Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 60 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng là 18 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?


*

một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 centimet. chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8 cm. tính diện tích hình chữ nhật đó ?


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

( 30 - 8 ) : 2 = 11 ( centimet )

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

30 - 11 = 19 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

19 * 11 = 209 ( cm2 )

Đáp số : 209 cm2

Nửa chu vi hcn là:

60:2=30(cm)

Chiều rộng lớn của hcn là:

(30-8):2=11(cm)

Chiều dàihcn là:

30-11=19(cm)

Diện tích hcn là:

11x19=209(cm2)

Đáp số:209cm2

nửa chu vi là :

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là:

(60+8):2=34(cm)

chiều rộng lớn là:

34-8=26(cm)

diện tích S là:

24x26=624(cm2)

Đáp số:624 cm2

một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 36 cm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4 cm tính diện tích S hình chữ nhật đó ?

Nửa chu vi đó là tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.quý khách đang xem: Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là

Chiều dài của hình chữ nhật là:(36+4):2=20(cm).Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 36−20=6(cm).Diện tích hình chữ nhật là: 20x6=120(cm2)....

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m

Chiều rộng hình chữ nhật là :

( 36 - 4 ) : 2 = 16 ( cm )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

36 - 16 = 20 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 20 = 3trăng tròn ( cm2)

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 28 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18 cm. Tính diện tích hình chữ nhật

Mình đề xuất GẤP!!!

Chu vi hình chữ nhật là: 28x2=56.

Chu vi=(Dài+Rộng)x2.

56=(Dài+Rộng)x2.

Dài+Rộng=56:2.

Dài+Rộng=28.

Rộng là: 28-23=5.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Số Loài Động Vật Ở Môi Trường Đới Lạnh Và Hoang Mạc Đới Nóng Lại Ít

Diện tích là: 23x5=115.

Theo bản thân nghĩ rằng vậy sai thì bản thân xin lỗi nhé!

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là đôi mươi cm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

chiều dài là :

(trăng tròn + 4) : 2 = 12 (cm)

chiều rộng lớn là:

đôi mươi - 12 = 8 (cm)

diện tích S là :

12 x 8 = 96 (cm2)

Đ/s : 96 cm2

Chiều dài hình chữ nhật là :(20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là :20 - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật sẽ là :12 x 8 = 96 (cm2) Đáp số : 96 cm2Học tốt!

( extChiều nhiều năm hình chữ nhật là :)( ext (20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng hình chữ nhật chính là : 20 - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là : 12 x 8 = 96 (cm^2) Đáp số : 96 cm^2)

mộthình chữ nhật tất cả chu vi là 60 cm , biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm . Tính diện tích S hình chữ nhật đó

Giải :

Tổng chiều nhiều năm với chiều rộng lớn là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

30 - 21 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 (cm2)

Đáp số : 189 cm2

mộthình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 centimet , biết chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12 cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Nửa chu vi là :

60 : 2 = 30 ( cm )

Chiều lâu năm là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 ( cm )

Chiều rộng là :

21 - 12 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 ( cm2)

Trả lờiđầu tiênđó

nửa chu vi hình chữ nhật là

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là

(30+12):2=21(cm)

chiều rộng là

30-21=9(cm)

diện tích S hình chữ nhật là

21 x 9=189(cm2)

Đ/s:189cm2

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 16 cm ,chiều dài hơn chiều rộng lớn là 4cm .Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

 

Chiều dài Hcông nhân là:

16-4=12(cm)

Chiều rộng HCN là:

16-12=4(cm)

Diện tích HCN là:

12 x 4=48(cm2)

Đáp số:48 cm2.

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!!!!!!!!!!!!!

Nửa chu vi hình chữ nhật là ; 60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là ; (30+8) : 2 = 19(cm)

chiều rộng hình chữ nhật là; (30-8) : 2 = 11(cm)

S hình chữ nhật là ; 19 *11 = 209 (cm2)

đ/s......

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Chiều rộng HCN là:

( 48 -12 ) : 2 = 18 ( cm)

Chiều nhiều năm HCN là :

18 + 12 = 30 ( cm)

Diện tích HCN là:

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2

1 hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 18 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng .Tính diện tích S hình chữ nhật đó ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *