*

Một shop ngày đầu tiên bán được số mặt đường bằng 3/5 số mặt đường bán tốt trong ngày máy nhì.Tính số mặt đường bán được trong hàng ngày,biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình mỗi ngày shop bán tốt 40kilogam đường.

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

Các bn góp mn nhé , cảm ơn nhiều


*

một siêu thị ngày thứ nhất bán được số con đường bằng 3/5 só đường bán tốt trong ngày thiết bị hai. Tính số đường bán được vào hàng ngày biết rằng vào hsi ngày kia, mức độ vừa phải mỗi ngày siêu thị bán được 40kg đường


*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần )

Số kg con đường ngày trước tiên bán tốt là:

40 : ( 8 : 2 )( imes)3 = 30 ( kg )

Số kg mặt đường ngày vật dụng nhì bán tốt là:

40 : ( 8 : 2 )( imes)5 = 50 ( kg )

Đáp số: ngày lắp thêm nhất: 30 kg

ngày vật dụng hai: 50 kg


Một shop ngày thứ nhất bán tốt số mặt đường bằng 3/5 số mặt đường cung cấp đươc trong thời gian ngày thứ hai. Tính số mặt đường bán tốt trong mỗi ngày, hiểu được trong thời gian 2 ngày đó, vừa phải hằng ngày cửa hàng bán được 40 kg đường?

Một shop ngày thứnhất bán tốt số được bởi 3/5 số đường bán tốt trong thời gian ngày đồ vật hai . Tính số con đường bởi 3/5 số mặt đường được vào từng ngày , hiểu được trong hai ngày đó , mức độ vừa phải hằng ngày cửa hàng bán tốt 40 kg đường


Đáp án: Tổng số mặt đường tất cả trong 2 ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán được trong ngày thiết bị hai là:

80kilogam : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số mặt đường bán được trong ngày đầu tiên là: 30kg

Số mặt đường cung cấp trong ngày lắp thêm nhị là: 50kg

Chúc bàn sinh hoạt giỏi !


Bài 4. Một cửa hàng ngày trước tiên bán được số con đường bằng 3/ 5 số con đường chào bán đươc trong ngày thứ nhị. Tính số con đường bán được vào hằng ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày kia, trung bình hằng ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường


Số đường gồm trong 2 ngày là40×2=16(kg đường)Số con đường phân phối trong thời gian ngày trang bị nhị là80:(3+5)×5=50Số con đường buôn bán trong ngày đầu tiên là80-50=30Chúc bạn làm việc tốt

Bài 4. Một cửa hàng ngày trước tiên bán tốt số mặt đường bởi 3 /5 số con đường chào bán đươc trong ngày lắp thêm hai. Tính số con đường bán được trong hàng ngày, biết rằng trong 2 ngày kia, mức độ vừa phải hàng ngày siêu thị bán tốt 40 kg đường


Một siêu thị ngày thứ nhất bán tốt số con đường bởi 3/5 số đường cung cấp đươc trong thời gian ngày thiết bị nhì. Tính số con đường bán được vào mỗi ngày, biết rằng trong 2 ngày kia, vừa đủ hàng ngày siêu thị bán tốt 40 kg mặt đường.dành riêng cho bạn làm sao cần

Tổng số con đường bao gồm trong thời gian 2 ngày là:

40x 2= 80 ( kilogam )

Số mặt đường bán tốt trong thời gian ngày thứ nhì là:

80: 8 x 5 = 50 ( kilogam )

Số mặt đường bán tốt trong ngày đầu tiên là:

80 - 50=30 ( kilogam )

Vậy số đường bán tốt trong ngày trước tiên là: 30kg

Số con đường buôn bán trong thời gian ngày sản phẩm công nghệ nhì là: 50kg


TL

Đáp án: Tổng số đường có trong thời gian 2 ngày là:

40kilogam x 2= 80kg

Số đường bán được trong ngày lắp thêm hai là:

80kilogam : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số con đường bán được trong ngày trước tiên là: 30kg

Số con đường phân phối trong thời gian ngày vật dụng hai là: 50kg

HT


Tổng số đường tất cả trong hai ngày là:

(40 imes2=80left(kg ight))

Số con đường bán được trong ngày đồ vật nhì là:

(80div8 imes5=50left(kg ight))

Số mặt đường bán được trong ngày đầu tiên là:

(80-50=30left(kg ight))


một siêu thị ngày đầu tiên bán được số con đường bằng 3/5 số con đường hán được trong thời gian ngày thứ hai tính số đường bán được vào hàng ngày hiểu được trong hai ngày đó mức độ vừa phải từng ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường


tổng số phần đều nhau là

3+5=8 phần

ngày trước tiên bánđược sốcon đường là

40 : ( 8 : 2 ) x 3 = 30 kg

ngày đồ vật nhì bánđược sốđường là

40 : ( 8 : 2 ) x 5 = 50 kg

đáp số :...


toàn bô kg mặt đường trong hai ngày là:

40 x 2 = 80 (kg)

ngày trước tiên bán tốt số kilogam mặt đường là:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

ngày máy hai bán được số kg mặt đường là:

80 - 30 = 50 (kg)

đáp số: ngày 1: 30 kg

ngày 2: 50 kg


Một shop ngày thứ nhất bán tốt số con đường bằng(frac35)số con đường bán tốt trong ngày trang bị hai . Tính số mặt đường bán tốt vào từng ngày, hiểu được trong 2 ngày kia vừa đủ từng ngày shop bán tốt 40 kg đường


Giải

Số ki-lô-gam đường bán tốt ngày một là:

40 . 2 : ( 3+5 ) . 3 = 30 (kg)

Số ki-lô-gam con đường bán tốt ngày 2 là:

40 . 2 - 30 = 50 (kg)

Đ/s:......

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Elevator Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Elevator

Kiông chồng mk nha bn!


toàn bô kg con đường cả hai ngày shop đó cung cấp được là:

40.2=80(kg)

trường hợp số đường chào bán đc ngày trước tiên là 3 phần thì số đường phân phối được ngày thứ nhì là 5 phần,như vậy số đường cung cấp được ngày đầu tiên là:

80:(3+5).3=30(kg)

số đường bán được ngày đồ vật nhì là:

80-30=50 (kg)

đs..............


Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kilogam )

Ngày 1 cung cấp : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kilogam )

Ngày 2 cung cấp : 80 - 30 = 50 ( kilogam )


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán tốt số vải vóc bằng 3 phần 4, số vải vóc bán tốt của ngày thứ hai.Tính số vải vóc trong mỗi ngày,biết rằng trong thời gian 2 ngày đó mức độ vừa phải hàng ngày siêu thị bán tốt 35m vải?


Tổng số vải vóc bán tốt trong cả hai ngày là:

35 x 2 = 70 (m)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 +4= 7 (phần)

Số vải bán tốt trong thời gian ngày đầu tiên là:

70 : 7 x 3= 30 m

Số vải vóc bán được trong ngày thứ 2 là:

70 - 30 = 40m


giải

tổng số vải vóc chào bán trong hai ngày là:35 x 2 = 70 (m)

tổng thể phần cân nhau là:3 + 4 = 7 (phần)

số vải vóc chào bán trong thời gian ngày thứ nhất là:70 : 7 x 3 = 30 (m)

số vải vóc phân phối trong ngày đồ vật nhị là:70 - 30 = 40 (m)

đáp số:.........

hok tốt


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *