Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Loan có ít hơn đôi mươi quả táo khuyết. Biết rằng, giả dụ loan rước số hãng apple kia phân tách đa số mang đến 5 bạn hoăc phân tách phần đa đến 2 chúng ta thì cũng vừa hết. Hỏi Loan gồm từng nào quả táo?


*

loan có thấp hơn trăng tròn trái táo bị cắn hiểu được ví như loan đem số apple kia phân chia mọi mang đến 5 các bạn hoặc phân chia số đông mang đến 2 các bạn thì cũng vừa hết hỏi loan có bao nhiêu trái táo


*

Nếu Loan phân chia đầy đủ mang đến 5 hoặc 2 chúng ta thì số hãng apple phân tách không còn cho tất cả 2 và 5 buộc phải số táo bị cắn dở của Loan chỉ có thể là : 10


Loan có thấp hơn đôi mươi trái táo. Biết rằng, trường hợp Loan lấy số táo Apple đó phân tách hầu như cho5 bạn hoặc phân chia gần như cho 2 chúng ta thì cũng vừa không còn. Hỏi Loan gồm bao nhiêu trái táo?


Số táo bị cắn dở của Loan vừaphân chia hết mang đến 5 vừa phân tách không còn mang đến 2cần số quả táo Loan tất cả chữ số tận cùng là0.

Bạn đang xem: Loan có ít hơn 20 quả táo biết rằng

Mà số tất cả chữ số tận cùng là0cùng bé dại hơnđôi mươi là 10.

Vậy Loan có10trái táo khuyết.


loan có thấp hơn 20 quả táo . biết rằng , nếu loan lấy số táo bị cắn dở kia chia mọi 5 chúng ta hoặc mang lại 2 chúng ta thì cũng vừa hết . hỏi loan tất cả từng nào quả táo ?


điện thoại tư vấn số apple là x, 0 to hơn x và x nhỏ thêm hơn 20

Vìx ít hơn 20 trái cùng đemx phân chia gần như mang đến 5 chúng ta hoặc cho 2 bạn thì cũng vừa không còn đề xuất x phân chia hết mang đến 5 cùng 2.

Do đó x = 10

Vậy x = 10


Loan tất cả ít hươn đôi mươi trái táo khuyết. Biết rằng, ví như Loan đem số hãng apple chia gần như đến 5 các bạn hoặc phân chia phần đa mang đến 2 các bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan bao gồm bao nhiêu quả táo?


Số táo bị cắn của Loan vừa phân tách hết mang đến 5 vừa phân chia không còn đến 2. Vậy số apple của Loan tận cùng là 0. Số đó nhỏ hơn đôi mươi buộc phải số đó là 10.

Đáp án : Loan có 10 trái apple.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Shimmer Là Gì ? Nguồn Gốc Và Công Dụng Của Shimmer Mist


Loan có ít hươn 20 quả táo. Biết rằng, nếu như Loan lấy số táo phân tách đầy đủ đến 5 bạn hoặc phân tách những mang đến 2 chúng ta thì cũng vừa không còn.

Hỏi Loan có từng nào trái táo bị cắn ?


Hướng dẫn : Số táo Apple của Loan vừa phân chia hết đến 5 vừa chia hết mang lại 2. Vậy số táo bị cắn dở của Loan tận thuộc là 0. Số kia nhỏ nhiều hơn 20 phải số đó là 10.

Đáp án : Loan có 10 trái apple.


xin chao !giai góp minh nhe . Loan có thấp hơn trăng tròn quả táo khuyết .Biết rằng , nếu Loan đem số táo khuyết đó chia phần lớn mang đến 5 chúng ta hoạc chia đầy đủ cho 2 bạn thì cũng vừa hết . hỏi Loan tất cả từng nào trái táo?


Dấu hiệu chia không còn đến 2 là: các số bao gồm chữsố tận cùng là 0,2,4,6,8 thì phân tách hết đến 2

Dấu hiệu phân tách hết mang đến 5là: các số bao gồm chữsố tận cùng là 0,5thì chia hết cho 5

Trong 2 dòng trên thì những số có chữ số tận cùng là 0 yhif phân tách hết mang lại 2 với 5

Số gồm chữ số tận thuộc là 0 mà khác 0 là : 10

Vậy Lan có10 quả táo


loan tất cả ít hơn trăng tròn trái.hiểu được nếu loan rước số táo bị cắn dở kia chia phần đa mang đến 5 chúng ta hoặc phân tách số đông mang lại 2 các bạn thì cũng vừa hết.

hỏi Loan gồm bao nhiêu trái táo bị cắn dở ?


số chia không còn mang lại 5 với chia hết mang đến 2 thì có chữ số tận thuộc là 0 mà số đó lại đề nghị nhỏ tuổi hơn đôi mươi nên chỉ có số 10.

vậy loan bao gồm 10 trái táo


LOAN có ít hơn trăng tròn trái hãng apple .Biết rằng nếu LOAN mang số táo Apple đó chia các mang đến 5 các bạn hoặc 5 bạn thì cũng cũng vừa không còn.

Hỏi LOAN bao gồm bao nhiêu trái táo ?

 


Loan tất cả ít hơn đôi mươi trái táo khuyết. Biết rằng nếu như Loan đ em số apple đó chia phần lớn mang lại 5 chúng ta tuyệt 2 chúng ta thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu trái táo?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *