Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin, a là tỉ số mol khí CO2 so với số mol nước biến đổi vào khoảng

A.Bạn đang xem: lúc đốt cháy những đồng đẳng của metylamin

0,4

B.

Bạn đang xem: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin

0,8

C. 0,75

D. 0,4

Cho PTHH :

4 FeS 2 + 11 O 2 → 2 Fe 2 O 3 + 8 SO 2

Cần đốt cháy từng nào mol FeS 2 nhằm nhận được 64 gam SO 2 theo PTHH trên ?

A. 0,4 mol. B. 0,5 mol.

C. 0,8 mol. D. 1,2 mol.


*

Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích V C O 2 : V H 2 O = a thay đổi như thế nào?

A.0,4≤a1,2

B.0,8≤a2,5

C.0,4≤a1

D.0,4≤a≤1

Công thức bình thường của ankylamin là C n H 2 n + 3 N ( n ≥ 1 )

V C O 2 V H 2 O = n n + 1 , 5

Khi n = 1 => a = 0,4

Khin → +∞ ⇒ a = 1

Đáp án đề nghị chọn là: C

X, Y là nhị este solo chức, đồng đẳng của nhau. Lúc đốt cháy một mol X nhận được a mol CO2 cùng b mol H2O. Còn khi đốt cháy 1 mol Y thu được a1 mol CO2 và b1 mol H2O. Biết a : a1 = b : b1. CTTQ dãy đồng đẳng este trên là

A. CnH2nO2

B. CnH2n–2O2

C. CnH2n–4O2

D. CnH2n–2O4

X, Y là nhì este 1-1 chức, đồng đẳng của nhau. lúc đốt cháy một mol X thu được a mol CO2 với b mol H2O. Còn khi đốt cháy 1 mol Y thu được a1 mol CO2 và b1 mol H2O. Biết a : a1 = b : b1. CTTQ dãy đồng đẳng este trên là

A. CnH2nO2

B. CnH2n–2O2

C. CnH2n–4O2

D. CnH2n–2O4

Có 2 amin bậc 1: (A) là đồng đẳng của anilin, (B) là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy trọn vẹn 3,21g (A) nhận được 336 ml N2 (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn (B) mang lại hỗn hợp khí, trong số ấy V(CO2) : V(H2O) = 2 : 3. CTCT của (A),(B) là

A. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2

C2H5C6H4NH2cùng CH3CH2CH2NH2

C.

Xem thêm: B/O Là Gì ? Khái Niệm Và Cách Thức Hoạt Động

CH3C6H4NH2với CH3CH2CH2CH2NH2

D.C2H5C6H4NH2với CH3CH2CH2CH2NH2

Đáp án : A

Xét cả A và B đầy đủ là đối chọi chức.

- Đốt A, ta tất cả nN = 0,03 mol => M A = 3,21 : 0,03 = 107

=> A làCH3C6H4NH2

- Đốt B ta gồm tỉ lệ thành phần C:H = 1:3 => C3H9N

=> B làCH3CH2CH2NH2

=> Đáp án A

Đốt cháy a mol một axit cacboxylic X thu được b mol CO 2 với c mol H 2 O (biết a = b - c). Lúc cho a mol chất X chức năng với NaHCO 3 (dư) nhận được 2a mol khí. X trực thuộc dãy đồng đẳng của axit:

A. No, đơn chức

B.No, hai chức

C. Có 1 nối song, đối kháng chức

D.Có 1 nối song, nhị chức

Hỗn đúng theo X tất cả 4 chất hữu cơ A, B, C, D tất cả trọng lượng phân tử tăng nhiều. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol tất cả hổn hợp X chỉ thu được 11,7 gam H2O và 8,96 lít khí CO2 (sinh hoạt đktc). Cho 0,4 mol X thực hiện bội nghịch ứng tcố kỉnh bạc trọn vẹn thì nhận được tối nhiều 54 gam Ag. Phần trăm số mol của D vào X

A. 20%

B. 50%

C. 12,5%

D. 25%

Hỗn phù hợp X có 4 chất hữu cơ A, B, C, D có cân nặng phân tử tăng mạnh. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol các thành phần hỗn hợp X chỉ chiếm được 11,7 gam H2O với 8,96 lkhông nhiều khí CO2 (làm việc đktc). Cho 0,4 mol X thực hiện phản nghịch ứng tvậy bạc hoàn toàn thì nhận được tối nhiều 54 gam Ag. Phần trăm số mol của D vào X

A. 20%.

B.một nửa.

C. 12,5%.

D. 25%.

Đốt cháy các hyđrocabon của dãy đồng đẳng nào tiếp sau đây thì tỉ trọng mol nước đối với CO2 giảm Lúc số C tăng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *