Câu hỏi :

Một phù hợp hóa học ion tạo thành tự ion M+ và ion X2−. Trong phân tử M2X tất cả tổng thể những phân tử là 140, trong các số ấy số hạt có năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không có năng lượng điện là 44. Số kăn năn của M+ lớn hơn số kăn năn của X2− là 23. Tổng số phân tử trong M+ nhiều hơn trong X2− là 31. Tìm điện tích phân tử nhân, số kăn năn của M cùng X. viết bí quyết phân tử của hòa hợp chất.


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *