Hỗn hợp X có O2 cùng O3 gồm tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn thích hợp khí Y có metylamin với etylamin có tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lkhông nhiều Y buộc phải trọn vẹn V2 lkhông nhiều X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2, những hóa học khí Khi đo ngơi nghỉ thuộc ĐK ánh sáng, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đặt CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn khối lượng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn ngulặng tố O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Đặt CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm o2 và o3

Theo đưa thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy thay đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, theo định nguyên tắc bảo toàn cân nặng ta có .

Xem thêm: Nêu Những Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Chim Bồ Câu Thích Nghi Với Đời Sống Bay

Sơ vật phản bội ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta tất cả : 

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX  = 1 : 2.


Đáp án cần lựa chọn là: d


...

các bài luyện tập gồm liên quan


các bài luyện tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


lúc đốt cháy a mol amin X no, mạch hsống ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hsinh sống, 1-1 chức X bởi một lượng khí oxi trọn vẹn, thu được 8,96 lít khí CO2 với 9,9 gam H2O. CTPT của X là


khi đốt cháy hoàn toàn một amin solo chức X, nhận được 16,8 lkhông nhiều khí CO2; 2,8 lít khí N2 (những thể tích khí đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn) và đôi mươi,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một tất cả hổn hợp amin A phải V lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được N2 với 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Giá trị V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng không gian đầy đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết bầu không khí chỉ gồm N2 với O2 trong đó oxi chỉ chiếm 20% thể tích bầu không khí. X có công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi trọn vẹn, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam cùng có 0,448 lkhông nhiều khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X có CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối kháng chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp nhị amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng tiếp tục, chiếm được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhị amin bậc một có A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A hình thành khí CO2, hơi H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). khi đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B lần lượt là :


Hỗn hợp X gồm tía amin đơn chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng V lkhông nhiều khí N2 (đktc). Ba amin vào có phương pháp phân tử theo lần lượt là :


Hỗn hợp X tất cả O2 với O3 gồm tỉ kân hận so với H2 là 22. Hỗn thích hợp khí Y có metylamin và etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lkhông nhiều Y phải đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2, những hóa học khí khi đo sống cùng ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp 2 amin no, 1-1 chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp đến nhau, thu được CO2 với H2O với tỉ lệ số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin vào là:


Đốt cháy không còn 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X có 2 amin đối kháng chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng tiếp đến. Cho hỗn hợp khí và tương đối sau khi đốt cháy theo lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên Điện thoại tư vấn của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam các thành phần hỗn hợp X có 2 amin no, đối chọi chức , mạch hsinh hoạt bằng bầu không khí, kế tiếp mang đến hỗn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng hỗn hợp tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lkhông nhiều khí tất cả hổn hợp Y(đktc) có 2 khí bao gồm tỉ lệ thành phần mol là 1:9. Giá trị của V là


Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến đổi ra sao ?


Hỗn hòa hợp M bao gồm một anken với hai amin no, đối chọi chức, mạch hlàm việc X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M phải cần sử dụng 4,536 lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được H2O, N2 cùng 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam các thành phần hỗn hợp A (có amin no, mạch hsinh hoạt X với ankan Y) bằng oxi toàn diện. Sau phản nghịch ứng chiếm được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X bao gồm trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp bởi oxi vừa đủ, nhận được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí và khá Y. Cho Y đi qua H2SO4 sệt dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo làm việc cùng ĐK. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X gồm 1 amin no, mạch hngơi nghỉ, đơn chức với 1 ancol no, mạch hlàm việc, đối kháng chức bằng 151 phần 2 lít không gian (vừa đủ) chiếm được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lkhông nhiều khí N2 (những thể tích khí đo sinh sống đktc). CTPT của ancol và amin là


Hỗn hòa hợp X đựng 1 amin no mạch hngơi nghỉ 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X nên sử dụng toàn vẹn 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy chiếm được tất cả chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken gồm vào X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp nhì amin no, đối chọi chức, sau đó nhau vào dãy đồng đẳng, thu được một,568 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc ở trong loại amin bậc nhì của hai amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm bao gồm H2O, CO2 với 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X có 2 amin no đối chọi chức mạch hở đồng đẳng sau đó chức năng cùng với dung dịch HCl đầy đủ chiếm được hỗn hợp đựng 22,475 gam muối bột . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong thành phầm cháy tất cả VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi đến thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Kăn năn lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no 1-1 chức mạch hở tín đồ ta thu được 6,72 lkhông nhiều khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O với 1,68 lít khí N2(đktc). Giá trị của m là:


Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp M có hai amin no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ X với Y (bao gồm số mol bằng nhau, MX Y) cần lượng đủ 13,44 lít O2, thu được H2O, N2 với 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no đối chọi chức bậc 2 mạch hngơi nghỉ chiếm được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn hòa hợp khí E gồm một amin bậc III no, đối chọi chức, mạch hở và nhị ankin X, Y (MXY). Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp E yêu cầu cần sử dụng 11 phần 2 lít O2 (đktc), chiếm được các thành phần hỗn hợp F có CO2, H2O và N2. Dẫn toàn thể F qua bình đựng hỗn hợp KOH quánh, dư mang lại làm phản ứng trọn vẹn thấy khối lượng bình bazơ nặng nề thêm trăng tròn,8 gam. Số cặp cách làm kết cấu ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn vừa lòng X chứa etylamin với trimetylamin. Hỗn phù hợp Y đựng 2 hiđrocacbon mạch hlàm việc gồm số links pi nhnghỉ ngơi hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ thành phần mol nX : nY = 1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z nên cần sử dụng đầy đủ 7,0 lkhông nhiều khí oxi (đktc), thành phầm cháy gồm CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua dung dịch NaOH sệt, dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin vào X sớm nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X tất cả nhị amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) công dụng đầy đủ cùng với 400 ml dung dịch HCl 0,1M chiếm được dung dịch Y. Mặt không giống, Lúc đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol hỗn hợp X thu được các thành phần hỗn hợp khí và tương đối. Dẫn toàn cục hỗn hợp khí cùng khá đó vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, giá buốt thì thu được m gam kết tủa và bay ra 1,344 lít (đktc) một khí tốt nhất. Giá trị của m là


Hỗn hợp E chứa axetilen, propin với một amin no, đơn chức, mạch hsinh hoạt. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam hỗn hợp E đề nghị sử dụng 11,088 lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được tất cả hổn hợp F tất cả CO2, H2O và khí N2, trong số đó tỉ trọng mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử kân hận của amin là


*

Cơ quan lại nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *