X tất cả Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly với Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X bắt buộc đầy đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol tất cả hổn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp KOH hoàn toản thì thu được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

Quý khách hàng vẫn xem: Hỗn phù hợp x có ala-ala ala-gly-ala


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ala-ala ala-gly-ala

*

Đáp án D

Nhận thấy nAla = 2nX Quy các thành phần hỗn hợp X về (left{eginarrayl C_2H_3NO : y mol\CH_2: 2x\H_2O :x endarray ight.) + 1,155O2 Ta bao gồm hệ (left{eginarrayl 57y + 14.2x+ 18x = 26,26\2,25y + 2x. 1,5 = 1,155endarray ight.) → (left{eginarrayl x = 0,1\ y =0,38endarray ight.) Trong 0,1 mol X gồm 0,2 mol ALa và 0,38- 0,2 = 0,18 mol GLy → trong 0,25 mol X gồm 0,5 mol Ala cùng 0,45 mol Gly → mmuối bột = 0,5.( 117+ 38) + 0,45.( 75 + 38) = 114,35 gam. Đáp án D.*
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Passage Là Gì, Nghĩa Của Từ Passage Trong Tiếng Việt

*

*

*

cảm ơn cậu những nhé bởi vì tớ không nghe đồng đẳng hóa phải k đọc đc cách của vip. cho tớ hỏi là đồng đẳng hóa thầy dạy dỗ ở bài xích như thế nào khóa nào vậy cậu ?còn biện pháp quy thay đổi ngơi nghỉ bên dưới là cách thức đồng đẳng hóa đó bạnquy hỗn hợp về C2H3ON CH2 cùng H2OnC2H3ON=n amin đặt là ynCH2=nAla (cách làm là nCH2=nAla+3nVal tuy nhiên không tồn tại val yêu cầu ta viết vậy)nH2O=n peptit ban đầu=nXvì chưng nAla=2nX nên đặt nH2O=x=> nCH2=2xbởi vì phân biệt mỗi chất ban đầu đều sở hữu 2 Ala trong phân tử buộc phải dễ dàng gồm công thức tầm thường của X là Ala2-R =>nX=2nAla theo bảo toàn AlaGọi CT tầm thường của hh X là (ala)2(gly)x xuất xắc (C6H12O3N2)(C2H3ON)x26,26 gam X (có amol)+ 1,155 mol O2 → (6 +2x)a mol CO2 + (6 + 1,5x)a mol H2O→ (160 +57x)a = 26,26a = 0,1(3 +x)a + 1,155 .2 = 2(6 +2x)a + (6 +1,5x)ax =1,80,1 mol hh X khi t/d với dd KOH mang đến 0,2 mol C3H6O2NK và 0,18 mol C2H4O2NK0,25 mol m muối khan =114,35 → Đáp án Dcòn phương pháp quy thay đổi sinh sống bên dưới là phương pháp đồng đẳng hóa đó bạnquy tất cả hổn hợp về C2H3ON CH2 và H2OnC2H3ON=n amin đặt là ynCH2=nAla (bí quyết là nCH2=nAla+3nVal dẫu vậy không có val bắt buộc ta viết vậy)nH2O=n peptit ban đầu=nXvày nAla=2nX nên được đặt nH2O=x=> nCH2=2xvị nhận thấy từng hóa học lúc đầu đều phải có 2 Ala trong phân tử nên dễ dàng có phương pháp thông thường của X là Ala2-R =>nX=2nAla theo bảo toàn Ala

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *