Câu hỏi :

Hỗn phù hợp M có một anken với nhì amin no, solo chức, mạch hsống X, Y là đồng đẳng sau đó (đến MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề nghị cần sử dụng 4,536 lít khí oxi (đktc) thu được nước, nitơ cùng 2,24 lít khí cacbonic (đktc). Chất Y là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *