*

Hoà rã các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu và 4,64 gamFe3O4vào dung dịchH2SO4(loãng, khôn cùng dư), sau khi những bội nghịch ứng ngừng chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu hoàn toản 100 ml dung dịchKMnO40,1M. Tính cực hiếm của m.

Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4


*

*


Hoà tung các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu với 4,64 gamFe3O4vào dung dịch HCl vô cùng dư, sau thời điểm những phản ứng ngừng chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu trọn vẹn 50 ml dung dịchKMnO40,1M. Giá trị của m là ?


Hoà chảy hh bột có m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau khi các phản nghịch ứng xong xuôi chỉ nhận được dd X. Dung dịch X làm mất color hoàn toản 100 ml dd KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

A. 0,96

B.1,24

C. 3,2

D.0,64


Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu với 2,32 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau thời điểm các phản bội ứng xong xuôi chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu toàn diện 50 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Giá trị của m là

A. 0,62

B.0,32

C. 1,6

D.0,48


Hòa tan hỗn hợp bột có m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau khi những phản ứng chấm dứt chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất color toàn diện 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A.2,32.

B.7,đôi mươi.

C.5,80

D.4,64.


Hòa rã tất cả hổn hợp bột gồm m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi những làm phản ứng hoàn thành chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu toàn vẹn 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Giá trị của m là

A. 2,32

B. 7,20

C.

Xem thêm:

5,80

D. 4,64.


Thứ trường đoản cú xẩy ra những làm phản ứng là:

Fe₃O₄ + H₂SO₄ → FeSO₄ + Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O

Cu + Fe₂(SO₄)₃ → CuSO₄ + 2FeSO₄ (*)

10FeSO₄ + 8H₂SO₄ + 2KMnO₄ → 5Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 8H₂O

→ nFeSO₄ = 5nKMnO₄ = 0,245 mol; nCu = m ÷ 64 mol; nFe₃O₄ = 5m ÷ 232

→ nFe₂(SO₄)₃ = 5m ÷ 232 > nCu → Fe₂(SO₄)₃ dư sinh hoạt phản nghịch ứng (*)→ nFeSO₄ (*) = nCu = m ÷ 64 mol

→ ∑nFeSO₄ = 5m ÷ 232 + 2 × m ÷ 64 = 0,245 mol → m = 4,64(g) → Đáp án D


Hòa tan hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, rất dư), sau khoản thời gian các làm phản ứng kết thúc chỉ chiếm được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu sắc trọn vẹn 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A. 2,32.

B. 7,đôi mươi.

C. 5,80

D. 4,64.


Hòa tung hỗn hợp bột tất cả m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng xong xuôi chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu sắc toàn diện 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A.2,32.

B.7,trăng tròn.

C.5,80

D.4,64.


Hòa rã các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu với 4,64 gam Fe3O4vào hỗn hợp H2SO4(loãng, khôn xiết dư), sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu vừa đủ l00ml hỗn hợp KMnO4 0,1M. Giá trị của m là:

A.0,96

B.3,2

C.0,64

D.1,24


Đáp án A:

H2SO4 loãng không sở hữu và nhận electron của tất cả hổn hợp mà lại chỉ bao gồm KMnO4 dấn electron.

Bảo toàn electron cho cục bộ quá trình

*


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có Cu với Fe3O4 (trong số ấy oxi chỉ chiếm 25,8% về cân nặng của X) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y. Biết rằng 1/10 dung dịch Y làm mất đi màu vừa đủ 30 ml hỗn hợp KMnO4 0,2M. Giá trị của m sát giá trị làm sao độc nhất sau đây?

A. 49,6.

B.88,8.

C.44,4.

D.74,4.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *