiều dài thoải mái và tự nhiên của nó. Giá trị của T ngay gần và đúng là.

A.

Xem thêm: Lập Trình Tfs Là Gì ? Kinh Nghiệm Sử Dụng Tfs Kỹ Thuật Hướng Dẫn Sử Dụng Tfs Với Visual Studio 2013

1,28 s

B. 1,41 s

C. 1,50 s

D. 1,00 s


Một lò xo đồng nhất, ngày tiết diện mọi được thái thành tía lò xo bao gồm chiều nhiều năm thoải mái và tự nhiên thứu tự là l centimet , l - 10 c m , l - 20 c m . Gắn lần lượt tía xoắn ốc theo máy tự bên trên với đồ khối lượng m thì được bố nhỏ nhấp lên xuống xoắn ốc có chu kì tương ứng là 2 s , 3 s , T s . Biết độ cứng của các lốc xoáy tỉ lệ thành phần nghịch cùng với chiều dài tự nhiên của chính nó. Giá trị của T sát đúng là.

A. 1,28 s

B. 1,41 s

C. 1,50 s

D. 1,00 s


Một lốc xoáy đồng chất, tiết diện hầu như được thái thành cha lốc xoáy bao gồm chiều nhiều năm thoải mái và tự nhiên là l (cm), (l – 10)(cm), (l – 20)(cm). Lần lượt gắn thêm từng xoắn ốc này (theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú trên) cùng với thứ nhỏ dại trọng lượng m thì được cha bé rung lắc có chu kỳ dao động riêng khớp ứng là 2s, 3 svà T. Biết độ cứng của các lốc xoáy tỉ lệ thành phần nghịch cùng với chiều dài tự nhiên của chính nó. Giá trị của T là.

A. 1,00s

B. 1,28s

C. 1,41s

D. 1,50s


Một xoắn ốc đồng hóa học, tiết diện hầu hết được cắt thành cha lốc xoáy tất cả chiều nhiều năm tự nhiên và thoải mái là l cm, (l – 10)centimet và (l – 20)cm. Lần lượt lắp từng lốc xoáy này (theo vật dụng tự trên) cùng với đồ dùng bé dại trọng lượng m thì được cha bé nhấp lên xuống tất cả chu kì giao động riêng biệt khớp ứng là : 2s; √3s với T. Biết độ cứng của những lốc xoáy tỉ lệ nghịch cùng với chiều dài tự nhiên và thoải mái của chính nó. Giá trị của T:

A. 1,00s

B. 1,28s

C. 1,41s

D. 1,50s


Một xoắn ốc ngày tiết diện rất nhiều được bổ thành 3 xoắn ốc bao gồm chiều lâu năm tự nhiên và thoải mái l centimet, (1 – 10) centimet, l centimet. Lần lượt lắp cha lò xo này theo vật dụng tự nlỗi trên vào đồ vật nhỏ dại gồm khối lượng m thì được bố bé rung lắc xoắn ốc gồm chu kì giao động tương xứng là: 2 s , 1s, Ts.Biết độ cứng của những xoắn ốc tỉ trọng nghịch với chiều nhiều năm tự nhiên của chính nó. Giá trị T là:

A. 2 2 s

B. 2 s

C. 1 2 s

D. 1 2 s


Đáp án D

Ta có: l l − 10 = 2 1 ⇒ l = đôi mươi c m .Tiếp theo lại có:

l l − 15 = 2 T ⇒ T = 2 . l − 15 l = 2 . 20 − 15 20 = 2 . 1 2 = 1 2 s


Một xoắn ốc đồng chất, tiết diện gần như được thái thành ba lò xo cầm cố chiều nhiều năm tự nhiên và thoải mái là l centimet, l – 10 cm và l – đôi mươi cm. Lần lượt đính từng lò xo này (theo đồ vật tự trên) với đồ nhỏ khối lượng m thì được tía bé rung lắc có chu kì xê dịch riêng biệt tương ứng là. 2 s; 3 s và T. Biết độ cứng của những lốc xoáy tỉ lệ thành phần nghịch với chiều nhiều năm tự nhiên của nó. Giá trị của T là

A. 1,28 s

B. 1,41 s

C. l,50s

D. 1,00 s


Một xoắn ốc đồng chất huyết diện những được cắt thành tía lò xo tất cả chiều dài tự nhiên và thoải mái l cm; l - 10cm với l - đôi mươi centimet. Lần lượt gắn thêm mỗi lốc xoáy này (theo máy trường đoản cú trên) cùng với những vật dụng nhỏ khối lượng m thì được ba bé lắc lốc xoáy bao gồm chu kì giao động riêng biệt tương ứng là 2 s; s và T. Biết độ cứng của những lò xo tỉ lệ nghịch với chiều lâu năm tự nhiên của nó. Giá trị của T là

A. 1,00 s

B. 1,28 s

C. 1,41 s

D. 1,50 s


Một lò xo máu diện phần đông được cắt thành 3 xoắn ốc bao gồm chiều lâu năm tự nhiên l centimet, (1 – 10) centimet, l cm. Lần lượt đính tía lốc xoáy này theo sản phẩm công nghệ từ bỏ nlỗi trên vào đồ gia dụng nhỏ tuổi gồm cân nặng m thì được cha con nhấp lên xuống xoắn ốc tất cả chu kì giao động khớp ứng là: 2 s , 1s với Ts. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ thành phần nghịch cùng với chiều dài tự nhiên và thoải mái của chính nó. Giá trị T là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *