Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh

Biết X là axit cacboxylic đối kháng chức, Y là ancol no, cả nhì hóa học phần nhiều mạch hsinh hoạt, gồm cùng số nguim tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp có X cùng Y (trong các số ấy số mol của X to hơn số mol của Y) yêu cầu trọn vẹn 30,24 lkhông nhiều khí O2, thu được 26,88 lkhông nhiều khí CO2và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở ĐK tiêu chuẩn chỉnh. Kăn năn lượng Y trong 0,4 mol hỗn hợp bên trên là?


Cho 0,1 mol axit axetic vào ly cất 30 ml dung dịch MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là sắt kẽm kim loại kiềm ). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được m gam hóa học rắn khan. Đốt cháy trọn vẹn chất rắn thu được 9,54g M2CO3 và tất cả hổn hợp khí , dẫn các thành phần hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng dung dịch tăng hay giảm từng nào gam ?


X là axit 1-1 chức, mạch hở; Y là ancol 1-1 chức, mạch hsinh sống. Đung hỗn hợp X, Y với H2SO4 sệt nhận được este Z. Biết vào Z gồm cất 54,54% trọng lượng cacbon. Số cặp hóa học tương xứng với X, Y là


Hỗn hòa hợp X tất cả axit Y 1-1 chức và axit Z hai chức (Y, Z gồm thuộc số nguyên tử cacbon). Chia X thành nhị phần đều bằng nhau. Cho phần một công dụng không còn với Na, ra đời 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần nhị, hình thành 26,4 gam CO2. Công thức cấu trúc thu gọn cùng Tỷ Lệ về khối lượng của Z trong các thành phần hỗn hợp X lần lượt là


Hỗn thích hợp M có ancol no, đơn chức X cùng axit cacboxylic đơn chức Y, số đông mạch hsống với gồm cùng số ngulặng tử C, tổng thể mol của nhị chất là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Nếu đốt cháy trọn vẹn M thì chiếm được 33,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 25,2 gam H2O. Mặt khác nếu làm cho nóng M với H2SO4 sệt để thực hiện bội phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este nhận được là


Xem thêm: Long Term Support ( Lts Là Gì ? Khi Nào Nên Sử Dụng Phiên Bản Lts

Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm nhì axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn cục bộ dung dịch sau bội phản ứng nhận được 5,2 gam muối hạt khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần cần sử dụng là


Hóa tương đối 8,64 gam các thành phần hỗn hợp gồm một axit no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi X và một axit no, nhiều chức Y (có mạch C hsống, ko phân nhánh) chiếm được nhân tiện tích tương đối bởi thể tích của 2,8 gam N2 (đo cùng làm việc ĐK nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam các thành phần hỗn hợp 2 axit bên trên nhận được 11,44 gam CO2. Phần trăm trọng lượng của X vào hỗn hợp ban đầu là


Hỗn hợp X tất cả anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic trong các số đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng các thành phần hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu được V lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l nhận được hỗn hợp Y chứa 54,28 gam hóa học rã. Giá trị của x là:


Cho 0,04 mol một hỗn hợp X tất cả CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản nghịch ứng vừa đủ cùng với hỗn hợp chứa 6,4 gam brom. Mặt không giống, để trung hoà 0,04 mol X đề nghị dùng đầy đủ 40 ml hỗn hợp NaOH 0,75 M. Khối hận lượng của CH2=CH-COOH trong X là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *