Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a. Giống nhau:

- Pháp lao lý đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của vua và những quan liêu đại thần.

Bạn đang xem: Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

- Cnóng làm thịt mổ trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi tứ hữu

- Chưa bảo vệquyền hạn của phú nữ

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của non sông, khuyếnkhích phát triển tởm tế- Giữ gìn truyền thống cuội nguồn xuất sắc rất đẹp của dân tộc- Bảo vệ một trong những quyền lợi và nghĩa vụ của đàn bà.- Hạn chế cải cách và phát triển nô tì- Pháp phương tiện thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnhrộng biểu hiện nghỉ ngơi bộ lý lẽ Hồng Đức


*

- Giống nhau : Đều bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng thất, thống trị kẻ thống trị . - Khác nhau :

Thời Lý - TrầnThời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi tứ hữu

- Chưa bảo đảm quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền hạn của quốc gia, khuyến nghị cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

- Giữ gìn truyền thống xuất sắc rất đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một vài quyền lợi của thiếu nữ.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- Pháp nguyên lý thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh rộng biểu lộ sống "Luật Hồng Đức".


a. Giống nhau:

- Pháp qui định bảo đảm an toàn quyền lợi của vua với các quan liêu đại thần.

- Cnóng thịt phẫu thuật trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi tứ hữu

- Chưa bảo vệquyền hạn của phú nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi của non sông, khuyếnkhích phát triển khiếp tế- Giữ gìn truyền thống xuất sắc rất đẹp của dân tộc- Bảo vệ một trong những quyền lợi của thiếu phụ.- Hạn chế phát triển nô tì- Pháp luật thời Lê sơ tương đối đầy đủ, hoàn chỉnhhơn bộc lộ nghỉ ngơi bộ qui định Hồng Đức


- Giống nhau:

+ Pháp điều khoản đảm bảo quyền hạn của vua và những quan đại thần.

+ Cấm vấn đề làm thịt phẫu thuật trâu, bò.

- Khác nhau:

Thời Lý - Trần Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền hạn tư hữu

- Chưa đảm bảo an toàn quyền lợi của prúc nữ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của quốc gia, khuyến nghị cách tân và phát triển kinh tế.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một số trong những quyền lợi và nghĩa vụ của thanh nữ.

- Hạn chế cải cách và phát triển nô tì.

- Pháp dụng cụ thời Lê sơ khá đầy đủ, hoàn hảo hơn miêu tả sinh hoạt "Luật Hồng Đức".


* Giống nhau:

- Pháp giải pháp đảm bảo an toàn quyền lợi và nghĩa vụ của vua và các quan đại thần.

* Khác nhau:

Thời Lý- Trần:

- Bảo vệ quyềnlợi bốn hữu.

- Chưa bảo vệquyền hạn củathiếu nữ.

Thời Lê Sơ:

- Bảo vệ quyền lợi của tổ quốc, khuyếnkhích phát triển kinh tế tài chính.- Giữ gìn truyền thống lâu đời tốt rất đẹp của dân tộc.- Bảo vệ một trong những quyền lợi của thiếu phụ.- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.- Pháp hình thức thời Lê sơ không thiếu, trả chỉnhrộng trình bày nghỉ ngơi bộ hình thức Hồng Đức.


a. Giống nhau:

- Pháp phương tiện đảm bảo an toàn quyền lợi của vua với các quan liêu đại thần.

- Cnóng giết phẫu thuật trâu, bò

b. Khác nhau:

Thời Lý- Trần

- Bảo vệ quyềnlợi bốn hữu

- Chưa bảo vệquyền hạn của phú nữ

Thời Lê Sơ

- Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi của nước nhà, khuyếnkhích cải tiến và phát triển tởm tế- Giữ gìn truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc- Bảo vệ một số nghĩa vụ và quyền lợi của đàn bà.- Hạn chế cải cách và phát triển nô tì- Pháp phương pháp thời Lê sơ rất đầy đủ, trả chỉnhrộng diễn đạt sinh sống bộ chế độ Hồng Đức


Những điểm giống với khác biệt giữa quy định thời Lê sơ cùng thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang tính chất thống trị và quý phái. Mục đích đa phần để bảo vệ quyền lợi của ách thống trị thống trị, trước nhất là độc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan tiền lại thời thượng, cùng chũm chính sách quân chủ TW tập quyền. Có một số điều điều khoản khuyến nghị nông nghiệp cải tiến và phát triển, ổn định làng mạc hội.- Khác nhau, quy định thời Lê sơ được đơn vị nước khôn xiết quan tâm. Sở biện pháp Hồng Đức được phát hành là bộ phương pháp hoàn chỉnh, khá đầy đủ, tiến bộ nhất trong số cỗ lao lý thời phong con kiến làm việc cả nước. Một số điều trong cỗ khí cụ Hồng Đức đảm bảo an toàn quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm tương tự với khác nhau thân luật pháp thời Lê sơ cùng thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang tính ách thống trị cùng phong cách. Mục đích chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của kẻ thống trị thống trị, trước tiên là đặc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của các quan lại lại thời thượng, cùng vắt chế độ quân nhà trung ương tập quyền. Có một số điều chính sách khuyến nghị nông nghiệp & trồng trọt cải tiến và phát triển, bất biến làng hội.- Khác nhau, lao lý thời Lê sơ được bên nước hết sức quan tâm. Bộ cách thức Hồng Đức được ban hành là bộ hình thức hoàn chỉnh, không hề thiếu, tân tiến nhất trong số cỗ lao lý thời phong loài kiến ngơi nghỉ cả nước. Một số điều trong bộ quy định Hồng Đức bảo đảm an toàn quyền hạn cho những người thiếu nữ (về kinh tế, mái ấm gia đình, làng mạc hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Lập bảng đối chiếu điểm giống với không giống nhau về lao lý thời lê sơ và thời lý trần?


Lớp 7 Lịch sử Bài 21. Ôn tập chương thơm IV
4
0
Gửi Hủy

Tyêu thích khảo !

*


Đúng 3
Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về bản chất phần đông mang tính kẻ thống trị với đẳng cấp.

- Mục đích chủ yếu là nhằm bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của giai cấp ách thống trị, trước nhất là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của những quan liêu lại thời thượng, củng cầm cố cơ chế quân chủ TW tập quyền.

- Đều tất cả một trong những điều mức sử dụng khuyến khích nông nghiệp & trồng trọt cải cách và phát triển, bất biến làng mạc hội.

Xem thêm: Lão Đại Gia Lê Ân 2 Lần Xộ Khám, 6 Đời Vợ Đại Gia Lê Ân Là Ai

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ nghĩa vụ và quyền lợi tứ hữu

- Chưa đảm bảo quyền lợi của phụ nữ

- Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích cách tân và phát triển tài chính.

- Giữ gìn truyền thống lâu đời tốt đẹp của dân tộc.

- Bảo vệ một trong những nghĩa vụ và quyền lợi của đàn bà.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- Pháp biện pháp thời Lê sơ vừa đủ, hoàn chỉnh rộng biểu thị sinh sống cỗ "Luật Hồng Đức".


Đúng 1

Bình luận (0)

* Giống nhau:

- Về bản chất hầu như mang tính giai cấp với sang trọng.

- Mục đích chủ yếu là để bảo đảm quyền lợi của giai cấp kẻ thống trị, thứ 1 là độc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của các quan liêu lại cao cấp, củng núm cơ chế quân công ty TW tập quyền.

- Đều bao gồm một vài điều nguyên tắc khuyến nghị nông nghiệp & trồng trọt cải cách và phát triển, ổn định buôn bản hội.

* Khác nhau:

Thời Lý - Trần

Thời Lê sơ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tư hữu

- Chưa bảo vệ quyền lợi của prúc nữ

- Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của đất nước, khuyến khích phát triển tài chính.

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc bản địa.

- Bảo vệ một trong những quyền lợi và nghĩa vụ của thiếu phụ.

- Hạn chế trở nên tân tiến nô tì.

- Pháp nguyên lý thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn miêu tả sinh sống bộ "Luật Hồng Đức".


Đúng 2

Bình luận (0)

Hãy nêu hồ hết điểm kiểu như nhau với khác nhau thân điều khoản thời Lê sơ với thời Lý - Trần?


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử vẻ vang lớp 7
10
0
Gửi Hủy

Những điểm giống như và không giống nhau giữa lao lý thời Lê sơ cùng thời Lý - Trần :- Giống nhau là về bản chất mang tính kẻ thống trị cùng phong cách. Mục đích hầu hết để bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi của ách thống trị giai cấp, thứ nhất là độc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của những quan lại cao cấp, thuộc cố chế độ quân nhà TW tập quyền. Có một số điều hình thức khuyến nghị nông nghiệp cải tiến và phát triển, định hình thôn hội.- Khác nhau, quy định thời Lê sơ được bên nước hết sức quan tâm. Sở giải pháp Hồng Đức được ban hành là cỗ mức sử dụng hoàn chỉnh, rất đầy đủ, văn minh tuyệt nhất trong số cỗ pháp luật thời phong kiến sinh sống toàn nước. Một số điều trong bộ dụng cụ Hồng Đức đảm bảo an toàn quyền hạn cho những người đàn bà (về kinh tế tài chính, gia đình, xã hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

Những điểm kiểu như và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần :- Giống nhau là về thực chất mang tính giai cấp với đẳng cấp và sang trọng. Mục đích đa phần để đảm bảo an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của ách thống trị ách thống trị, trước nhất là đặc quyền quánh lợi của vua, triều đình, của các quan lại lại thời thượng, cùng cố cơ chế quân chủ trung ương tập quyền. Có một số trong những điều nguyên tắc khuyến khích nông nghiệp cách tân và phát triển, bình ổn làng hội.- Khác nhau, pháp luật thời Lê sơ được công ty nước vô cùng quyên tâm. Bộ quy định Hồng Đức được ban hành là cỗ chế độ hoàn chỉnh, đầy đủ, tân tiến độc nhất trong số bộ hình thức thời phong loài kiến sinh hoạt cả nước. Một số điều trong cỗ cơ chế Hồng Đức bảo đảm quyền lợi cho những người đàn bà (về tài chính, mái ấm gia đình, làng mạc hội).


Đúng 0

Bình luận (0)

* Giống nhau :

- Nhà nước được tổ chức triển khai theo cơ chế quân chủ tập quyền (Mọi quyền bính nằm trong tay vua)

- Giúp bài toán mang đến vua có các quan liêu, đại thần, quan tiền văn uống võ

* Khác nhau :

- Thời bên Trần :

+ Có chức Thái Thượng Hoàng

+ Đặt thêm một số phòng ban nhỏng Quốc Sử Viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ

+ Cả nước phân thành 12 lộ

- Thời Lý : Không tất cả các đơn vị đó


Đúng 0
Bình luận (1)

C1:Thời Lê Sơ vnạp năng lượng hóavới giáo dục co thành công gì chủ yếu?

C2: So sánh phạt hình thức thời Lê Sơ thời Lý -Trần ?

C3 :Những biện pháp nhà Lê Sơ vẫn triển khai để pháp triển nông nhiệp là gì?

C4:Thời Lê Sơ XH bao hàm kẻ thống trị và lứa tuổi nào?


Lớp 7 Lịch sử
5
0
Gửi Hủy

1)

* Những thành tích về văn hóa:

- Vnạp năng lượng học:

+ Văn uống học chữ Hán cùng chữ Nôm số đông cách tân và phát triển. Có những tác phđộ ẩm khét tiếng như:Quân trung trường đoản cú mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

+ Văn uống thơ thời Lê sơ có ngôn từ yêu nước sâu sắc, biểu hiện niềm từ bỏ hào dân tộc, khí phách hero và ý thức quật cường của dân tộc.

- Sử học:có tương đối nhiều tác phđộ ẩm như:Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn tlỗi, Lam Sơn thực lục,…

- Địa lí:cóHồng Đức phiên bản thứ, Dư địa chí, An Nam hình thăng trang bị.

- Y học:cóBản thảo thực đồ gia dụng toát yếu.

- Toán thù học:cóĐại thành toán thù pháp, Lập thành tân oán pháp.

- Nghệ thuật sảnh khấunhư ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục sinh hối hả với phát triển, nhất là chèo, tuồng.

- Nghệ thuật phong cách thiết kế cùng điêu khắc:mang nhiều nét đặc sắc. Biểu hiện tại sinh sống những dự án công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh khô Hóa). Điêu tương khắc thời Lê Sơ có phong cách kăn năn to đùng, kỹ năng điêu luyện.

* Những thành quả về dạy dỗ, khoa cử:

- Nội dung thi tuyển là những sách của đạo Nho.

Dựng lại Quốc Tử Giám, mlàm việc nhiều ngôi trường học, mnghỉ ngơi khoa thi. Nội dung tiếp thu kiến thức thi tuyển là sách của đạo Nho. Một năm tổ chức triển khai bố kì thi: Hương - Hội - Đình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *