Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi đặt hiệu năng lượng điện cầm không đổi 30V vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần mắc thông liền cùng với cuộn cảm thuần có độ từ cảm 1 4 π (H) thì cái năng lượng điện trong mạch thuộc dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos(120πt) (V) thì biểu thức của độ mạnh loại năng lượng điện trong mạch là:

A.i = 5 2 cos(120πt - π 4 ) (A)

B.i = 5cos(120πt + π 4 ) (A)

C.i = 5 2 cos(120πt + π 4 ) (A)

D.i = 5cos(120πt - π 4 ) (A)khi đặt hiệu năng lượng điện nỗ lực ko đổi 30V vào nhị đầu đoạn mạch có điện trsinh hoạt thuần mắc nối tiếp cùng với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm 1 4 π cái năng lượng điện trong khúc mạch thuộc dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 cos 1đôi mươi π t V biểu thức cường độ chiếc điện trong đoạn mạch là:

A. i = 5 2 cos 1đôi mươi π + π 4 A

B. i = 5 2 cos 1đôi mươi π − π 4 A

C.

Bạn đang xem: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30v

i = 5 cos 120 π − π 4 A

D. i = 5 cos 1đôi mươi π + π 4 A


*

lúc đặt năng lượng điện áp không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc thông suốt cùng với cuộn cảm thuần có độ từ cảm 0 , 25 π H thì cái điện trong khúc mạch thuộc dòng năng lượng điện một chiều tất cả độ mạnh 1 A. Nếu đặt vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 1trăng tròn π t ( V ) thì biểu thức của cường độ loại điện trong khúc mạch là

A. i = 5 2 cos ( 1đôi mươi π t − π 4 ) ( A )

B. i = 5 cos ( 1trăng tròn π t + π 4 ) ( A )

C. i = 5 2 cos ( 1trăng tròn π t + π 4 ) ( A )

D. i = 5 cos ( 1trăng tròn π t − π 4 ) ( A )


khi đặt hiệu điện cố không đổi 30 V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm 1/4π H thì chiếc điện trong khúc mạch thuộc dòng năng lượng điện một chiều bao gồm cường độ 1 A. Nếu đặt vào nhị đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 1đôi mươi π t V thì biểu thức của độ mạnh dòng năng lượng điện trong đoạn mạch là

A. i = 5 2 cos 1trăng tròn π t − π 4 A

B. i = 5 cos 1đôi mươi π t + π 4 A

C. i = 5 2 cos 1trăng tròn π t + π 4 A

D. i = 5 cos 1đôi mươi π t − π 4 A


Điện trsinh hoạt của cuộn cảm Ω.

Cảm kháng của cuộn dây lúc tất cả cái năng lượng điện xoay chiều chạy qua Z L = L ω = 1 4 π .1trăng tròn π = 30 Ω .

→ Cường độ loại điện qua mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 25 i = 5 ∠ − 45

i = 5 cos 120 π t − π 4 → A.

Xem thêm: Ekstensi File Isz Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Cách Sử Dụng File Isz Trong Windows ™️ Xemweb

Đáp án D


lúc đặt hiệu điện vậy không thay đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trsống thuần mắc nối tiếp cùng với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm 1 / 4 π (H) thì dòng năng lượng điện trong khúc mạch được coi là dòng điện một chiều gồm cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 c o s ( 1đôi mươi π t ) (V) thì biểu thức của độ mạnh cái điện trong đoạn mạch là

A. i = 5 2 c o s ( 1đôi mươi π t + π / 4 )

B. i = 5 2 c o s ( 120 π t - π / 4 )

C. i = 5 c o s ( 120 π t + π / 4 )

D. i = 5 c o s ( 1đôi mươi π t - π / 4 )


ChọnD

Z L =wL=30W

khi đặt vào nhị đầu đoạn mạch điện cầm cố không đổi thì

U = U R =I.R=>R=U/I=30W

ðTổng trsinh sống Z= Z L 2 + R 2 =30 2 W

ð I 0 = U 0 / R =150 2 /30 2 =5A

Độ lệch pha: tanj = Z L / R =1=>j=π/4

ðVậy i=5cos(120πt- π/4)


khi đặt hiệu năng lượng điện cụ ko thay đổi 30 V vào nhị đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc nối liền với cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm 1 4 π H thì mẫu năng lượng điện trong đoạn mạch thuộc dòng năng lượng điện một chiều tất cả cường độ 1 A. Nếu đặt vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 1trăng tròn π t V thì biểu thức của độ mạnh dòng điện trong khúc mạch là

A. i = 5 cos 1đôi mươi π t + π 4 A .

B. i = 5 cos 120 π t - π 4 A .

C. i = 5 2 cos 1trăng tròn π t + π 4 A .

D. i = 5 2 cos 120 π t - π 4 A .


Đáp án D

*

+ Từ thiết bị thị, ta bao gồm T = 1 s → ω = 2 π r a d / s

Phương trình xê dịch của thứ A cùng ảnh A’

x A = 10 c o s 2 π t - π 2 x A " = 20 c o s 2 π t - π 2 ⇒ Δ x = 10 c o s 2 π t - π 2 c m

+Khoảng biện pháp thân A và A’ d = O O " 2 + Δ x 2 → d = 5 5 thì Δ x = ± 5 c m

+ Biểu diễn những địa chỉ tương ứng khởi thủy tròn và bóc 2018=2016+2

t = 504 T + 150 ° 360 ° T = 504 . 1 + 150 ° 360 ° 1 = 504 , 4 s


lúc đặt hiệu năng lượng điện thay không thay đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trngơi nghỉ thuần mắc nối liền cùng với cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm 1 4 π (H) thì chiếc năng lượng điện trong khúc mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 120 πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng năng lượng điện trong khúc mạch là

A. i = 5 2 cos ( 1đôi mươi πt + π 4 ) (A)

B. i = 5 2 cos ( 1trăng tròn πt - π 4 ) (A)

C. i = 5 cos ( 1đôi mươi πt + π 4 ) (A)

D. i = 5 cos ( 120 πt - π 4 ) (A)


Đápán D

ZL=wL=30W

lúc đặt vào nhị đầu đoạn mạch điện chũm ko thay đổi thì U=UR=I.R=>R=U/I=30W

ð Tổng trsinh sống Z=(R2+Z2L)1/2=30.21/2W

Độ lệch pha: tanj=ZL/R=1=>j=π/4

Vậy i=5cos(120πt- π/4)


khi đặt hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch có năng lượng điện trsinh hoạt thuần mắc thông liền cùng với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm 1 4 π H thì cái năng lượng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 c o s ( 120 π t ) V thì biểu thức của cường độ cái năng lượng điện trong khúc mạch là

*

*

*

*


: lúc đặt hiệu năng lượng điện ráng không thay đổi 40 V vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trsống thuần mắc nối liền với cuộn cảm thuần thì chiếc năng lượng điện ổn định trong mạch gồm cường độ 1 A. Biết hệ số tự cảm của cuộn dây là 1/(2,5π) H. Nếu đặt vào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp luân chuyển chiều có thứ thị biểu diễn bao gồm dạng nlỗi hình mẫu vẽ thì biểu thức của cường độ cái năng lượng điện vào mạch là

*

A. i = 42cos(100πt + π/4) A

B. i = 42cos(100πt – π/4) A

C. i = 4cos(100πt – 3π/4) A

D. i = 4cos(120πt + π/4) A


Đặt điện áp luân phiên chiều u = U 0 cos100 π t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc thông liền có điện trsống thuần 100 Q, tụ điện tất cả điện dung 10 - 4 / π (F) cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm chuyển đổi được. Để năng lượng điện áp nhì đầu năng lượng điện trlàm việc trễ pha π /4 so với điện áp nhì đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *