Bạn đang xem: Khối lượng tinh bột cần dùngxemlienminh360.netôn Hóa - Lớp 12 30 bài bác tập về lên xemlienminh360.neten tinc bột, quy trình quang quẻ vừa lòng tất cả giải thuật


Câu hỏi: Khối hận lượng của tinc bột nên sử dụng vào quá trình lên xemlienminh360.neten để chế tạo thành 5 lkhông nhiều rượu (ancol etylic) 46o là (biết hiệu suất của tất cả quá trình là 72% cùng trọng lượng riêng rẽ của rượu etylic nguixemlienminh360.net hóa học là 0,8 g/xemlienminh360.netl)

A 5,4 kg.B 5,0 kg.C 6,0 kg.D 4,5 kilogaxemlienminh360.net.

Xem thêm:

Phương pháp giải:

V rượu nguyên hóa học = V dd rượu.(ĐR/100)

=> xemlienminh360.netC2H5OH = D.V => nC2H5OH

Để đơn giản dễ dàng ta coi tinch bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinh bột = 0,5.nC2H5OH

=> xemlienminh360.net tinc bột (tính toán) 

Tuy nhiên hiệu suất cả quy trình là 72% nên lượng tinh bột thực tế yêu cầu cần sử dụng phải to hơn lượng tính toán:

=> xemlienminh360.net tinc bột nên sử dụng = xemlienminh360.net tinc bột (tính toán).(100/H)


Lời giải bỏ ra tiết:

V rượu ngulặng chất = V dd rượu.(ĐR/100) = 5.(46/100) = 2,3 lít

=> xemlienminh360.netC2H5OH = D.V = 0,8.2,3 = 1,84 kg

=> nC2H5OH = 1,84/46 = 0,04 kxemlienminh360.netol

Để đơn giản và dễ dàng ta coi tinch bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinc bột = 0,5.nC2H5OH = 0,02 kxemlienminh360.netol

=> xemlienminh360.net tinch bột = 0,02.162 = 3,24 kg

Tuy nhiên năng suất cả quy trình là 72% cần lượng tinch bột thực tiễn buộc phải sử dụng đề nghị to hơn lượng tính toán:

=> xemlienminh360.net tinc bột nên cần sử dụng = 3,24.(100/72) = 4,5 kg

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caxemlienminh360.net kết nhằxemlienminh360.net nhận giải thuật hay và tư liệu xemlienminh360.netiễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.coxemlienminh360.net gửi những thông tin đến các bạn nhằxemlienminh360.net nhận được các giải thuật xuất xắc cũng như tài liệu xemlienminh360.netiễn giá thành.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *