Hỗn hợp X gồm K với Al. Cho 12 gam tất cả hổn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì bay ra 4,48 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và còn lại 1 phần hóa học rắn không tung. Nếu mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được bao nhiêu lkhông nhiều khí H2 (đktc)?


Cho các thành phần hỗn hợp X vào nước, K phản bội ứng không còn tạo KOH và Al phản nghịch ứng cùng với KOH cùng còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

+) mhh X = mK + mAl bội nghịch ứng + mAl dư

Cho các thành phần hỗn hợp X tác dụng cùng với hỗn hợp KOH dư => K phản ứng không còn cùng với H2O cùng Al phản ứng không còn cùng với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,1 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol


Phần chất rắn chưa rã là Al còn dư

Hotline nK = x mol

Cho tất cả hổn hợp X vào nước, K phản nghịch ứng không còn chế tác KOH và Al phản nghịch ứng cùng với KOH với còn dư => tính số mol theo KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = 0,2,, = > x = 0,1,,mol $

Ta có: mhh X = mK + mAl phản bội ứng + mAl dư

=> mAl dư = 12 – 0,1.39 – 0,1.27 = 5,4 gam

=> nAl trong hh X = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

Cho tất cả hổn hợp X tác dụng cùng với dung dịch KOH dư => K phản bội ứng hết cùng với H2O và Al phản nghịch ứng không còn cùng với KOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,1 mol → 0,05 mol

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,3 mol → 0,45 mol

$ = > sum n_H_2 = 0,05 + 0,45 = 0,5,mol,, = > ,,V = 11,2 $ lít


Đáp án phải chọn là: b


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm k và al


Bài tập có liên quan


bài tập nhôm và đúng theo chất của nhôm công dụng cùng với dung dịch kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tung 2,7 gam Al vào hỗn hợp NaOH dư thu được V lít khí bay ra sống đktc. Giá trị của V là


Hoà tan các thành phần hỗn hợp A có 13,7 gam Ba với 5,4 gam Al vào một trong những lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra nghỉ ngơi ĐK tiêu chuẩn chỉnh là


Trộn dung dịch đựng a mol AlCl3cùng với hỗn hợp cất b mol NaOH. Để nhận được kết tủa thì cần có tỉ lệ


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp NaOH, sau phản ứng thấy trọng lượng hỗn hợp tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lkhông nhiều của hỗn hợp NaOH là


Để kết hợp trọn vẹn m gam Al buộc phải sử dụng 100 ml hỗn hợp đựng NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là


Hòa tung a gam hỗn hợp Mg và Al bằng hỗn hợp HCl chiếm được 17,92 lkhông nhiều H2 (đktc). Cũng tất cả hổn hợp trên kết hợp trọn vẹn vào dung dịch NaOH dư nhận được 13,44 lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của a là


Cho hỗn hợp gồm Na và Al tất cả tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 1 trong những : 2 vào nước dư. Sau lúc các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (ngơi nghỉ đktc) với m gam chất rắn không tung. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm K với Al. Cho 12 gam tất cả hổn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) và còn lại một trong những phần chất rắn chưa rã. Nếu đến m gam các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư thì chiếm được bao nhiêu lkhông nhiều khí H2 (đktc)?


Hỗn vừa lòng X bao gồm Na và Al. Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lkhông nhiều khí. Nếu cũng mang lại m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được một,75V lkhông nhiều khí. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của Na vào X là


Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M nhấp lên xuống phần lớn cho đến lúc hoàn thành làm phản ứng chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau bội phản ứng tất cả hai muối trong các số ấy có một muối bột clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã cần sử dụng là


Cho V lkhông nhiều dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M rung lắc đều cho đến lúc phản ứng xong xuôi chiếm được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 8,05 (g) Na vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau phản nghịch ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa mang lại cân nặng ko thay đổi được m gam hóa học rắn A. Giá trị của m là


Cho một mẫu mã Na vào 100ml dung dịch AlCl3 1M thu được V lit khí (đktc) cùng một kết tủa A. Nung A đến cân nặng không đổi chiếm được 2,55 gam hóa học rắn. Giá trị của V là


Hòa chảy trọn vẹn hỗn hợp tất cả AlCl3 và Al2(SO4)3 vào nước chiếm được 200 gam dung dịch X, phân tách hỗn hợp X thành 2 phần:

-Phần 1 lấy chức năng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 13,98 gam kết tủa White.

-Phần 2 lấy tính năng cùng với 476 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng chấm dứt nhận được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm: Chiều Cao Ca Sĩ Lê Bảo Bình Cao Bao Nhiêu, Lê Bảo Bình Cao Bao Nhiêu

Biết trọng lượng phần 2 vội vàng n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất chảy vào phần 2 nhiều hơn thế vào phần 1 là 32,535 gam. Tính nồng độ % các hóa học rã gồm vào dung dịch X


Tiến hành nhì thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: Cho 650 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM thu được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: Cho 700 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml dung dịch AlCl3 aM chiếm được 2b gam kết tủa.

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 2M tính năng trọn vẹn cùng với 200 ml hỗn hợp AlCl3 aM. Sau phản nghịch ứng nhận được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Giá trị của a là:


*

Cơ quan công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức dịch vụ social trực con đường số 240/GP.. – BTTTT vì chưng Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *