Hỗn thích hợp khí X có H2 với C2H4 gồm tỉ khối hận đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung rét, thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ kăn năn đối với He là 5. Hiệu suất của phản bội ứng hiđro hoá là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm h2 và c2h4 có tỉ khối so với h2 là 7 5

Giả sử lấy 1 mol các thành phần hỗn hợp X. điện thoại tư vấn nH2 = x mol; nC2H4 = y mol => PT (1) 

+)(ar M_X = frac28x + 2yx + y ) => PT (2)

+) Từ (1) và (2) tính được số mol 2 khí => hiệu suất tính theo chất phản bội ứng hết

+) Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y)

+) nH2 làm phản ứng = ngiảm 


Giả sử lấy 1 mol tất cả hổn hợp X. gọi nH2 = x mol; nC2H4 = y mol

=> x + y = 1 (1)

 $arM_X=frac28x+2yx+y=3,75.4$ (2)

Từ (1) cùng (2) => x = y = 0,5 mol

=> năng suất tính theo H2 hoặc C2H4 phần lớn nlỗi nhau

Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y = frac1.3,75.45.4 = 0,75)

=> nH2 phản nghịch ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

$=> ext H=frac0,250,5$.100%=50%


*
*
*
*
*
*
*
*

lúc cho but-1-en tác dụng cùng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đó là thành phầm chủ yếu ?


Anken C4H8 tất cả bao nhiêu đồng phân Lúc tính năng cùng với hỗn hợp HCl chỉ cho một thành phầm cơ học duy nhất?


Cho những chất: xiclobuchảy, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy bao gồm những chất sau khi làm phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một thành phầm là:


Cho tất cả hổn hợp toàn bộ những đồng phân mạch hngơi nghỉ của C4H8 tác dụng với H2O (H+, to) chiếm được tối đa từng nào sản phẩm cộng ?


Có nhị ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước bao gồm màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan với ống thứ nhị 1 ml hex-1-en. Lắc số đông cả nhì ống nghiệm, kế tiếp để yên ổn nhì ống nghiệm vào vài ba phút. Hiện tượng quan sát được là:


Cho 3,36 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp echảy với etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản ứng cân nặng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol echảy và etilen vào hỗn hợp theo lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu đầy đủ hỗn hợp cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol nhất. A có tên là:


Dẫn 3,36 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng lên 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:


Một tất cả hổn hợp X gồm ankan A cùng một anken B bao gồm thuộc số ngulặng tử C và đầy đủ ngơi nghỉ thể khí sống đktc. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn cân nặng Y bằng 15/29 cân nặng X. CTPT A, B và nhân tố % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là


Cho hiđrocacbon X bội phản ứng cùng với brom (vào dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được chất cơ học Y (cất 74,08% Br về khối lượng). Lúc X làm phản ứng với HBr thì chiếm được hai sản phẩm cơ học khác biệt. Tên Gọi của X là:


Xem thêm: Problem Solving Là Gì - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề (Problem Solving Skill)

Hỗn hòa hợp A có 2 anken đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu được 13,44 lít CO2 sống đktc. Mặt không giống A làm mất màu sắc vừa không còn 40 gam Br2. CTPT của 2 anken cùng phần trăm thể tích tương xứng là


Hỗn đúng theo khí X bao gồm 1 ankan cùng 1 anken. Cho 1,68 lit khí X mang đến qua hỗn hợp brom làm mất đi màu vừa đủ dung dịch cất brom thấy sót lại 1,12 lit khí. Mặt không giống trường hợp đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi mang đến thành phầm cháy trải qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của những hiđrocacbon theo lần lượt là:


Một tất cả hổn hợp A có một anken X với một ankan Y bao gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon trong phân tử và thuộc số mol. Cho m gam hỗn hợp A làm mất màu sắc vừa đủ 80 gam dung dịch brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp bên trên thu được 0,6 mol CO2. X cùng Y bao gồm phương pháp phân tử là:


Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn tất cả hổn hợp qua Ni nung lạnh chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn hỗn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 sẽ bội phản ứng. Hiệu suất phản nghịch ứng hiđro hóa là


Hỗn phù hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 tất cả tỉ kân hận so với H2 và 9,25. Cho 22,4 lkhông nhiều X (đktc) vào trong bình kín đáo tất cả sẵn ít bột Ni. Đun lạnh bình một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 10. Tổng số mol H2 đang làm phản ứng là


Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2bao gồm tỉ khối đối với H2bởi 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản bội ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ kăn năn của Y đối với H2(những thể tích đo ngơi nghỉ thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin hoàn toàn có thể tích bằng nhau qua niken nấu nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối khá của A đối vớiH2 là 23,2. Hiệu suất bội phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là


Hỗn hòa hợp khí X bao gồm H2với C2H4gồm tỉ khối hận so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, chiếm được tất cả hổn hợp khí Ygồm tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản bội ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đkt) tán đồng điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo ra thành các thành phần hỗn hợp có bố ancol là


Hỗn phù hợp khí X có H2 với một anken có khả năng cùng HBr mang đến thành phầm hữu cơ tuyệt nhất. Tỉ khối hận của X so với H2 bởi 9,1. Đun rét X bao gồm xúc tác Ni, sau thời điểm phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được tất cả hổn hợp khí Y ko làm mất đi thuốc nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bằng 13. Công thức cấu trúc của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hngơi nghỉ làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom đã cho ra sản vật có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X với giá trị m thứu tự là


*

Cơ quan lại chủ quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp các dịch vụ social trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vày Bộ Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *