nanken = nankan = nBr2 = 0,1 mol.Số ngulặng tử C của ankan cùng anken giống hệt = nCO2 : nhh khí = 0,6 : 0,2 = 3 → C3H6 cùng C3H8


Bạn đang xem: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken

Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng lên 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là


Đốt cháy trọn vẹn V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 cùng 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


2,8 gam anken X làm mất color đầy đủ hỗn hợp chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ chiếm được một ancol độc nhất vô nhị. X có tên là


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp erã cùng etilen (đktc) đi lờ lững qua qua dung dịch brom dư. Sau làm phản ứng trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol erã với etilen vào hỗn hợp theo lần lượt là


Dẫn rảnh 8,4 gam tất cả hổn hợp X bao gồm but-1-en và but-2-en lội chậm chạp qua bình đựng dung dịch Br2, Lúc xong phản ứng thấy có m gam brom bội phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng thường xuyên hoàn toàn có thể tích 4,48 lkhông nhiều (sống đktc). Nếu mang đến các thành phần hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, cân nặng bình tăng thêm 9,8 gam. % thể tích của 1 trong những 2 anken là


Xem thêm: Đuôi Cdr Là Gì ? Cách Chuyển File Cdr Sang Jpg, Psd Online Nhanh 2020

Hỗn vừa lòng X gồm metung với 1 olefin. Cho 10,8 lít hỗn hợp X qua hỗn hợp brom dư thấy có một hóa học khí bay ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO2. Thành phần % về thể tích mechảy với olefin vào các thành phần hỗn hợp X là


Điều chế etilen trong chống phân tích trường đoản cú C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường xuyên lẫn các oxit nlỗi SO2, CO2. Chất dùng để triển khai không bẩn etilen là


Cho 10 lít hỗn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) tất cả 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong số anken không vượt vượt 5)


Một hỗn hợp X rất có thể tích 1nửa lít (đktc), X bao gồm 2 anken đồng đẳng tiếp đến nhau. khi mang đến X qua nước Br2 dư thấy cân nặng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác định CTPT và số mol mỗi anken vào tất cả hổn hợp X.


Một các thành phần hỗn hợp X gồm ankan Y và anken Z; Y có tương đối nhiều hơn Z một nguim tử cacbon, Y với Z số đông làm việc thể khí sinh sống đktc. lúc mang lại 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam; thể tích khí sót lại chỉ bởi 2/3 thể tích tất cả hổn hợp X ban sơ. CTPT của Y, Z cùng trọng lượng của các thành phần hỗn hợp X là


Dẫn 3,36 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là vào trong bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *