Avast Phát Hiện Kmsemulator, Cách Loại Bỏ Vi Rút Kmsemulator

Chúng Tôi Đề Nghị: Nhấ
N Vào Đây Để Sử
A Chữ
A Windows Lỗ
I và Hiệ
U Năng Hệ Thố
Ng Tố
I Ưu Hóa

Quá trình KMSEmulator.exe vào Trình làm chủ tác vụ Windows

Quá trình được call là sever KMS toàn thể không khẳng định thuộc về ứng dụng localhost.

Bạn đang xem: Avast phát hiện kmsemulator

Mô tả: KMSEmulator.exe không cần thiết cho Windows với thường sẽ gây nên sự cố. Tệp KMSEmulator.exe phía bên trong thư mục C: Windows. Size tệp vẫn biết bên trên Windows 10/8/7 / XP là 151.552 byte (63% của toàn bộ các lần xuất hiện), 77.824 byte hoặc 78.848 byte.

Không có thông tin tập tin. Chương trình này là không bắt gặp được. Tệp chưa phải là tệp lõi của Windows. KMSEmulator.exe phía bên trong thư mục Windows, nhưng mà nó không hẳn là tệp lõi của Windows. Vị đó, tiến công giá bình an kỹ thuật là 68% nguy hiểm ; nhưng các bạn cũng nên so sánh đánh giá này với đánh giá của fan dùng.

Quan trọng: bạn nên kiểm tra tiến trình KMSEmulator.exe trên PC của bản thân mình để coi nó tất cả phải là tác hại không. Cửa hàng chúng tôi khuyên chúng ta nên Trình làm chủ tác vụ bảo mật nhằm xác minh bảo mật máy tính của bạn. Đây là trong số những lựa chọn download xuống sản phẩm đầu của The Washington PostPC World .


Để sửa chữa thay thế một khối hệ thống bị hỏng hỏng, bạn phải Tả
I Về máy tính Sử
A Chữ
A và Optimizer Công Cụ
Khắ
C Phụ
C Sự cố Ngay Bây Giờ!

Các chương trình dưới đây cũng đã làm được hiển thị bổ ích để so sánh sâu hơn: Trình thống trị tác vụ bảo mật kiểm tra quy trình KMSEmulator đang chuyển động trên thiết bị tính của doanh nghiệp và cho mình biết rõ hồ hết gì nó vẫn làm. Nguyên lý chống phần mềm ô nhiễm B lừng danh của Malwarebytes cho bạn biết trường hợp KMSEmulator.exe trên trang bị tính của chúng ta hiển thị quảng cáo gây phiền nhiễu, làm chậm nó. Loại chương trình phần mềm quảng cáo không hề mong muốn này ko được một vài phần mềm kháng vi-rút coi là vi-rút và cho nên không được khắc ghi để dọn dẹp.

Một laptop sạch vẫn và gọn gàng là yêu thương cầu thiết yếu để tránh vấn đề PC. Điều này có nghĩa là chạy quét phần mềm độc hại, dọn dẹp vệ sinh ổ cứng của người sử dụng bằng 1 Cleanmgr cùng 2 sfc / scannow, 3 lịch trình gỡ thiết lập mà bạn không còn cần nữa, kiểm tra những chương trình Autostart (sử dụng 4 msconfig) và nhảy Cập nhật tự động 5 của Windows. Luôn luôn nhớ triển khai sao lưu định kỳ hoặc tối thiểu là để tại vị điểm khôi phục.

Nếu bạn gặp mặt sự thế thực tế, hãy thử nhớ lại điều sau cùng bạn đã làm hoặc điều ở đầu cuối bạn đã setup trước lúc sự cố lộ diện lần đầu tiên. Thực hiện lệnh 6 resmon để xác minh các các bước gây ra sự vắt của bạn. Tức thì cả so với các sự chũm nghiêm trọng, vắt vì cài đặt lại Windows, chúng ta vẫn yêu cầu sửa chữa thiết đặt của mình hoặc, đối với Windows 8 và những phiên bạn dạng mới hơn, triển khai lệnh 7 DISM.exe / Trực con đường / Cleanup-image / Restorehealth. Điều này cho phép bạn thay thế sửa chữa hệ quản lý điều hành mà ko mất dữ liệu.

mv61xxmm.sys aol.exe hd-service.exe KMSEmulator.exe sandra.sys hitmanpro.exe palemoon.exe hcdll2_28_win32.dll fahcore_a4.exe razerofa.exe ventc.exe


Chúng Tôi khuyên Bạ
N đề nghị Sử Dụ
Ng cách thức Này Để Giả
I QuyếT những Lỗ
I Trên laptop Củ
A Bạ
N. Lịch trình Này Sử
A Chữ
A những Lỗ
I máy vi tính Thông Thườ
Ng, Bả
O Vệ Bạ
N Khỏ
I Sự Mấ
T đuối Củ
A các Tậ
P Tin,Phầ
N Mề
M Độ
C Hạ
I, Lỗ
I Phầ
N Cứ
Ng với Tố
I Ưu Hóa laptop Củ
A Bạ
N mang đến Hiệ
U Suấ
T Tố
I Đa. Bạ
N rất có thể Nhanh chóng Khắ
C Phụ
C Vấ
N Đề Vớ
I máy tính Củ
A Bạ
N Và ngăn Chặ
N Sự Xuấ
T Hiệ
N Củ
A các Lỗ
I khác Vớ
I Phầ
N Mề
M Này.

1.Tả
I Về máy tính xách tay Sử
A Chữ
A & Optimizer Công Cụ

2.Click "Start Scan" Để Tìm những Vấ
N Đề Windows Registry hoàn toàn có thể Gây Ra Vấ
N Đề Vớ
I máy vi tính Củ
A Bạ
N.

Most antivirus programs identify KMSEmulator.exe as malware—for instance Microsoft identifies it as Hack
Tool:Win32/Keygen
, và Trend
Micro identifies it as CRCK_AUTOKMS.

Xem thêm: Unit 18: Phân Biệt “While/Meanwhile/Meantime”, Meanwhile Là Gì

The free xemlienminh360.net information diễn đàn can help you find out how khổng lồ remove it. If you have additional information about this xemlienminh360.net, please leave a comment or a suggestion for other users.

Click to lớn Run a không tính tiền Virus Scan for the KMSEmulator.exe malware


KMSEmulator.exe tệp tin information

*
KMSEmulator.exe process in Windows Task
Manager

The process known as Local KMS Host belongs lớn software localhost by unknown.

Description: KMSEmulator.exe is not essential for Windows and will often cause problems. The KMSEmulator.exe xemlienminh360.net is located in the C:Windows folder.Known xemlienminh360.net sizes on Windows 10/11/7 are 151,552bytes (66% of all occurrences), 77,824bytes or 78,848bytes.

*
The program has no visible window. There is no mô tả tìm kiếm of the program. KMSEmulator.exe is not a Windows system xemlienminh360.net. The KMSEmulator.exe xemlienminh360.net is located in the Windows folder, but it is not a Windows core xemlienminh360.net.Therefore the technical security rating is 69% dangerous; but you should also compare this rating with the user reviews.

Recommended: Identify KMSEmulator.exe related errors

Important: You should check the KMSEmulator.exe process on your PC lớn see if it is a threat. We recommend Security
Task
Manager
for verifying your computer"s security. This was one of the Top download Picks of The Washington Post & PCWorld.


Score


User
Comments


Lösche ihn mit Spyhunter, immer wieder erscheint erscheint sie in Windows. V.Krüger
Das ist kein "Schädling" und macht auch keine Probleme. Das kleine Tool emuliert einen KMS-Service um Windows und Office zu aktivieren.
Probably a hack/ crack tool intended khổng lồ crack MS Office. Seems harmless, but such tools are a potential threat anyway because they are hacking the system lớn achieve their tasks.
this is part of the KMSpico windows hack. You will see this if you are trying to lớn use windows with out the cd key. Zandor107
This is an activator for the Windows OS. This is used in pirated version or (people who have digital licence"s & not a serial lớn install windows 10 on other machines you own) it"s needed khổng lồ act as a local vps to verify and authenticate the activation method in windows (basically makes the PC your using think its a windows hệ thống for activating)
It seem harmless though AVGAntivirus can not delete it perfectly. Many IT expert said that it is a part of crack tệp tin for Windows Operation System. Hoai
*

Summary: Average user rating of KMSEmulator.exe: based on 6 votes with 6 user comments.One user thinks KMSEmulator.exe is essential for Windows or an installed application.3users think it"s probably harmless.One user thinks it"s neither essential nor dangerous.One user suspects danger.One user is not sure about it.

Do you have additional information? Help other users!
What vị you know about KMSEmulator.exe:
How would you rate it:important for Windows or an installed application (++)seems to be needed (+)neither dangerous nor essential (o)seems to be dangerous (-)is spyware, trojan, adware, virus (- -)------------------------------------------------------------------------I don"t want lớn rate it, because I"m not sure
Link for more info:
Your Name:

Best practices for resolving KMSEmulator issues

The following programs have also been shown useful for a deeper analysis: ASecurity Task Manager examines the active KMSEmulator process on your computer and clearly tells you what it is doing. Malwarebytes" well-known Banti-malware tool tells you if the KMSEmulator.exe on your computer displays annoying ads, slowing it down. This type of unwanted adware program is not considered by some antivirus software khổng lồ be a virus and is therefore not marked for cleanup.

A clean & tidy computer is the key requirement for avoiding PC trouble. This means running a scan for malware, cleaning your hard drive using 1cleanmgr and 2sfc/scannow, 3uninstalling programs that you no longer need, checking for Autostart programs (using 4msconfig) và enabling Windows" 5Automatic Update. Always remember to lớn perform periodic backups, or at least khổng lồ set restore points.

Should you experience an actual problem, try lớn recall the last thing you did, or the last thing you installed before the problem appeared for the first time. Use the 6resmon command to lớn identify the processes that are causing your problem. Even for serious problems, rather than reinstalling Windows, you are better off repairing of your installation or, for Windows 8 and later versions, executing the 7DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth command. This allows you to lớn repair the operating system without losing data.

Other processes

transitionserver.exe touchzone.exe wabmig.exe KMSEmulator.exe system.js nvrla.exe jvss.exe audiosync.exe msxml.dll starter.exe dlpsrv.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x