Cách giải nhanh hao, ta xét 1 đôi mắt xích cao su thiên nhiên bumãng cầu N có 1 nguyên tử N => M = (14 : 8,69) . 100 = 161.

Ta bao gồm Mbuta-1,3-dien = 54; Macrilonitrin = 53 => nbuta – 1,3 – đien : nacrilonitrin = 2 : 1


Tiến hành phản ứng đồng trùng hòa hợp thân stiren và buta – 1,3 – đien (butađien), chiếm được polime X. Cứ đọng 2,834 gam X phản ứng vừa không còn với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số đôi mắt xích (butađien : stiren) vào nhiều loại polime trên là


Cứ 5,668 gam cao su thiên nhiên buna–S bội phản ứng vừa không còn cùng với 3,462 gam Br2trong CCl4. Hỏi tỉ lệ butađien cùng stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu?


Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) nhận được một một số loại polime X dùng làm pha chế tơ clorin. Trong X tất cả chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình tất cả từng nào m ắt xích PVC phản nghịch ứng được với 1 phân tử clo ?


khi đốt cháy polime X chỉ chiếm được khí CO2 và hơi nước cùng với tỉ lệ số mol tương xứng là một trong : 1. X là polime nào sau đây ?


lúc clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về cân nặng. Hỏi mức độ vừa phải một phân tử clo tính năng với bao nhiêu mắt xích PVC?


Sau Khi trùng đúng theo 1 mol etilen thì thu được thành phầm tất cả phản nghịch ứng vừa đủ cùng với 16 gam brom. Hiệu suất làm phản ứng và cân nặng polime nhận được là


Cho các tuyên bố sau:

(a) Vinyl axetat không làm mất color dung dịch brom.

Bạn đang xem: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1 3-dien

(b) Anilin cùng phenol hầu hết làm mất đi thuốc nước brom nghỉ ngơi ánh sáng hay.

(c) Trùng dừng caprolactam thu được tơ capron.

(d) Cao su giữ hoá, amilopectin của tinh bột là số đông polime gồm cấu trúc mạng không khí.

(e) Peptit, tinc bột, xenlulozơ và tơ lapsan hầu như bị tbỏ phân trong môi trường axit hoặc bazơ, đun cho nóng.

(g) Glucozơ, axit glutamic, sobitol hầu hết là những đúng theo chất cơ học tạp chức.

Số nhận định đúng là:


Điều chế vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit (1), các chất đầu với hóa học trung gian vào quá trình pha trộn là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Các chất tương thích cho sơ vật đó là


Cho các phát biểu sau:

(1) Chất Khủng là este.

(2) Các dung dịch protein đều có phản nghịch ứng màu biure.

(3) Chỉ gồm một este đối kháng chức tđam mê gia làm phản ứng tthay bạc.

(4) cũng có thể pha chế nilon-6 hoàn toàn có thể triển khai phản ứng trùng vừa lòng hoặc trùng ngưng.

(5) cũng có thể rành mạch glucozơ cùng fuctozơ bằng vị giác.

(6) Tbỏ phân bất kể chất phệ nào cũng thu được glixerol.

Xem thêm: Mockup Là Gì? Kiến Thức Chuyên Ngành Về Mockup Bạn Nên Biết Mockup Là Gì

(7) Triolein tác dụng được cùng với H2 (xúc tác Ni, t°), dung dịch Br2, Cu(OH)2.

(8) Phần trăm trọng lượng ngulặng tố hiđro vào tripanmitin là 11,54%.

Số phát biểu đúng là:


Câu 10:


Người ta cấp dưỡng cao su thiên nhiên Bumãng cầu trường đoản cú mộc theo sơ trang bị sau: (vào ngoặc là hiệu suất phản ứng của mỗi phương trình)

Gỗ→(35%) glucôzơ→(80%) ancol etylic→(60%) Butađien-1,3→(100%) Cao su Buna.

Tính lượng mộc quan trọng để cung cấp được 1 tấn cao su thiên nhiên, trả sử vào mộc cất 50% xenlulozơ?


Câu 11:


Cho những phát biểu sau:

(1) Điều chế tơ nilon-6,6 bằng bội nghịch ứng trùng dừng thân axit ađipic cùng hexametylen điamin.

(2) Cao su buna-S được pha trộn bằng làm phản ứng đồng trùng phù hợp thân buta-1,3-đien cùng với stiren.

(3) Tơ nilon-6 được pha trộn bởi bội nghịch ứng trùng đúng theo.

Trong những tuyên bố trên, số tuyên bố không đúng là:


Câu 12:


Tiến hành trùng đúng theo 1 mol etilen sinh hoạt điều kiện thích hợp, mang sản phẩm sau trùng phù hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng bội nghịch ứng là 36 gam. Hiệu suất bội nghịch ứng trùng đúng theo và khối lượng poli etilen chiếm được là:


Câu 13:


Từ 15kilogam metyl metacrylat có thể pha trộn được từng nào gam thuỷ tinch cơ học tất cả công suất 90%?


Câu 14:


Cho những phát biểu sau:

(1) Thành phần bao gồm của cao su thiên nhiên thiên nhiên là poliisopren ngơi nghỉ dạng đồng phân trans.(2) Nilon-6 hoàn toàn có thể pha chế bằng phản nghịch ứng trùng đúng theo hoặc trùng ngưng.

(3) Tơ visco, tơ xelulozơ axetat, tơ capron,... được Hotline là tơ nhân tạo.

(4) Polime dùng làm cung ứng tơ phải bao gồm mạch cacbon ko nhánh, xếp tuy vậy tuy vậy, ko độc, có công dụng nhuộm color, mượt dẻo.

(5) Trùng thích hợp CH2=CH–COO–CH3 chiếm được PVA.

(6) Các polime ko nóng tan cơ mà bị phân hủy Khi nấu nóng Hotline là hóa học nhiệt độ rắn.

(7) cũng có thể cần sử dụng C để cố gắng S nhằm mục đích tăng cường độ cứng của cao su đặc.

Số tuyên bố sai là:


Câu 15:


Từ khí thiên nhiên (chiếm 95% metan) bạn ta tổng hợp polibutađien là yếu tố chính của cao su thiên nhiên butadien theo sơ đồ: . Để tổng vừa lòng 1 tấn polibutađien yêu cầu bao nhiêu khí thiên nhiên cất khí metan, biết công suất của cả quá trình cung cấp là 55%?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *