Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 1 (bao gồm đáp án): Tính hóa chất, Khái quát mắng về sự phân nhiều loại của oxit.(phần 2) !!

Câu hỏi :

Khí CO được sử dụng làm cho chất đốt trong công nghiệp, tất cả lẫn tạp chất là CO2 cùng SO2. Hóa hóa học nào tiếp sau đây có thể loại trừ những tạp chất trên?


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *