used for describing food or drink that contains fewer calories than usual and is therefore less likely lớn make you fat:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú xemlienminh360.net.

Bạn đang xem: Lite là gì

Học những tự bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


containing less fat or sugar than similar types of food and therefore less likely lớn make you increase your weight:
Note: This spelling of light is used in advertising products. If used otherwise, it is usually intended to lớn be humorous.

Xem thêm: Từ In Advance Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ In Advance Trong Tiếng Việt


Such behaviour is part of the phenomenon of management lite - managing by numbers & formulas rather than judgment và method.
The new laws have sầu been dubbed "child care lite" because of the radically reduced amount of funding attached.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *