Home/ Môn học/Hóa học/Hợp hóa học M2X gồm tổng số hạt là 116. Số phân tử sở hữu năng lượng điện nhiều hơn thế số phân tử không với năng lượng điện là 36, Số kân hận của X lớn hơn M là 9. Tổng số phân tử trong nguim tử

Bạn đang xem: Hợp chất m2x có tổng số hạt là 116

Hợp chất M2X bao gồm tổng cộng phân tử là 116. Số hạt với điện nhiều hơn thế số hạt ko với năng lượng điện là 36, Số kăn năn của X to hơn M là 9. Tổng số phân tử vào nguim tử


Hợp hóa học M2X bao gồm tổng thể hạt là 116. Số phân tử sở hữu năng lượng điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 36, Số kân hận của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt vào ngulặng tử X nhiều hơn nữa M là 14. Tìm điện tích phân tử nhân của M với X.


*

-call M:pM,eM,nM

X:pX,eX,nX

-vì thích hợp hóa học M2X có toàn bô phân tử là 116:

⇒2(pM+2M+nM)+pX+eX+nX=116

Mà pM=nM ;pX=eX

⇒4pM+2nM+2pX+nX=116 (1)

-bởi vì số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 36:

⇒2(pM+2M-nM)+pX+eX-nX=36

Mà pM=nM ;pX=eX

⇒4pM-2nM+2pX-nX=36 (2)

-vì chưng số kân hận của X lớn hơn M là 9:

⇒(pM+nM)+pX+nX=9

⇔-pM-nM+pX+nM=9 (3)

-vì tổng cộng hạt trong nguyên tử X nhiều hơn M là 14:

⇔-(pM+eM+nM)+(pX+eX+nX)=14

Mà pM=nM ;pX=eX

-2pM-nM+2pX+nX=14 (4)

-Lấy (1)+(2),ta được:8pM+4pX=152 (I)

-Lấy (3)-(4),ta được:pM-pX=-5 (II)

Từ (I) cùng (II),ta tất cả hệ pt:

$left { 8pM+4pX=152 atop pM-pX=-5 ight.$ $left { pM=11 atop pX=16 ight.$

-pM=11 ⇒$Z_X$=11

M là nguim tố natri (Na)

-pX=16 ⇒$Z_M$=16

X là nguyên ổn tố lưu huỳnh (S)

-CTHH:$Na_2S$

————————Nguyễn Hoạt———————-


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image

Xem thêm: Airflow Là Gì - Tra Từ Air Flow Là Gì

Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Cliông xã here lớn cancel reply.
Reagan
*

About Reagan
Đặt Câu Hỏi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *