Hỗn phù hợp X có axit Y 1-1 chức và axit Z hai chức (Y, Z gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon). Chia X thành nhì phần bằng nhau. Cho phần một tính năng không còn với Na, ra đời 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần nhị, có mặt 26,4 gam CO2. Công thức cấu trúc thu gọn gàng với phần trăm về khối lượng của Z trong tất cả hổn hợp X lần lượt là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

Đặt y cùng z là số mol Y, Z trong những phần. Call n là số C.

nH2 = y/2 + z = 0,2 => y + 2z = 0,4 (1)

nCO2 = n.y + n.z = 0,6 (2)

(1) => 2y + 2z > 0,4 => y + z = 0,2

Kết phù hợp (2) => n n = 2

Txuất xắc n = 2 vào (2), kết hợp với (1) => y = 0,2 cùng z = 0,1

Vậy X có CH3COOH (0,2 mol) và HOOC-COOH (0,1 mol)

=> %mZ = 42,86%


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy a mol axit X đơn chức được x mol CO2 cùng y mol H2O. Biết rằng x – y = a. Công thức tổng quát của X là


Cho các hóa học : (1) ankan; (2) ancol no, đối kháng chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn, hở; (5) anken; (6) ancol không no (1 links C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn, hở; (9) axit no, solo, hở; (10) axit ko no (1 link C=C), hnghỉ ngơi. Dãy có những hóa học nhưng mà khi đốt cháy mang lại số mol của CO2 với H2O đều bằng nhau là :


Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên ổn tử cacbon ngay số đội chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên Call của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic solo chức, đề nghị toàn diện V lkhông nhiều O2 (đktc), nhận được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là


Đốt cháy không còn m gam một axit no, đối chọi chức, mạch hlàm việc được (m + 2,8) gam CO2 cùng (m – 2,4) gam H2O. Công thức phân tử của axit là


Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hóa học A, nhận được 2,24 lít CO2(sinh hoạt đktc) cùng 1,8 gam nước. Tỷ kăn năn tương đối của A đối với mechảy là 3,75. Công thức kết cấu của A biết A chức năng được cùng với NaHCO3 tạo ra khí là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả nhị axit cơ học là đồng đẳng tiếp đến ta thu được 6,6 gam CO2. Khi cho 0,1 các thành phần hỗn hợp X tính năng với lượng dư AgNO3/NH3 thì cân nặng kết tủa chiếm được là


Hỗn thích hợp X gồm axit Y solo chức cùng axit Z nhị chức (Y, Z có thuộc số ngulặng tử cacbon). Chia X thành hai phần đều nhau. Cho phần một công dụng hết cùng với Na, hình thành 4,48 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, có mặt 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn gàng với xác suất về khối lượng của Z trong hỗn hợp X theo lần lượt là


Trung hoà 3,88 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai axit cacboxylic no, solo chức, mạch hsinh hoạt bởi hỗn hợp NaOH, cô cạn tổng thể hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được 5,2 gam muối bột khan. Nếu đốt cháy trọn vẹn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) đề xuất sử dụng là


Cho hỗn hợp X có 2 axit no : G1 đơn chức và G2 hai chức. Nếu đốt cháy hết 0,3 mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa không còn 0,3 mol X nên vừa hết 500 ml dung dịch NaOH 1M . G1 cùng Ggấp đôi lượt là


Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hsống, tất cả cùng số ngulặng tử cacbon, trong số đó X đối chọi chức, Y hai chức. Chia các thành phần hỗn hợp có X cùng Y thành nhì phần đều nhau. Phần một tính năng không còn cùng với Na, nhận được 4,48 lít khíH2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, chiếm được 13,44 lít khí CO2(đktc). Phần trăm trọng lượng của Y trong các thành phần hỗn hợp là


Hỗn vừa lòng M bao gồm ancol no, 1-1 chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, rất nhiều mạch hngơi nghỉ với tất cả cùng số nguyên tử C, tổng số mol của nhì hóa học là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì chiếm được 33,6 lít CO2 (đktc) cùng 25,2 gam H2O. Mặt khác nếu như đun cho nóng M cùng với H2SO4 sệt để tiến hành làm phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este nhận được là


Xem thêm: Cho Dãy Các Hợp Chất Thơm : P, Câu Hỏi Cho Dãy Các Hợp Chất Thơm: P

Hỗn vừa lòng X tất cả axit panmitic, axit stearic cùng axit linoleic. Để trung hòa m gam X đề nghị 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt không giống, trường hợp đốt cháy hoàn toàn m gam X thì nhận được 15,232 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic vào m gam các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn phù hợp X bao gồm axit axetic, axit fomic, axit oxalic. lúc mang đến m gam X tính năng cùng với NaHCO3 dư thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X nên 8,96 lkhông nhiều khí O2 (đktc) thu được 35,2 gam CO2 với y mol H2O. Giá trị của y là


Hóa tương đối 8,64 gam tất cả hổn hợp gồm 1 axit no, đối kháng chức, mạch hsinh hoạt X cùng một axit no, nhiều chức Y (gồm mạch C hnghỉ ngơi, ko phân nhánh) nhận được luôn tiện tích tương đối bởi thể tích của 2,8 gam N2 (đo thuộc sinh sống điều kiện ánh nắng mặt trời, áp suất). Đốt cháy trọn vẹn 8,64 gam các thành phần hỗn hợp 2 axit bên trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X vào tất cả hổn hợp thuở đầu là


Hỗn hợp khí cùng tương đối X tất cả C2H4, CH3CHO, CH3COOH. Trộn X cùng với V lít H2 (đktc), rồi mang lại qua Ni, đốt rét thu được hỗn hợp Y (bao gồm khí cùng hơi). Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là :


Một hỗn hợp X bao gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic với H2. Lấy a mol tất cả hổn hợp X mang đến qua Ni, đốt rét nhận được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm các chất cơ học và H2. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y rồi dung nạp không còn thành phầm cháy bằng nước vôi vào dư, sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 15 gam kết tủa cùng trọng lượng hỗn hợp nước vôi giảm 3,9 gam. Giá trị của a là


Hỗn hợp X bao gồm anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol cùng axit axetic trong số đó axit axetic chỉ chiếm 27,13% cân nặng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam tất cả hổn hợp X nhận được V lít CO2 (đktc) và 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l nhận được hỗn hợp Y chứa 54,28 gam chất tung. Giá trị của x là:


Cho 0,1 mol axit axetic vào cốc chứa 30 ml dung dịch MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là sắt kẽm kim loại kiềm ). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được m gam chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn chiếm được 9,54g M2CO3 với các thành phần hỗn hợp khí , dẫn các thành phần hỗn hợp khí qua hỗn hợp nước vôi trong dư thì cân nặng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X có 3 muối bột natri của 3 axit hữu cơ no, đơn chức với NaOH dư, thu được hóa học rắn D với các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 3 ankan. Tỉ khối hận của Y đối với H2 là 11,5. Cho D tác dụng với H2SO4 dư nhận được 17,92 lít CO2 (đktc).Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X chứa 3 axit hồ hết đơn chức, mạch hngơi nghỉ bao gồm một axit no với 2 axit không no phần đa có 1 kiên kết song (C=C). Cho m gam X chức năng hoàn toản cùng với 150 ml dung dịch NaOH 2M , chiếm được 25,56 gam hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy hoàn toàn m gam X kêt nạp trọn vẹn thành phầm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy trọng lượng hỗn hợp tăng lên 40,08 gam. Tổng khối lượng của 2 axit không no trong m gam X là :


Hỗn phù hợp X bao gồm 1 axit no, mạch trực tiếp, gấp đôi axit (Y) cùng 1 axit ko no tất cả một nối song vào nơi bắt đầu hiđrocacbon, mạch hsinh hoạt, 1-1 chức (Z), số nguim tử cacbon vào Y gấp hai số ngulặng tử cacbon trong Z. Đốt cháy trọn vẹn 5,08 gam X nhận được 4,704 lkhông nhiều CO2(đktc). Trung hoà 5,08 gam X nên 350ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Công thức phân tử của Y và Z tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X tất cả glixerol, metan, ancol etylic và axit cacboxylic no, đối kháng chức mạch hnghỉ ngơi Y (trong các số ấy số mol glixerol bằng 1/2 số mol metan) yêu cầu 0,41 mol O2, thu được 0,54 mol CO2. Cho m gam X công dụng cùng với hỗn hợp KOH dư thì lượng muối chiếm được là


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đa số đơn chức, mạch hngơi nghỉ, tsi gia được làm phản ứng cộng với Br2 với đều phải sở hữu không thật bố nguyên ổn tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp tất cả X, Y, Z (trong các số ấy X chỉ chiếm 20% về số mol) phải toàn vẹn 0,34 mol O2. Mặt không giống 14,8 gam các thành phần hỗn hợp trên bội nghịch ứng buổi tối đa cùng với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


X là tất cả hổn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt. Đun lạnh m gam X cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 23,76 gam Ag. Nếu đến m gam X chức năng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp bao gồm m gam X với m gam Y đề xuất 0,805 mol O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là


Cho X là axit cacboxylic solo chức mạch hsinh hoạt, trong phân tử tất cả một link đôi C=C, Y với Z là nhì axit cacboxylic mọi no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi đồng đẳng sau đó (MY Z). Cho 23,02 gam tất cả hổn hợp E tất cả X, Y và Z chức năng toàn diện với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bởi O2 dư, thu được Na2CO3, tất cả hổn hợp T có khí và khá. Hấp trúc toàn thể T vào bình nước vôi vào, sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn khối lượng bình tạo thêm 22,04 gam. Kăn năn lượng Z trong 23,02 gam E ngay gần với cái giá trị làm sao sau đây ?


Hỗn hợp X có một axit cacboxylic đối kháng chức, một axit cacboxylic nhị chức (nhị axit số đông mạch hngơi nghỉ, có thuộc số links π) cùng nhị ancol 1-1 chức là đồng đẳng thường xuyên. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 0,21 mol CO2 cùng 0,24 mol H2O. Thực hiện phản bội ứng este hóa m gam X (trả sử hiệu suất các bội nghịch ứng đầy đủ bởi 100%), sản phẩm sau phản nghịch ứng chỉ có nước cùng 5,4 gam các este thuần chức. Phần trăm khối lượng của ancol bao gồm phân tử kăn năn bự vào X sát nhất với:


Cho 6,08 gam hóa học hữu cơ A cất C, H, O tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH đầy đủ, sau đó bác khô thì phần cất cánh khá chỉ có nước, phần hóa học rắn khan còn lại đựng hai muối hạt natri chiếm cân nặng 9,44 gam. Nung nhị muối hạt này trong khí O2 dư, sau bội phản ứng hoàn toàn ta thu được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam nước. Phần trăm cân nặng oxi trong A có mức giá trị sớm nhất là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *