Hỗn vừa lòng X bao gồm 1 ancol cùng 2 thành phầm hòa hợp nước của propen. Tỉ khối hận tương đối của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung lạnh. Sau Lúc những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được tất cả hổn hợp Y bao gồm 3 chất hữu cơ với hơi nước, cân nặng ống sứ bớt 3,2 gam. Cho Y tác dụng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, tạo nên 48,6 gam Ag. Phần trăm cân nặng của propan-1-ol vào X là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen

+) X chứa C3H7OH và có MX = 46 => ancol còn sót lại là CH3OH và $n_CH_3OH = n_C_3H_7OH$

Đặt CH3CH2CH2OH (a mol); CH3CHOH-CH3 (b mol) => CH3OH (a + b) mol

+) Từ cân nặng ống sđọng bớt => khối lượng O bội nghịch ứng => PT (1)

Y có CH3CH2CHO (a mol), CH3-CO-CH3 (b mol) với HCHO (a + b)

+) Từ số mol Ag chiếm được => Pt (2)

(1), (2) => a, b


X cất C3H7OH với bao gồm MX = 46 => ancol còn lại là CH3OH cùng $n_CH_3OH = n_C_3H_7OH$

Đặt CH3CH2CH2OH (a mol); CH3CHOH-CH3 (b mol) => CH3OH (a + b) mol

=> nO = a + b + a + b = 0,2

Y có CH3CH2CHO (a mol), CH3-CO-CH3 (b mol) và HCHO (a + b)

=> nAg = 2a + 4.(a + b) = 0,45

=> a = 0,025 với b = 0,075

=> $\% m_CH_3CH_2CH_2OH = 16,3\% $


*
*
*
*
*
*
*
*

Dung dịch chứa 5,4 gam hóa học X đồng đẳng của phenol solo chức tác dụng cùng với nước brom (dư) nhận được 17,25 gam thích hợp chất Y chứa cha ngulặng tử brom vào phân tử. Giả thiết bội phản ứng trọn vẹn, cách làm phân tử chất đồng đẳng là


Một hỗn hợp cất 6,1 g hóa học X là đồng đẳng của phenol solo chức. Cho dung dịch bên trên tác dụng cùng với nước brom dư nhận được 17,95 g đúng theo hóa học Y đựng 3 nguyên ổn tử Br trong phân tử. Biết hợp hóa học này có khá nhiều rộng 3 đồng phân cấu trúc. CTPT hóa học đồng đẳng của phenol là


Hỗn thích hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X nhận được 30,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Đun lạnh X với bột Ni một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối khá của Y so với X bởi 1,25. Cho 0,1 mol Y bội nghịch ứng toàn diện với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là


Xem thêm:

Hỗn hợp X bao gồm một ancol cùng 2 sản phẩm phù hợp nước của propen. Tỉ khối tương đối của X so với hiđro bởi 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đọng đựng CuO (dư) nung rét. Sau Lúc các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, trọng lượng ống sđọng bớt 3,2 gam. Cho Y chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo nên 48,6 gam Ag. Phần trăm cân nặng của propan-1-ol vào X là


X, Y, Z là cha ancol bền (MX Y Z) mạch hsống với tất cả thuộc số ngulặng tử hiđro. Biết Y no, X cùng Z tất cả số pi tiếp tục nhau, Y cùng Z khác biệt số team chức. Cho 12,64 gam các thành phần hỗn hợp A có X, Y, Z tác dụng trọn vẹn với K, cô cạn dung dịch chiếm được tất cả hổn hợp muối bột T và 3,136 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết T nhận được CO2, K2CO3 với 8,28 gam H2O. Biết số link pi vừa phải của A bằng 0,9. Phần trăm trọng lượng muối hạt có phân tử khối hận lớn số 1 trong T có mức giá trị ngay sát với?


Hỗn thích hợp X gồm nhì ancol đều phải sở hữu công thức dạng RCH2OH (R là gốc hiđrocacbon mạch hở). Dẫn m gam X qua ống sđọng cất CuO dư, nấu nóng chiếm được hỗn hợp khí với khá Y, bên cạnh đó trọng lượng ống sứ bớt 4,48 gam. Cho toàn cục Y vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, làm cho nóng thu được 86,4 gam Ag. Nếu đun nóng m gam X cùng với H2SO4 sệt sinh sống 140oC, nhận được 10,39 gam hỗn hợp Y tất cả các ete. Biết năng suất của ancol có cân nặng phân tử tăng mạnh thứu tự là 75% cùng 80%. Công thức của ancol có cân nặng phân tử to hơn là


M là các thành phần hỗn hợp tất cả 3 ancol solo chức X, Y, Z có số nguyên ổn tử cacbon tiếp tục nhau, những mạch hnghỉ ngơi (MX Y­ Z); X và Y no, Z không no (có một link đôi C=C). Chia M thành 3 phần cân nhau.

- Đốt cháy trọn vẹn phần 1 chiếm được 45,024 lít khí CO2 (đktc) với 46,44 gam H2O

- Phần 2 làm mất đi màu toàn vẹn dung dịch chứa 16 gam Br2

- Đun nóng phần 3 cùng với H2SO4 đặc làm việc 140oC nhận được 18,752 gam các thành phần hỗn hợp 6 ete (T). Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O.

Hiệu suất chế tạo ete của X, Y, Z theo lần lượt là


lúc đun tất cả hổn hợp 2 ancol no, solo chức, mạch hsinh hoạt không phân nhánh cùng với H2SO4 đặc nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời tương thích chiếm được 14,4 gam nước và 52,8 gam hỗn hợp X có 4 chất cơ học chưa phải là đồng phân của nhau cùng với tỉ lệ thành phần mol đều bằng nhau. Công thức phân tử của ancol có cân nặng phân tử to hơn là


Hỗn hợp khí X gồm nhị olefin (là đồng đẳng kế tiếp) bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 17,5. Hiđrat hóa trọn vẹn 3,584 lít X (đktc) sinh sống ĐK phù hợp, nhận được hỗn hợp Y tất cả tía ancol, trong số ấy ancol bậc nhì chiếm 37,5% số mol. Đun lạnh Y cùng với axit sunfuric sệt, thu được 0,052 mol tất cả hổn hợp những ete (có cân nặng 4,408 gam) cùng hỗn hợp Z tất cả những ancol dư. Dẫn Z (sinh sống dạng hơi) đi qua bột CuO (dư, đun nóng) đến khi bội phản ứng kết thúc, lấy toàn bộ sản phảm cho làm phản ứng tcụ bạc thì thu được buổi tối nhiều 6,912 gam Ag. Hiệu suất phản ứng tạo ra ete của ancol bậc nhì vào Y là


Đun lạnh 72,8 gam nhì ancol đối kháng chức, sau đó vào dãy đồng đẳng là X với Y (MX Y), chiếm được 0,4 mol anken; 22,7 gam ba ete cùng ancol dư. Đốt cháy trọn vẹn lượng anken cùng ete nhận được 2,2 mol CO2. Mặt không giống, đốt cháy lượng ancol dư phải vừa đủ 1,8 mol O2 thu được một,7 mol H2O. Khối lượng ancol X tsi mê gia ete hóa có giá trị gần nhất với

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *