Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học Công nghệgiáo dục và đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và thôn hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ bỏ nhiênHoạt đụng đòi hỏi, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Kết quả của phép tính là

*

Xem thêm:

Kết quả của phxay tính

*

*

Câu 1. Cho x =ab; a,b thuộc vết thì:A. x = 0 B. x > 0C. x Câu 2. Kết quả của phxay tính:3 220 15  A.160B.1760C.535D.160Câu 3. Kết trái của phép tính:5 2 5 913 11 13 11                   A.38143B.711C. -1 D.711Câu 4. Giá trị x thỏa mãn: x +3 516 24 A x =1948B. x =148C. x =148D. x =1948Câu 5. Giá trị của biểu thức2 1 4 10 5 173 4 3 4 4 3                   bởi :A.113B.163C.183 chiều.1103TRƯỜNG trung học cơ sở TƯƠNG BÌNH HIỆPhường. Lưu hành nội bộ5Câu 6. Kết quả phxay tính:3 1 12.4 4 20 là :A.1220B.35C.35D.984Câu 7. Giá trị x thỏa mãn: | x | =35A. x =35B. x =35C. x =35hoặc x = -35D. x = 0 hoặc x =35Câu 8.Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :A. - 1,8 B. 1,8C. 0 D. - 2,2Câu 9. Giá trị a thỏa mãn: a :2 31 13 3          A.13B.513   C.613   D.118Câu 10. Giá trị x thỏa mãn nhu cầu 2x = (22)3 là :A. 5 B. 6C. 26 D. 8Câu 11. Kết quả phép tính: ( 0,125) 4 . 84 =A. 1000 B. 100C. 10 D. 1Câu 12. Số 224 viết bên dưới dạng lũy thừa bao gồm số nón 8 là:A. 88 B. 98C. 68 D. Một đáp số khácCâu 13. Cho 20n : 5n = 4 thì :A. n = 0 B. n = 1C. n = 2 D. n = 3TRƯỜNG trung học cơ sở TƯƠNG BÌNH HIỆPhường Lưu hành nội bộ6Câu 14. Cho11 15 22a b c  ; a + b - c = - 8 thì :A. a = 22 ; b = 30 ; c = 60B. a = 22 ; b = 30 ; c = 44C. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 44 chiều. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 60Câu 15. Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2x - y = 1đôi mươi. Giá trị của x cùng y bằng :A. x = 105 ; y = 90 B x = 103 ; y = 86C.x = 110 ; y = 100 D. x = 98 ; y = 84Câu 16. 196 bằng :A. 98 B. -98C. ± 14 D . 14Câu 17. Trong các số tiếp sau đây số như thế nào là số vô tỉ ?A. 121 B. 0, 121212....C . 0,010010001... D. - 3,12(345)Câu 18. Chọn câu đúng:A. x Z thì x  R B. x  R thì x  IC. x  I thì x  Q D. x  Q thì x  ICâu 19. R ∩ I =A. R B. IC.  D. QCâu đôi mươi. Kết quả phnghiền tính:5 4 5 937 13 37 13     A. 1 B. -1C. 0 D. 2Câu 21. Cho22 13 3x     thì :A. x =16B. x =227C. x =16 D. x =227TRƯỜNG trung học cơ sở TƯƠNG BÌNH HIỆPhường Lưu hành nội bộ7Câu 22. Nếu y = k.x ( k  0 ) thì:A. y tỉ lệ thành phần thuận với x theo thông số tỉ lệ thành phần kB. x tỉ trọng thuận với y theo hệ số tỉ lệ kC. y tỉ trọng nghịch với x theo thông số tỉ trọng kD. x tỉ lệ thành phần nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ thành phần kCâu 23. Cho biết nhị đại lượng x với y tỉ lệ nghịch cùng nhau Hãy lựa chọn câu vấn đáp saiA. xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 )B. y =mx( m là hằng số, m ≠ 0 )C. 4y = 5xD.31xyCâu 24. Một điểm bất kể trên trục hoành gồm tung độ bằng:A. Hoành độ B. 0 C. 1 D. -1Câu 25. Chọn bảng các cực hiếm cơ mà đại lượng y là hàm số của đại lượng xA.x -2 -1 -2 3y 4 1 -4 9B.x -1 1 2 3y 7 7 7 7C.x -2 -1 -2 5y -6 -3 6 15D.x 6 -3 6 10y -6 -10 5 3Câu 26. Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là:A. Một đường thẳng B. Đi qua nơi bắt đầu tọa độC. Một đường trực tiếp đi qua nơi bắt đầu tọa độ D. Cả cha câu rất nhiều đúngTRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆPhường Lưu hành nội bộ8Câu 27. Đại lượng y tỉ trọng nghịch cùng với đại lượng x theo thông số là a, thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượngy theo hệ số là:A. a B. -a C.1aD.1aCâu 28: Lớp 7A, 7B, 7C bao gồm số HS tỉ trọng cùng với 3:4:5. Tổng số HS cả 3 lớp là 120. Số HS lớp 7B?A. 30 B. 40 C. 50 D. 60Câu 29: Cho x và y tỉ lệ thành phần nghịch và Lúc x  2 thì y  15 . Biểu diễn của y theo x là:A.30yx B.30yx C.130y  x D.130y xCâu 30: Cho x và y tỉ lệ thành phần thuận. Điền vào ô trống sau:x 2 6y 5A.5 B. 15 C. 10 D. 6Câu 31: Viết a :b : c  3:5:7 có nghĩa là:A.5 3 7a b c  B.5 7 3a b c  C.3 7 5a b c  D. a,b,c tỉ trọng 3,5,7Câu 32: Cho hàm số y  5x  đôi mươi , Nếu y  0 thì x  ?A.4 B. 4 C. 0 D. Đ.số khácCâu 33: Đồ thị hàm số y  2x KHÔNG đi qua điểm làm sao trong các điểm sau:A.(0;0) B. (1;2) C. (1;2) D. (2;1)Câu 34: Tìm a,b,c biết2 3 5a b c  cùng a b c  10A. a  2,b  5,c  3 B. a  2,b  3,c  5 C. a  2,b  3,c  5 D. a  2,b  5,c  3Câu 35: Giá trị của hàm số y  2017x  2018 trên x 1 là:A.1 B. 1 C. năm 2016 D. 2019Câu 36: Đồ thị hàm số y  ax(a  0) là:A.Đường trực tiếp B. Đường tròn C. Đoạn thẳng D. Một tiaCâu 37: Cho y = 3x, Lúc x tăng gấp đôi thì yA.bớt 2 lần B. tăng gấp đôi C. ko tăng cũng không sút D. tăng 6 lầnCâu 38: Nếu 1 1 2 2 x y  x y Thì:A.x tỉ lệ thuận y B. x tỉ lệ thành phần nghịch y C. x với y thuộc tăng D. x với y không đổiTRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆPhường. Lưu hành nội bộ9Câu 39: Đồ thị hàm số y  ax(a  0) luôn trải qua điểm nào:A.(1;0) B. (0;1) C. (0;0) D. (1;1)Câu 40: Cho x với y tỉ trọng thuận. Khi x  5 thì y  20 . Hệ số tỉ trọng là:A.4 B. 2 C. 5 D. 3Câu 41: Cho x tỉ trọng nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Lúc x  6 thì y  ?A.12B. 2 C. 3 D.13Câu 42: Nếu 1 21 2x xy y thì:A.x tỉ lệ thuận y B. x tỉ trọng nghịch y C. x và y không thay đổi D. x với y tùy ýCâu 43: Đồ thị hàm số y  2x đi qua điểm như thế nào trong số điểm sau:A.(2;1) B. (2; 2) C. (2; 4) D. (4; 2)Câu 44. Góc xOy đối đỉnh với góc x’Oy’ khi:A.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox với tia Oy là tia đối của tia Oy’B.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox cùng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *