Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 ancol và 2 sản phẩm

Hợp hóa học A đựng C, H, O tất cả M 2 (xt Ni) hình thành ancol chứa C bậc IV vào phân tử. Công thức của A là


Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol anđehit A no, mạch hsinh hoạt, solo chức thu được tổng trọng lượng CO2 với H2O là 49,6 gam. Anđehit A là


Cho sơ đồ gia dụng sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết những hóa học những là sản phẩm thiết yếu. X bao gồm đặc thù là


Có thể cần sử dụng một hóa học nào trong các chất dưới đây nhằm nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, hỗn hợp anđehit axetic đựng trong bố lọ mất nhãn?


Trong những chất: ancol propylic, anđehit fomic, axit butiric với etilen glycol, chất tất cả nhiệt độ sôi bé dại tốt nhất là


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả 2 anđehit X cùng Y no, mạch hsinh sống, 2 chức, là đồng đẳng thường xuyên (MX Y) bằng V lít khí O2 (đktc), dung nạp không còn sản phẩm nhận được vào 250 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M thấy xuất hiện 9 gam kết tủa cùng khối lượng bình tăng 9,29 gam. CTPT của Y là


Xem thêm: Để Xương Và Cơ Phát Triển Cân Đối Chúng Ta Cần Làm Gì, Chúng Ta Cần Làm Gì

Một anđehit X trong các số đó oxi chiếm 37,21% về cân nặng. Cho 1 mol X tsay mê gia làm phản ứng tráng bạc sản xuất tối đa 4 mol Ag. Khối lượng muối bột cơ học có mặt lúc cho 0,25mol X tính năng với lượng dư AgNO3 vào dung dịch NH3 là


Cho những hóa học : (1) axit propionic ; (2) axit axetic ; (3) etanol ; (4) đimetyl ete. Nhiệt độ sôi trở thành đổi


Chuyển hóa hoàn toàn 2,32 gam anđehit X mạch hlàm việc bằng phản nghịch ứng tthế gương với dung dịch AgNO3/NH3dư rồi đến lượng Ag hiện ra tác dụng hết với dung dịch HNO3dư tạo ra 3,808 lít NO2làm việc 27oC và 1,033 atm. Tên hotline của anđehit là:


Hỗn hòa hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Nếu đốt cháy trọn vẹn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic vào m gam các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn phù hợp Z bao gồm nhì axit cacboxylic đối kháng chức X cùng Y (MX > MY) tất cả tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu đến Z chức năng với 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức với Phần Trăm trọng lượng của X vào Z là


Đốt cháy hoàn toàn m gam anđehit A ko no (trong phân tử chứa 1 liên kết đôi C=C), mạch hsinh sống, 2 chức bằng O2 hoàn toản, dung nạp toàn cục sản phẩm sinh ra vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thấy gồm 394 gam kết tủa cùng trọng lượng hỗn hợp sụt giảm 284,4 gam. CTPT của A là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *