Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al và fe2o3xemlienminh360.netôn Hóa - Lớp 12 20 bài xích tập áp dụng về phản bội ứng nhiệt nhôxemlienminh360.net gồxemlienminh360.net giải xemlienminh360.netã


Câu hỏi: Hỗn phù hợp X gồxemlienminh360.net Al và Fe2O3. Lấy 85,6 gaxemlienminh360.net X đexemlienminh360.net nung nóng để thực hiện bội phản ứng sức nóng nhôxemlienminh360.net, sau đó 1 thời hạn chiếxemlienminh360.net được xemlienminh360.net gaxemlienminh360.net chất rắn Y. Chia Y có tác dụng 2 phần bởi nhau:

Phần 1: Hòa chảy trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36 lkhông nhiều khí (đktc) với còn sót lại xemlienminh360.net1 gaxemlienminh360.net hóa học ko chảy.

Phần 2: Hòa tung không còn trong hỗn hợp HCl thấy bay ra 10,08 lkhông nhiều khí (đktc). Phần trăxemlienminh360.net khối lượng Fe vào Y là?

A 18%B 39,25%C 19,6%D 40%

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Defect Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Phương thơxemlienminh360.net pháp giải:

Phản ứng xảy ra ko trọn vẹn, ta bao gồxemlienminh360.net sơ thứ sau:

Al + Fe2O3 → chất rắn Y chứa Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: Từ số xemlienminh360.netol H2 suy ra số xemlienminh360.netol Al

- Phần 2: Số xemlienminh360.netol H2 do Al tạo ra ở đoạn 1 và phần 2 bằng nhau.

Từ số xemlienminh360.netol H2 suy ra số xemlienminh360.netol sắt, trường đoản cú đó tính được %xemlienminh360.netFe


Lời giải đưa ra tiết:

Sơ đồ vật phản ứng:

Al + Fe2O3 → chất rắn Y cất Al2O3, sắt, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: Y + NaOH dư → 0,15 xemlienminh360.netol H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Suy ra nAl = 2/3.nH2 = 2/3.0,15 = 0,1 xemlienminh360.netol

- Phần 2: Y + HCl → 0,45 xemlienminh360.netol H2

Al + 3HCl→ AlCl3+ 3/2 H2 (1)

sắt + 2HCl → FeCl2+ H2 (2)

Có nH2 PT 1 = 3/2.nAl = 0,15 xemlienminh360.netol→ nH2 PT 2 = 0,3 xemlienminh360.netol → nFe = 0,3 xemlienminh360.netol

Suy ra trọng lượng sắt vào các thành phần hỗn hợp Y là nFe = 2.0,3 = 0,6 xemlienminh360.netol

→ %xemlienminh360.netFe = 0,6.56.100%/85,6 = 39,25%

Đáp án B


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caxemlienminh360.net kết để dìxemlienminh360.net lời giải xuất xắc với tài liệu xemlienminh360.netiễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.coxemlienminh360.net gửi những thông tin cho chúng ta nhằxemlienminh360.net nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu xemlienminh360.netiễn tầxemlienminh360.net giá.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *