middle tức là gì, khái niệm, các thực hiện và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm middle giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của middle.

Bạn đang xem: Middle là gì


Từ điển Anh Việt

middle

/"midl/

* danh từ

giữa

in the middle: sống giữa

right in the middle: sống chính giữa

in the middle of our century: ở thời điểm giữa thế kỷ của chúng ta

nửa bạn, địa điểm thắt lưng

lớn be up lớn the middle in water: đứng nước ngập đến thắt lưng

* tính từ

ở giữa, trung

the middle finger: ngón tay giữa

middle age: trung niên

the Middle Ages

thời Trung cổ

the middle class: kẻ thống trị trung gian; kẻ thống trị tiểu bốn sản

Middle East

Trung đông

middle course (way): phương án trthong dong, mặt đường lối trung dung

middle school: trường trung học

* ngoại hễ từ

đá (bóng) trường đoản cú cánh vào (khu trung lộ trước gôn)

(từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào giữa

xếp đôi (lá buồm lại)

middle

thân // đặt ở giữa


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

middle

* ghê tế

chính giữa

chính giữa đoạn giữa

chỗ giữa

đoạn giữa

sấp xỉ giữa

loại vừa

ở giữa

phẩm chất bậc trung

ruột kết

* kỹ thuật

chính giữa

giữa

ở giữa


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm soát.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Nem Tiếng Anh Là Gì ? Nem Rán Trong Tiếng Tiếng Anh


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm tìm và để ra khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm và coi các từ bỏ được lưu ý hiển thị bên dưới.lúc nhỏ trỏ vẫn phía bên trong ô kiếm tìm tìm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những trường đoản cú được nhắc nhở.Sau kia dấn (một lần nữa) giúp thấy cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô search tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tra cứu vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ bỏ được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp chuột vào từ mong muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn thêm các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm vào danh sách lưu ý,lúc đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiện ra từ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *