Hỗn hòa hợp X bao gồm một ankin ở thể khí với hiđro có tỷ kăn năn hơi so với CH4 là 0,425. Nung rét hỗn hợp X cùng với xúc tác Ni nhằm phản bội ứng hoàn toàn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỷ khối khá so với CH4 là 0,8. Cho Y đi qua bình đựng dung dịch brom dư, cân nặng bình tăng lên bao nhiêu gam

quý khách hàng sẽ xem: Hỗn hòa hợp x gồm 1 ankin lên trên thể khí và hidro có tỉ khối khá so với ch4 là 0 425

Phương thơm pháp giải

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8

do ko tất cả ankin như thế nào có M H2 còn dư => toàn thể lượng ankin đã gửi thành ankan

Lời giải của GV xemlienminh360.net

M hh trước= 0.425. 16 = 6,8g

M hh sau = 0,8. 16 = 12,8g

bởi vì ko gồm ankin như thế nào tất cả M H2 còn dư => toàn thể lượng ankin đang đưa thành ankan

=> mang đến Y vào dd Br2 thì trọng lượng bình tăng = 0g

Đáp án cần lựa chọn là: c

quý khách hàng vẫn xem: Hỗn hòa hợp x gồm 1 ankin vào thể khí và hidro gồm tỉ kân hận khá đối với ch4 là 0 425


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425

*

*


Xem thêm: Oxi Nặng Hay Nhẹ Hơn Không Khí, Oxy Nặng Hay Nhẹ Hơn Không Khí

*

*

*

khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp gồm một ankin cùng một anken đề xuất đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần Tỷ Lệ về số mol của ankin trong hỗn hợp là:

Hỗn hòa hợp X tất cả một ankan với một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích tất cả hổn hợp giảm đi một phần hai. Tính thể tích O2 (đktc) bắt buộc dùng để đốt cháy không còn 3,5 gam các thành phần hỗn hợp X?

Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua 1 lượng dư H2 (khổng lồ, Ni) nhằm làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là

Hỗn phù hợp X có 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 mang đến vào trong bình kín đáo thể tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung lạnh bình một thời gian chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 ttê mê gia bội phản ứng là:

Hỗn phù hợp X bao gồm ankin B và H2 có tỉ kăn năn tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi đối với CH4 là 1. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:

Đun rét các thành phần hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ hỗn hợp Y lội thảnh thơi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ kân hận so với O2 là 0,5. Khối hận lượng bình hỗn hợp brom tăng là

Hỗn hòa hợp X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun rét với Ni xúc tác một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được số gam CO2 với H2O thứu tự là:

Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, Và H2 với xúc tác Ni mang đến phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (có tỉ kân hận đối với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi đến thành phầm cháy dung nạp hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Kân hận lượng kết tủa tạo ra thành là

Hỗn hợp X gồm C2H2 với H2 đem cùng số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X mang đến đi qua hóa học xúc tác thích hợp, đun cho nóng được hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua chai lọ đựng nước brom thấy cân nặng bình tăng 10,8 gam với thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) có tỉ kân hận đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề xuất để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

Hỗn phù hợp khí X gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian cùng với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối hận đối với bầu không khí là 1. Nếu mang đến toàn cục Y sục lỏng lẻo vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom ttê mê gia làm phản ứng. Giá trị của m là

Hỗn đúng theo khí A tất cả 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỉ khối hận đối với H2 bằng 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau thời điểm làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tsay đắm gia phản bội ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là

Hỗn hợp X bao gồm một ankan cùng một ankin tất cả phần trăm mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu sắc, cân nặng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí bay ra gồm tỷ khối đối với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất vào hỗn hợp X là:

Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A với 1 ankin B tất cả thuộc số nguyên ổn tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lít H2 để được các thành phần hỗn hợp Y. Lúc cho Y qua Pt nung nóng mang lại bội nghịch ứng trọn vẹn thì nhận được khí Z tất cả tỉ khối đối với CO2 bằng 1. CTPT cùng số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sống đkc)

Hỗn thích hợp ban sơ bao gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình cùng với Ni xúc tác để thực hiện phản nghịch ứng cộng sau đó gửi bình về ánh sáng ban sơ được tất cả hổn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kăn năn tất cả hổn hợp X với Y so với Hgấp đôi lượt là 24 cùng x. Giá trị của x là

Cho tất cả hổn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 cùng 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín đáo, xúc tác Ni. Sau một thời hạn chiếm được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp Y. Cho Y bội nghịch ứng toàn vẹn với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là

Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp E tất cả x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung rét, sau đó 1 thời hạn bội nghịch ứng thì thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm rãi vào trong bình đựng dung dịch brom dư thấy bao gồm 80 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị x với y theo lần lượt là

Trong một bình kín đáo cất 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một ít bột Ni. Nung rét bình một thời gian, nhận được tất cả hổn hợp khí X bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 đến phản bội ứng trọn vẹn, thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội phản ứng toàn diện cùng với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?

Dẫn V lít (sống đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm axetilen và hiđro trải qua ống sứ đọng đựng bột niken nung rét, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi dung dịch phản bội ứng toàn vẹn với 16 gam brom cùng sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

Cho tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X chức năng hết với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom bội phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang đến 13,44 lkhông nhiều (ở đktc) hỗn hợp khí X công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 tất cả trong X là

Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon ngơi nghỉ thể khí, nhẹ nhàng hơn không gian, mạch hlàm việc thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang lại phản nghịch ứng hoàn toàn, thấy bao gồm 25,6 gam brom phản bội ứng. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *