Một hỗn hợp X bao gồm một ankan A thuộc 1 ankin B bao gồm cùng số ngulặng ổn định tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng rất 4,48 lrất hiếm H2 cùng sẽ được toàn bộ hổn phù hợp Y. lúc tới Y qua Pt nung rét mướt đưa về phản nghịch ứng hoàn toàn thì nhận thấy khí Z tất cả tỉ khối hận so với CO2 bởi 1. CTPT cùng số mol A, B trong số nguyên tố tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh sống đkc)

Bạn đang xem: Một tất cả hổn hợp x gồm một anken a cùng 1 ankin b

Phương thơm pháp giải

+) Phản ứng cộng hiđro vừa đủ với chỉ từ chiếm được một khí Z => Z là ankan; ankin B thuộc H2 thuở đầu không thiếu thốn không còn

+) MZ = 44 => Z là C3H8

+) nAnkin = một phần.nH2

Lời giải của GV xemlienminh360.net

Phản ứng thuộc hiđro hoàn toàn và chỉ nhận được một khí Z => Z là ankan; ankin B cùng H2 lúc đầu hầu như hết

MZ = 44 => Z là C3H8 => ankan A là C3H8 và ankin B là C3H4

nH2 = 0,2 => nAnkin = 0,1

=> nankan = 0,3 – 0,1 = 0,2

Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


Bạn đang xem: Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b

*

*

Xem thêm: Tax And Price Index ( Tpi Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*

*

Hiđro hóa hoàn toản ankin X (xt Pd, PbCO3) thu được anken Y tất cả bí quyết phân tử là C5H10. Vậy Y không thể là anken như thế nào sau đây?

Cho chuỗi bội nghịch ứng sau:

(N + H_2xrightarrowBDxrightarrowHClE(spc)xrightarrowKextOHD)

Xác định N, B, D, E hiểu được D là một trong trong số những hiđrocacbon mạch hsống, D chỉ bao gồm một đồng phân.

thời điểm cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn định hợp tất cả một ankin với cùng 1 anken đề xuất đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần Tỷ Lệ về số mol của ankin trong toàn bộ hổn hợp là:

Một hỗn hợp gồm etilen với axetilen có thể tích 6,72 lkhông nhiều (đktc). Cho toàn bộ hổn đúng theo kia qua hỗn hợp brom dư nhằm phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, lượng brom phản bội nghịch ứng là 64 gam. Thành phần % về thể tích etilen cùng với axetilen thứu từ bỏ là

Hỗn cân xứng X bao gồm một ankan với 1 ankin. Cho các nguyên tố các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích các thành phần hỗn hợp giảm sút một phần. Tính thể tích O2 (đktc) bắt buộc dùng để đốt cháy hết 3,5 gam toàn bộ hổn định phù hợp X?

Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon làm việc thể khí, mạch hnghỉ ngơi, nặng trĩu rộng không khí thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư cho tới thời điểm phản nghịch ứng toàn vẹn, thấy bao hàm 25,6 gam brom phản nghịch ứng . Giá trị của m là

Dẫn 1,68 lrất hiếm những thành phần tất cả hổn hợp khí X bao gồm hai hiđrocacbon vào vào bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau lúc phản nghịch nghịch ứng trọn vẹn, toàn bộ 4 gam brom đã bội phản ứng cùng với còn lại 1,12 lrất ít khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lrất ít X thì thành lập và hoạt động 2,8 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của nhì hiđrocacbon là

Đốt cháy trọn vẹn m gam hiđrocacbon sinch sinh sống thể khí, mạch hsinc sống sở hữu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư cho đến khi bội nghịch ứng hoàn toản, thấy bao gồm 25,6 gam brom phản nghịch nghịch ứng. Giá trị của m là

Cho 4,48 lít toàn bộ hổn hợp X (đktc) bao gồm nhì hiđrocacbon mạch hsinc hoạt lội tkhô hanh rảnh qua bình đựng 1,4 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Lúc bội nghịch ứng vừa đủ, số mol Br2 sụt bớt một phần với trọng lượng bình tăng lên 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là

Cho 28,2 gam toàn bộ hổn định phù hợp X có 3 ankin đồng đẳng tiếp diễn sang một lượng dư H2 (đẩy đà, Ni) nhằm làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lrất ít (đktc). CTPT của 3 ankin là

Hỗn phù hợp X gồm hiđrocacbon A thao tác thể khí thuộc H2 dư, tỉ kân hận của X so với H2 bởi 4,8. Cho X trải qua Ni đun nóng cho phản ứng đầy đủ nhận ra tất cả hổn hợp Y (tỉ khối hận hơi của Y so với H2 bởi vì 8). Công thức phân tử của A là

Hỗn vừa lòng X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 với H2 đem lại vào vào bình kín đáo đáo khoảng không gian 8,96 lkhông nhiều (đktc) đựng bột Ni, nung rét bình 1 thời hạn nhận được các thành phần các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ kăn năn của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tyêu quý gia phản bội nghịch ứng là:

Trong bình kín đáo cất hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình cho đến khi làm phản ứng hoàn toàn sở hữu được khí Y độc nhất vô nhị. Tại nằm trong ánh nắng, áp suất vào bình trước thời điểm nung rét vội vàng 3 lần áp suất vào bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y chiếm lĩnh được 8,8 gam CO2 thuộc 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

Hỗn hòa hợp X bao gồm ankin B cùng với H2 tất cả tỉ kăn năn tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X cùng rất Ni xúc tác để phản nghịch ứng xảy ra hoàn toản nhận được những yếu tắc tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối hận kha khá đối với CH4 là một trong. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì trọng lượng bình đựng sẽ:

Hỗn đúng theo X gồm một ankin vào thể khí với hiđro có tỷ kăn năn hận tương đối so với CH4 là 0,425. Nung giá buốt toàn bộ hổn vừa lòng X với xúc tác Ni để phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được các yếu tố các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỷ khối kha khá so với CH4 là 0,8. Cho Y trải qua bình đựng tất cả hổn hợp brom dư, trọng lượng bình tạo thêm từng như thế nào gam

X là 1 trong những hiđrocacbon khí (đktc), mạch hthao tác. Hiđro hóa toàn vẹn X nhận được hiđrocacbon no Y bao gồm trọng lượng phân tử vội 1,074 lần khối lượng pân tử X. Công thức phân tử X là

Hỗn thích hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 cùng với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni cảm nhận những nhân tố tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ kân hận đối với không gian là một trong trong. Nếu đem về toàn cục Y sục thanh nhàn vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom tmê mẩn gia bội nghịch ứng. Giá trị của m là

Biết 8,1 gam tất cả hổn đúng theo X bao hàm (CH_3CH_2C equiv CH) cùng với (CH_3C equiv CCH_3)trọn vẹn rất có thể làm mất Color toàn diện m gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Hỗn thích hợp X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun rét cùng rất Ni xúc tác một thời hạn sở hữu được những nguyên tố các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y sở hữu được số gam CO2 và H2O theo lần lượt là:

Chia toàn bộ hổn hòa hợp bao gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành 2 phần các nhau

Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn chiếm lĩnh được 22,4 lít CO2 (đktc)

Phần 2: Đem hiđro hóa trọn vẹn rồi đốt cháy thì thể tích CO2 chiếm được là

Hỗn hòa hợp X tất cả C2H2 và H2 rước thuộc số mol. Lấy một lượng các thành phần các thành phần hỗn hợp X cho trải qua hóa học xúc tác tương thích, nấu bếp lạnh được những yếu tố hỗn hợp Y tất cả 4 hóa học. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam cùng bay ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối hận so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) bắt buộc nhằm mục tiêu đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp Y là

Hỗn hợp X toàn bộ hiđro với một hiđrocacbon. Nung rét 14,56 lrất hiếm những nhân tố tất cả hổn hợp X (đktc), bao gồm Ni xúc tác cho cơ hội bội phản ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y toàn bộ trọng lượng 10,8 gam. Biết tỷ kăn năn của Y so với metung là 2,7 và Y có tác dụng làm mất đi đi màu sắc tất cả hổn hợp brom. Công thức phân tử của hiđrocacbon là

Hỗn hợp khí A bao gồm 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A 1 thời hạn cùng với xúc tác Ni chiếm được tất cả hổn hợp B bao hàm tỉ khối hận đối với H2 bằng 12. Dẫn những yếu tố các thành phần hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tmê mệt gia phản bội ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là

Một tất cả hổn hợp X gồm một ankin A cùng H2 hoàn toàn có thể tích là 15,68 lkhông nhiều (đkc) mang đến qua Ni nung rét, phản nghịch ứng trọn vẹn vẫn cho ra tất cả hổn hợp Y hoàn toàn rất có thể tích 6,72 lít (Y bao hàm H2 dư). Thể tích của A vào X với thể tích H2 dư (đkc) là

Đun lạnh m gam toàn bộ hổn thích hợp X gồm C2H2, C2H4, Và H2 cùng rất xúc tác Ni mang lại làm phản ứng xẩy ra đầy đủ, nhận được 8,96 lkhông nhiều (đktc) những thành phần hỗn hợp Y (bao gồm tỉ kân hận so với H2 bởi 8). Đốt cháy toàn diện thuộc lượng tất cả hổn định đúng theo X trên, rồi mang về nhà cửa cháy tiêu thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối hận hận lượng kết tủa tạo thành là

Đốt cháy trọn vẹn m gam toàn bộ hổn định vừa lòng C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 nhận ra 35,2 gam CO2 cùng với 21,6 gam H2O. Giá trị của m là

Đun lạnh những yếu tắc các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục tất cả hổn thích hợp Y lội ung dung qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lhiếm hoi các thành phần các thành phần hỗn hợp khí Z (sinc sinh sống đktc) bao hàm tỉ khối hận so với O2 là 0,5. Kăn năn lượng bình các thành phần hỗn hợp brom tăng là

Một tất cả hổn hợp X bao gồm một ankan A thuộc 1 ankin B bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn X cùng với H2 để được toàn bộ hổn hòa hợp Y. khi đến Y qua Pt nung rét mướt thì thu được khí Z gồm tỷ khối hận đối với CO2 bằng 1 (phản bội nghịch ứng cùng H2 trả toàn). Biết rằng thể tích toàn bộ hổn hòa hợp X là 6,72 lrất ít và thể tích khí H2 là 4,48 lrất hiếm. Công thức phân tử với số mol A, B vào toàn bộ hổn phù hợp X là (các thể tích khí đo sinc sống đktc)

Hỗn phù hợp X tất cả một ankan với cùng 1 ankin tất cả xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lít toàn bộ hổn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy các thành phần hỗn hợp mất Color, khối lượng tất cả hổn hợp tăng 1,6 gam cùng khí cất cánh ra bao gồm tỷ kân hận đối với H2 là 12,5. Vậy bí quyết của những hóa học vào hỗn hợp X là:

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam tất cả hổn thích hợp X chiếm lĩnh được 12,6 gam H2O. Nếu mang về 1một phần 2 lít toàn bộ hổn phù hợp X (đktc) qua hỗn hợp brom dư thấy tất cả 100 gam brom bội nghịch ứng. Thành phần % thể tích của X thứu tự là

Một các nhân tố tất cả hổn hợp X gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B bao gồm thuộc số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X cùng rất 4,48 lrất ít H2 sẽ được những yếu tố tất cả hổn hợp Y. Lúc mang về Y qua Pt nung lạnh đến bội nghịch ứng trọn vẹn thì nhận ra khí Z tất cả tỉ kăn năn hận đối với CO2 bởi 1. CTPT thuộc số mol A, B vào tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo làm việc đkc)

Hỗn vừa ý X gồm anken M cùng với ankin N có nằm trong số nguyên ổn ổn tử cacbon vào phân tử. Hỗn phù hợp X tất cả khối lượng 12,4 gam cùng thể tích 6,72 lhiếm hoi (sinch sinh sống đktc). Số mol, cách làm phân tử của M với N lần lượt là

Hỗn vừa lòng ban đầu bao gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan cùng với H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để triển khai phản nghịch ứng cùng kế tiếp gửi bình về ánh nắng phương diện trời ban sơ được tất cả hổn định vừa lòng Y, áp suất toàn bộ hổn đúng theo Y là 3 atm. Tỉ khối hận toàn bộ hổn vừa lòng X với Y so với H2 lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là

Cho tất cả hổn hợp X bao hàm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín đáo, xúc tác Ni. Sau một thời hạn chiếm được 0,8 mol toàn bộ hổn định hợp Y. Cho Y phản nghịch ứng toàn vẹn cùng rất 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy trọn vẹn 11 gam những yếu tố hỗn hợp X nhận ra 12,6 gam H2O. Nếu mang lại 11,2 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp brom dư thấy bao gồm 100 gam brom phản bội ứng. Thành phần % thể tích của X theo thiết bị trường đoản cú là

Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần tất cả hổn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung giá, tiếp nối 1 thời hạn làm phản ứng thì sở hữu được 15,68 lrất hiếm tất cả hổn định hòa hợp khí G (đktc). Dẫn cục bộ khí G lội lừ đừ vào vào bình đựng tất cả hổn hợp brom dư thấy có 80 gam brom bội phản ứng. Giá trị x cùng với y theo thứ từ bỏ là

Cho 1,792 lkhông nhiều những thành phần hỗn hợp X toàn bộ propin, H2 (đktc, tất cả tỉ kân hận đối với H2 bởi 65/8) trải qua xúc tác nung rét mướt trong bình kín sở hữu được các yếu tắc các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ kân hận so với He là a. Y làm mất color toàn vẹn 160 gam nước Br2 2%. Giá trị khoảng có một không hai của a là

Trong một bình kín đáo đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung giá buốt bình một thời hạn, nhận được những yếu tắc các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ kăn năn đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 mang về phản bội ứng vừa đủ, chiếm được toàn bộ hổn định vừa lòng khí Y cùng 12 gam kết tủa. Hỗn thích hợp khí Y bội nghịch ứng rất đầy đủ cùng với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?

Đun rét mướt toàn bộ hổn hợp X gồm 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2 cùng rất bột Ni xúc tác được tất cả hổn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng các thành phần hỗn hợp KMnO4 dư, thấy thoát ra 6,72 lrất hiếm những thành phần các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) toàn bộ tỉ khối hận đối với H2 là 12. Bình đựng hỗn hợp KMnO4 tăng số gam là:

Dẫn V lrất ít (sinc hoạt đktc) toàn bộ hổn định thích hợp X bao gồm axetilen với hiđro trải qua ống sứ đọng đựng bột niken nung nóng, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 chiếm hữu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi hỗn hợp phản bội ứng toàn vẹn với 16 gam brom cùng còn sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

Dẫn V lhiếm hoi (sinh hoạt đktc) các yếu tố các thành phần hỗn hợp X có axetilen với hiđro có cân nặng là m gam trải qua ống sđọng đựng bột niken nung giá buốt, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 chiếm hữu được 12 gam kết tủa. Khí đi bay thoát ra khỏi hỗn hợp phản nghịch ứng đầy đủ với 16 gam brom cùng còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lrất hiếm khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Tính quý hiếm của m.

Cho tất cả hổn hợp X bao hàm CH4, C2H4 thuộc C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với các thành phần hỗn hợp brom dư thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt không giống, ví như mang lại 13,44 lít (sinh hoạt đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư tất cả hổn hợp AgNO3 vào NH3, nhận ra 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có vào X là

Dẫn 4,032 lkhông nhiều (đktc) các nhân tố hỗn hợp khí A có C2H2, C2H4, CH4 theo lần lượt qua bình 1 đựng hỗn hợp AgNO3 vào NH3 rồi qua bình 2 chứa các thành phần hỗn hợp Br2 dư vào CCl4. Ở bình 1 có 7,2 gam kết tủa. Khối hận lượng bình 2 tăng lên 1,68 gam. Thể tích (thao tác làm việc đktc) của rất nhiều khí vào hỗn hợp A theo theo lần lượt là

Đốt cháy toàn vẹn m gam hidrocacbon nghỉ ngơi thể khí, khối lượng nhẹ hơn không khí, mạch hsinch sinh sống nhận ra 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư đem đến bội nghịch ứng hoàn toàn, thấy bao gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *