Một năng lượng điện điểm q = 10-7 C để ở điểm M trong năng lượng điện ngôi trường của một điện tích điểm Q, Chịu đựng chức năng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường vày năng lượng điện điểm Q gây nên trên M bao gồm độ bự là bao nhiêu?


Ta bao gồm, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E:

 (E = dfracF q ight = dfrac3.10^ - 310^ - 7 = 3.10^4V/m = 3.10^2V/cm)


*
*
*
*
*
*
*
*

Xác định cường độ điện trường trên điểm M trong không khí giải pháp điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng tầm 3 cm.

Bạn đang xem: Một điện tích điểm q=+10uc


Một năng lượng điện điểm dương Q trong chân không khiến ra một điện ngôi trường có độ mạnh E = 3.104 V/m trên điểm M biện pháp điện tích một khoảng 30 centimet. Tính độ mập năng lượng điện Q ?


Một điện tích điểm q = 10-7 C để tại điểm M trong điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu đựng chức năng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra trên M bao gồm độ bự là bao nhiêu?


Cường độ năng lượng điện ngôi trường chế tác bởi vì một năng lượng điện điểm phương pháp nó 2 cm bởi 105 V/m. Tại vị trí phương pháp điện tích này bằng từng nào thì độ mạnh điện trường bởi 4.105 V/m?


Cường độ điện ngôi trường vị điện tích +Q gây ra trên điểm A phương pháp nó một khoảng chừng r gồm độ mập là E. Nếu vắt bởi năng lượng điện -2Q và bớt khoảng cách cho A còn một nửa thì cường độ năng lượng điện ngôi trường tại A gồm độ lớn là


Một năng lượng điện điểm Q = - 2.10-7 C, đặt ở điểm A trong môi trường xung quanh bao gồm hằng số điện môi (varepsilon = 2). Véc tơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrow E ) vị điện tích Q gây ra trên điểm B cùng với AB = 6 cm có


Cho (q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C), đặt ở $A$ và $B$ trong không gian biết $AB = 2 cm$. Xác định vectơ (vec E) trên điểm $H$ - là trung điểm của $AB$.


Cho $q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C$, để ở A và B trong ko khí biết $AB m = m 2 m cm$. Xác định vectơ $vec E$tại điểm $M$, biết $MA m = m 1 m centimet, m MB m = m 3 m cm$.


Cho q1 = 4.10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, đặt tại A cùng B vào ko khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ (vec E) trên điểm N, biết rằng NAB là 1 tam giác đông đảo.


Hai điện tích q1 = 8. 10-8 C, q2 = -8. 10-8 C đặt tại A với B trong không khí biết AB = 4 centimet. Tìm vectơ cường độ năng lượng điện trường tại C trê tuyến phố trung trực của AB và biện pháp AB 2 cm?


Tại cha đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40centimet với BC = 50cm. Đặt những năng lượng điện q1 = q2 = q3 = 10-9 C. Xác định độ Khủng cường độ năng lượng điện ngôi trường tại điểm H- là chân đường cao kẻ từ A.


Bốn điểm A, B, C, D vào bầu không khí tạo thành thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các năng lượng điện q1, q2, q3 đặt lần lượt tại A, B, C. Call (overrightarrow E_2 ) là véctơ cường độ năng lượng điện trường vày điện tích q2 tạo ra tại D. (overrightarrow E_13 )là cường độ điện ngôi trường tổng phù hợp vì các điện tích q1 cùng q3 gây ra tại D. Xác định giá trị của q1 và q3 biết q2 = -12,5.10-8C với (overrightarrow E_13 = overrightarrow E_2 )


Cho nhị điện tích q1 = 1nC, q2 = -8nC để ở nhị điểm A, B cách nhau 30centimet trong chân ko. Tìm điểm C phương pháp A và B bao nhiều làm sao cho tại đó(overrightarrow E_2 = 2overrightarrow E_1 )


Hai năng lượng điện điểm q1 = 4.10-6C; q2 = 36.10-6C đặt tại hai điểm thế đinch A với B trong dầu bao gồm hằng số điện môi ε = 2. AB = 16cm. Xác định vị trí của điểm M cơ mà trên đó độ mạnh năng lượng điện trường tổng thích hợp bằng không?


Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tại A và C đặt những điện tích q1 = q3 = q > 0. Cần đặt tại B điện tích bởi bao nhiêu nhằm cường độ năng lượng điện ngôi trường làm việc D bằng 0.

Xem thêm:


Một quả cầu nhỏ dại sở hữu năng lượng điện được cân bằng vào năng lượng điện trường vị chức năng của trọng tải cùng lực năng lượng điện trường. Đột ngột giảm độ phệ điện trường đi còn một ít cơ mà vẫn giữ nguyên phương thơm với chiều của con đường sức năng lượng điện. Thời gian nhằm trái cầu di chuyển được 5centimet trong năng lượng điện trường. Lấy g = 10m/s2


Cho nhì tấm sắt kẽm kim loại song tuy nhiên, nằm ngang, truyền nhiễm năng lượng điện trái vệt. Khoảng không gian giữa hai tấm sắt kẽm kim loại đựng đầy dầu. Điện ngôi trường giữa hai tấm kim loại là điện ngôi trường hầu hết hướng tự bên trên xuống với bao gồm độ lớn 20000V/m. Một trái cầu bởi Fe tất cả nửa đường kính 1centimet với năng lượng điện q ở lửng lơ sinh sống không gian gian giữa nhị tnóng kim loại. Điện tích q có mức giá trị bởi bao nhiểu? Biết cân nặng riêng của Fe là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. Lấy g = 10m/s2.


Một nhỏ lắc 1-1 tất cả một quả cầu tích năng lượng điện dương khối lượng (sqrt 3 g) buộc vào sợi dây mhình họa cách năng lượng điện. Con nhấp lên xuống treo vào điện ngôi trường đều phải có phương nằm theo chiều ngang cùng với độ mạnh năng lượng điện trường 10000 V/m. Tại địa điểm gồm g = 9,8m/s2. Khi đồ tại đoạn cân đối, gai dây lệch một góc α = 300 đối với phương thẳng đứng. Độ béo của điện tích của quả cầu là?


Đặt tại $6$ đỉnh của lục giác hầu hết các năng lượng điện $q$, $-2q$, $3q$, $4q$, $-5q$ và $q"$. Xác định $q"$ theo $q$ để cường độ năng lượng điện trường tại trọng tâm O của lục giác bởi $0$ biết $q > 0$.


*

Cường độ năng lượng điện ngôi trường của một điện tích nhờ vào vào khoảng cách r được trình bày như vật dụng thị bên. Biết (r_2 = dfracr_1 + r_32)cùng những điểm cùng nằm ở một con đường sức. Giá trị của x bằng


*

Hai năng lượng điện điểm (q_1 = - 9mu C, m q_2 = 4mu C) đặt lần lượt tại A,B rất có thể search thấy địa chỉ của điểm M nhưng mà tại đó điện trường tổng đúng theo bởi không trên


Đặt 4 năng lượng điện âm bao gồm thuộc độ phệ (q) tại 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh (a.) Xác định cường độ tổng đúng theo trên giao điểm hai đường chéo cánh của hình vuông vắn.


Tại nhị điểm A và B cách nhau (10cm) trong không gian có đặt nhị năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C.) Xác định cường độ điện ngôi trường vị nhì năng lượng điện điểm này gây ra tại C biết (AC = BC = 8cm.)


Cho hai năng lượng điện điểm (q_1 = 6.10^ - 7C;q_2 = - 8.10^ - 7C) đặt tại nhị điểm A cùng B trong không khí phương pháp nhau (5cm.) Xác định véc tơ cường độ điện ngôi trường tổng hợp tại M vì chưng (q_1) và (q_2) tạo ra tại M biết (MA = 3centimet, MB = 8cm.)


Một quả cầu sắt kẽm kim loại bé dại có trọng lượng 1g được tích điện q = 10-5C treo vào đầu một gai dây mhình họa cùng đặt trong điện ngôi trường số đông E. lúc quả cầu đứng cân bằng thì dây treo phù hợp với phương trực tiếp một góc 600, lấy g = 10m/s2. Tìm E.

 


Cho hình vuông vắn ABCD, trên A và C đặt các năng lượng điện (q_1 = q_3 = q = 2,5.10^ - 8C.) Hỏi phải kê tại B một năng lượng điện bao nhiêu nhằm cường độ điện trường tại D bằng (0.)


Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo nên thành hình chữ nhật ABCD cạnh (AD = a = 3cm;AB = b = 4cm). Các điện tích (q_1,;,q_2,;,q_3)được đặt lần lượt tại A, B, C. Biết (q_2 = - 12,5.10^ - 8C) và độ mạnh điện trường tổng vừa lòng tại D bởi (0.) Tính (q_1;q_2)?


Một trái cầu trọng lượng (m = 4,5.10^ - 3kg) treo vào một tua dây tương đối dài (2m.) Quả cầu phía trong năng lượng điện trường bao gồm (overrightarrow E ) nằm hướng ngang, hướng quý phái trái nhỏng mẫu vẽ. Biết (d = 1m,E = 2000V/m). Lấy (g = 10 m m/s^2).

Tính độ lớn của lực căng dây.


Tại một điểm vào bầu không khí tất cả nhì độ mạnh điện ngôi trường bao gồm phương thơm vuông góc với nhau và tất cả độ to lần lượt là E1 = 6.104 V/m; E2 = 8.104 V/m. Độ béo của điện trường tổng là:


Một trái cầu bé dại m = 0,25g, với điện tích q = 5.10-9 C treo trên sợi dây mhình ảnh trong năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu phương thơm nằm ngang, cường độ điện ngôi trường E = 106V/m mang đến g = 10m/s2. Độ bự lực năng lượng điện ngôi trường chức năng lên quả cầu là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *