Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (bao gồm đáp án): Phong trào dân tộc bản địa dân chủ làm việc Việt Nam từ thời điểm năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng Cách mạng mon Mười Nga đang thấm sâu hơn vào ách thống trị công nhân với ban đầu biến thành hành động của thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 12 trắc nghiệm

A. đình hoãn của thợ máy xưởng đóng góp tàu Ba Son cảng TP.. Sài Gòn (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cưng cửng của Lênin về vấn đề dân tộc bản địa với thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách mang lại Hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác Hồ ra đi kiếm mặt đường cứu vãn nước vào trong ngày tháng năm nào? Tại đâu? Trước hết Bác đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, trên Thành Phố Sài Gòn, thứ nhất Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ thăm đồng tình Quốc tế thứ ba?

A. Quốc tế thiết bị tía bênh vực quyền lợi cho những nước nằm trong địa.

B. Quốc tế thiết bị ba góp quần chúng ta chiến đấu phòng thực dân Pháp.

C. Quốc tế sản phẩm tía đi ra ngoài đường lối mang đến phương pháp mạng cả nước.

D. Quốc tế lắp thêm ba công ty trương Ra đời Mặt trận giải pđợi dân tộc bản địa sinh sống nước ta.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện ghi lại Nguyễn Ái Quốc bước đầu kiếm tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng đắn đến phương pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến Hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tđắm say gia gây dựng Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê – nin về sự việc dân tộc bản địa với thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội Việt Nam biện pháp mạng Tkhô giòn niên (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để phân tích, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin với Cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 mang lại 1923, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu ngơi nghỉ nước như thế nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. China.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước chủ nghĩa tư phiên bản cùng chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi và nghĩa vụ của họ là thống tuyệt nhất, chúng ta hãy nhớ lời lôi kéo của Các Mác: "Vô sản toàn bộ các nước cấu kết lại." Hãy cho thấy đoạn văn bên trên là của người nào, viết vào tác phẩm nào?

A. Của Lê nin, vào sơ thảo Luận cưng cửng về vấn đề dân tộc bản địa cùng thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen tuông trong Tuim ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ổn ngôn của Hội Liên hiệp trực thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ổn ngôn Nhân quyền với Dân quyền của Cách mạng tư sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari mang đến Liên Xô vào thời hạn nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Tháng 12-1923.D. Tháng 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 gắn thêm cùng với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc sinh sống Liên Xô, đó là :

A. Người dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần lắp thêm V của Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế đàn bà.

D. Người dự Đại hội lần máy VII của Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của quá trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?

A. Quá trình sẵn sàng về bốn tưởng chủ yếu trị cùng tổ chức triển khai cho việc thanh khô lập Đảng Cộng sản nước ta (3 - 2 - 1930).

B Quá trình truyền cại trị nghĩa Mác - Lênin vào đất nước hình chữ S.

C. Quá trình Thành lập và hoạt động bố tổ chức triển khai Cộng sản sống đất nước hình chữ S.

D. Quá trình chuẩn bị triển khai chủ trương "vô sản hoá" để truyền cại trị nghĩa Mác - Lê-nin vào toàn quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 19trăng tròn mang lại 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động đa phần ngơi nghỉ các nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, xứ sở của những nụ cười thân thiện, China.

C. Pháp, Liên Xô, China, Vương Quốc Nụ Cười.

D. Câu A và câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong năm 1919 - 1925 bao gồm sự kiện lịch sử dân tộc nào tiêu biểu vượt trội đính thêm cùng với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc cho cùng với nhà nghĩa Mác - Lênin tìm ra tuyến đường cứu nước đúng chuẩn.

C. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách cho Hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội kết hợp trực thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện làm sao dưới đây gắn liền cùng với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô trong số những năm 1923 - 1924?

A. Tsi dự Đại hội lần sản phẩm công nghệ V của Quốc tế Cộng sản.

B. ra đời Hội toàn quốc giải pháp mạng tkhô giòn niên.

C. thành lập và hoạt động Hội liên kết trực thuộc địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao đầu tiên to lớn lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu thương nước cho chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa ra con đường cứu giúp nước chính xác.

B. Thành lập Hội đất nước hình chữ S biện pháp mạng thanh niên.

C. Hợp tuyệt nhất tía tổ chức triển khai cùng sản.

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản cả nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc không giống với tuyến phố cứu giúp nước của lớp fan đi trước là:

A. Đi sang phương thơm Tây search mặt đường cứu vãn nước.

B. Đi sang trọng châu Mỹ kiếm tìm mặt đường cứu vãn nước.

C. Đi sang châu Phi tìm con đường cứu giúp nước.

D. Đi quý phái phương Đông tìm kiếm con đường cứu vớt nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự khiếu nại khắc ghi sự thay đổi vào cuộc sống hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh tận hưởng của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 đến bốn tưởng cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương cứng của Lê nin về vấn đề dân tộc bản địa với thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu ưng ý việc kéo Quốc tế Cộng sản và tmê say gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự khiếu nại 12 – 19trăng tròn, Nguyễn Ái Quốc bỏ thăm tán thành Việc dấn mình vào Quốc tế Cộng sản với tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, sẽ đánh dấu Người đi từ công ty nghĩa yêu thương nước lịch sự công ty nghĩa cộng sản. Là một người cộng sản trước tiên của cả nước. )


Câu 116. Vạch è cổ chế độ bọn áp bóc tách lột mọi rợ của chủ nghĩa đế quốc nói bình thường cùng đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh giấc các dân tộc bản địa bị áp bức nổi dậy. Đó là câu chữ của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sinh sống người công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tạp chí Thỏng tín Quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ tiếp sau đây của phòng thơ Chế Lan Viên phù hợp với việc khiếu nại nào vào cuộc sống hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc: "Phút ít khóc trước tiên là phút ít Bác Hồ cười"?

A. Lúc gây dựng ra Hội câu kết nằm trong địa nghỉ ngơi Pa ri.

B. lúc phát âm luận cương cứng của Lê nin về sự việc dân tộc và thuộc địa.

C. Khi viết bài xích với quản lý nhiệm tờ báo "Người cùng khổ".

D. lúc dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần lắp thêm V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường , quan điểm của chính bản thân mình về địa điểm chiến lược của giải pháp mạng ở những nước thuộc địa, về mối quan hệ thân phong trào công nhân ngơi nghỉ các nước đế quốc cùng với trào lưu phương pháp mạng sinh sống những nước nằm trong địa, về sứ mệnh, sức khỏe khổng lồ phệ của nông người ở những nước nằm trong địa vào :

A. Đại hội Đảng buôn bản hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị Quốc tế dân cày (6-1923)

C. Đại hội Quốc tế cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần đầu tiên Hội nước ta bí quyết mạng thanh hao niên (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là nhà nhiệm kiêm công ty cây bút báo:

A. Đời sinh sống người công nhân.

B. Người thuộc khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 1đôi mươi. Thời gian mon 6 – 1923 gắn thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, kia là việc khiếu nại nào?

A. Người dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

B. Người dự Đại hội lần sản phẩm công nghệ V Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong quá trình hoạt động nhằm chuẩn bị mang lại Việc Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động làm sao tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đang ra mắt trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo "Tkhô cứng niên".

D. Xuất bản tác phẩm "Bản án chính sách thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phđộ ẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

A. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Tkhô giòn niên".

D. Tất cả các đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. Thời gian sinh sống Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết bài cho các tờ báo:

A. Đời sinh sống người công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tạp chí "Thỏng tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tạp chí "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 vẫn diễn ra sự khiếu nại gì gắn sát cùng với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp sang trọng Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc - Trung Hoa.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bạn dạng tác phđộ ẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. Những sự khiếu nại nào dưới đây liên can quá trình thịnh hành công ty nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tác phđộ ẩm "Đường Kách mệnh" và "Bản án chế độ thực dân Pháp" được gửi vào Việt Nam.

Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions From 36 To 42

B. Báo "Người thuộc khổ", báo "Tkhô nóng niên" được thông dụng sinh sống toàn nước.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội cả nước Cách mạng Thanh hao niên.

D. Cả cha vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những hoạt động làm sao của Hội Việt Nam Cách mạng Tkhô giòn niên gắn thêm bó mật thiết cùng với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mlàm việc lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ trên Quảng Châu - China, ra báo "Thanh hao niên".

B. Bí mật gửi những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Chủ trương phong trào "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của người công nhân xí nghiệp sản xuất sợi Tỉnh Nam Định, xí nghiệp diêm cùng cưa Bến Tdiệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc Một trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc chào đón bốn tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về bao gồm trị, tứ tưởng với tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động của bao gồm đảng vô sản sống toàn quốc.

C. Xây dựng quan hệ liên minh giữa công nhân cùng dân cày vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa.

D. Cách mạng VN trở thành một phần tử của cách mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội toàn quốc phương pháp mạng Tkhô hanh niên được Ra đời vào thời gian nào? Tại dâu?

A. Tháng 5 - 1925 sinh hoạt Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 nghỉ ngơi Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D. Tháng 6 - 1925 nghỉ ngơi Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. Cơ quan liêu ngôn luận của Hội cả nước Cách mạng Thanh niên là:

A. Báo Thanh hao niên.

B. Tác phẩm "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phđộ ẩm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng.

- Cách mạng yêu cầu bởi đảng theo công ty nghĩa Mác - Lênin chỉ đạo.

- Cách mạng cả nước buộc phải đính bó và cấu kết cùng với bí quyết mạng thế giới.

A. Tạp chí Tlỗi tín Quốc tế.

B. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn nắn được giải pngóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của bạn dạng thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực sự biến đổi chiến sỹ cộng sản.

B. Bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam ko được Hội nghị Vecxai gật đầu đồng ý.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng Sơ đàm luận cưng cửng của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp nằm trong địa ngơi nghỉ Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm như thế nào dưới đây thể hiện nước ta Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng thưởng thức khách quan của lịch sử dân tộc dân tộc?

A. Chủ trương tiến hành biện pháp mạng bằng bạo lực.

B. Phát triển đại lý đảng sinh hoạt một số địa phương thơm Bắc Kì.

C. Đề cao bầy tớ tín đồ Việt vào quân nhóm Pháp.

D. Kiên quyết phân phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác nhau cơ phiên bản giữa Hội VN Cách mạng thanh hao niên và đất nước hình chữ S Quốc dân đảng là ở

A. nguyên tố tđê mê gia.

B. hiệ tượng tranh đấu.

C. định hướng cách mạng.

D. địa phận vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. Nguyên nhân chủ yếu dẫn cho không thắng cuộc của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do

A. tiêu cực, chưa tồn tại sự sẵn sàng tinh tế.

B. Pháp tiến hành khủng ba, lũ áp dã man.

C. không tồn tại mục tiêu cụ thể.

D. lực lượng nô lệ mau lẹ đầu mặt hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. Chiến lược cùng sách lược của bí quyết mạng giải pđợi dân tộc bản địa Việt Nam được biểu hiện đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bản án chính sách thực dân Pháp

D. Luận cưng cửng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm chung trong định hướng tranh đấu của 3 tổ chức cùng sản Thành lập 1930 sống đất nước hình chữ S là gì?

A. Mục đích giải pngóng thống trị vô sản

B. Theo xu hướng bí quyết mạng vô sản

C. Mục đích giải pchờ dân tộc

D. Theo định hướng phương pháp mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cung cấp 1, 2
Giáo dục đào tạo cấp 3
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *