Câu hỏi :

Một bình kín đáo chỉ đựng các hóa học sau: axetilen (1 mol), vinylaxetilen (0,8 mol), hiđro (1,3 mol) cùng một ít bột niken. Nung nóng bình một thời hạn, nhận được hỗn hợp khí X tất cả tỉ kăn năn đối với H2 bởi 19,5.

Xem thêm:

Khí X làm phản ứng đầy đủ với cùng 1,4 mol AgNO3 vào hỗn hợp NH3, nhận được m gam kết tủa với đôi mươi,16 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với cùng một,1 mol Br2 vào hỗn hợp. Giá trị của m là


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Đề thi test THPT Quốc Gia môn Hóa học tập trường THPT Yên Lạc lần một năm 2016Mã đề 132


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *