• hhX tất cả 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol CH2=CH-C≡CH.Nung X cùng với Ni → hhY có dY/H2 = x.hhY + 0,1 mol Br2

Ta có:

nH2 = 2x + y + 3<0,1 - (x + y + z)>

= 0,3 - (x + 2y + 3z) = 0,1

→ x + 2y + 3z = 0,2.Ta bao gồm

∑nY = x + y + z + <0,1 - (x + y + z)> + <0,3 - (x + 2y + 3z)>

= 0,4 - (x + 2y + 3z) = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol.Theo BTKL:

mY = mX = 0,3 x 2 + 0,1 x 52 = 5,8 gam


Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm 0 3 mol h2 và 0 1 mol vinylaxetilen

Hỗn hòa hợp X bao gồm H2 với C2H4 tất cả tỉ kân hận so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung rét, chiếm được tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 12,5. Hiệu suất của bội nghịch ứng hiđro hóa là


Một hiđrocacbon X cộng phù hợp với axit HCl theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 sinh sản sản phẩm gồm yếu tố khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là


Hỗn phù hợp X tất cả hiđro với một anken tất cả tỉ khối hận khá đối với hidro bởi 6. Nung nóng tất cả hổn hợp X với Ni chiếm được hỗn hợp Y không làm mất color hỗn hợp brom cùng có tỉ kăn năn đối với hiđro là 8. Công thức của anken lúc đầu là


Cho 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí tất cả CH4 cùng C2H2 qua dung dịch Br2 dư thấy dung dịch phai và nhạt màu và bao gồm 2,24 lít khí thoát ra (các khí đo ở đktc). Thành phần % thể tích của CH4 vào các thành phần hỗn hợp là


Cho hàng những chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là


Dẫn tất cả hổn hợp X gồm CnH2n với H2 (số mol bằng nhau) qua Ni, lớn chiếm được tất cả hổn hợp Y. Tỉ kân hận khá của Y đối với X là một,6. Hiệu suất của bội nghịch ứng là


Xem thêm: Bitlocker Drive Encryption Là Gì, Bitlocker Là Gì

Trong bình kín chứa đầy hỗn hợp khí X tất cả C2H4 với H2 cùng với lượng dư bột Ni, dX/H2 = 6,2 . Đun lạnh bình một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y,dY/H2 = 8,0 . Hiệu suất của bội phản ứng hiđro hoá C2H4 là


Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu hóa học trong những các hóa học trên lúc làm phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra buchảy ?


Dẫn các thành phần hỗn hợp X có 0,05 mol C2H2; 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống sđọng cất Ni nung rét một thời hạn nhận được hỗn hợp Y bao gồm 7 chất. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi mang lại thành phầm cháy hấp thụ hết vào 700 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Tổng cân nặng hóa học tan trong Z là


Một tất cả hổn hợp X (bao gồm nhị anken thường xuyên nhau vào dãy đồng đẳng với một lượng hidro dư) bao gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 6,875. Nung tất cả hổn hợp bên trên với Ni mang đến bội nghịch ứng trọn vẹn (H = 100%) thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối hận tương đối so với hiđro là 55/6. Xác định CTPT hai anken


Trộn luôn thể tích H2 với nhân thể tích anken nhận được tất cả hổn hợp X. Tỉ kân hận của X đối với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung rét được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối khá so với H2 là 9,375. Phần trăm trọng lượng của ankan trong Y là


Tỉ khối hơi của tất cả hổn hợp X (bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở) đối với H2 là 11,25. Dẫn 1,792 lít X (đktc) đi thiệt chậm chạp qua bình đựng hỗn hợp brom dư, sau làm phản ứng thấy trọng lượng bình tăng 0,84 gam. X phải chứa hiđrocacbon như thế nào bên dưới đây?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *