Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài

*

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 300m cùng chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều lâu năm.Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?


*

Bài làm

Chiều rộng lớn của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(300 imesfrac23=200)( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

(300 imes200=60000)( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học tốt #


*

Chiều rộng lớn khu đất nền là :

(300.frac23=200left(m ight))

Diện tích khu đất là :

300 . 200 = 60 000 ( m2)

60 000 m2= 6 ha#Kỳ Nhi


chiều rộng là

300:3x2 = 200m

diện tích quần thể đất:

300x200=60000m

60000m=600hm

Đ/S: 600hm

mình lớp 6 rồi đề xuất bài bác này ez lắm:))

chúc bàn sinh hoạt tốt


Chiều rộng là: 300x2/3=200(m)

Diện tích khu đất là: 300x200=60000(m2)=6ha

ĐS:6ha

k giùm mk nha. Chúc bn hok giỏi -.-


Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha


Xem thêm: Quý Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì, Ai Dịch Dc Thì Khâm Phục^ _^

Bài làm

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật kia là:

300×23=200" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×23=200300×23=200( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

300×200=60000" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">300×200=60000300×200=60000( m2)

Đổi 60000 m2= 6 ha

Đáp số: 6ha

# Học giỏi #


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 300m cùng chiều rộng lớn bằng 2/3 chiều nhiều năm.Hỏi diện tích S khu đất nền đó bằng từng nào héc-ta?


một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài là 300m và chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.Hỏi diện tích khu đất nền kia bằng từng nào héc-ta ?


Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 300m với chiều rộng bằng 2/3D nhiều năm. Hỏi diện tích khu đất nền kia bởi bao nhiêu héc-ta ?


Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 360m cùng chiều rộng lớn bằng 2 3D nhiều năm.Hỏi diện tích khu đất nền kia từng nào héc ta


một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 300m và chiều rộng lớn bằng 2/3 chiều lâu năm .Hỏi diện tích S khu đất kia bằng bao nhiêu héc-ta


Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều nhiều năm.

hỏi diện tích khu đất đó= từng nào héc ta


một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 200m,chiều rộng bằng ba phần tư chiềulâu năm.hỏi diện tích khu đất kia bằng từng nào m2,bởi từng nào héc-ta?


Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài 3,5km, chiều rộng bởi (dfrac47)chiều dài.Hỏidiện tích khu rừng rậm sẽ là từng nào héc-ta ?


Một khu đất tất cả chiều dài là 360m với chiều rộng lớn bằng 2/3 chiều lâu năm.Hỏi diện tích S khu đất kia bằng bao nhiêu héc-ta?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *