Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ xemlienminh360.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Junk food là gì

On a daily basis, the average child in America is exposed to dozens of television advertisements for junk food.
If they bởi away with junk food machines, they have to bởi vì away with one or more dinner ladies at the same time.
The vast majority want khổng lồ eat good, wholesome food, although we must cater for the fact that some people are still attracted khổng lồ junk food.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên xemlienminh360.net xemlienminh360.net hoặc của xemlienminh360.net University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm: Ninh Dương Lan Ngọc Là Ai? Tiểu Sử Đầy Đủ Và Chi Tiết Cuộc Sống Và Nghề Nghiệp

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *