Hiđro hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp X có 2 anđehit mạch hlàm việc, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào trong bình đựng Na (dư 25% đối với lượng làm phản ứng), thu được 11 phần 2 lít H2 (đktc) và tất cả hổn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z chiếm được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt không giống, mang đến 0,3 mol X chức năng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là


+) Từ nH2 => nNa bội phản ứng => nNa dư

+) ∑nNa ban sơ = nNa bội nghịch ứng + nNa dư

+) Bảo toàn Na => $n_Na_2CO_3 = dfracn_Na,ban extđầu2$

+) Bảo toàn C => $n_C = n_Na_2CO_3 + n_CO_2$

Y tất cả dạng: R(OH)a ($dfrac1a$ mol) => số C trong Y

+) Biện những ancol vào Y => anđehit trong Z


nH2 = 0,5 mol => nNa phản bội ứng = 1 mol

=> nNa dư = 0,25 mol

=> ∑nNa lúc đầu = 1 + 0,25 = 1,25 mol

Bảo toàn Na => $n_Na_2CO_3 = dfracn_Na,ban extđầu2 = 0,625 ext mol$

Bảo toàn C => $n_C = n_Na_2CO_3 + n_CO_2 = 1$

Y gồm dạng: R(OH)a (($dfrac1a$ mol)

=> số C $ = dfracn_Cn_Y = dfrac1dfrac1a = a$

Vậy Y đựng các ancol bao gồm số C = số mol OH

Mặt khác, Y tạo ra từ bỏ anđehit cần các ancol hồ hết bậc 1

=> CH3OH với C2H4(OH)2

=> X gồm HCHO cùng (CHO)2

=> nAg = 4.nX = 1,2

=> mAg = 129,6


Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit


các bài tập luyện có liên quan


Tổng hòa hợp bài xích tập anđehit - xeton tuyệt cùng nặng nề Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Oxi hóa ko hoàn toàn 46,08g ancol đối kháng chức (có xúc tác) chiếm được tất cả hổn hợp thành phầm X. Chia X thành 3 phần bởi nhau:

Phần 1: tác dụng hoàn toản cùng với 160ml dung dịch KOH 1M.

Xem thêm:

Phần 2: tính năng với Na dư chiếm được 7,168 lít H2(ĐKTC)

Phần 3: công dụng với AgNO3dư trong NH3đun nóng chiếm được m gam kết tủa

Biết hiệu suất phản nghịch ứng OXH ancol là 75%

Giá trị của m là:


Hiđrat hóa trọn vẹn 1,56g một ankin A thu đư­ợc một anđehit B. Trộn B với 1 anđehit solo chức C. Thêm nước để được 0,1 lit hỗn hợp D đựng B, C với mật độ tổng số là 0,8M. Thêm từ tốn vào dung dịch D hỗn hợp AgNO3/NH3dư­ được 21,6g kết tủa Ag. CTCT cùng số mol của B, C vào dung dịch D lần lư­ợt là:


X, Y, Z là các chất hữu cơ mạch hsống, chỉ đựng nhóm anđehit trong phân tử (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 22,14 gam tất cả hổn hợp E tất cả X, Y, Z (biết tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1,2 : 1,5 : 1,2) buộc phải cần sử dụng 17,136 lkhông nhiều khí O2 nhận được tất cả hổn hợp CO2 với H2O có tỉ lệ thành phần trọng lượng là mCO2 : mH2O = 2trăng tròn : 39. Mặt không giống, để phản nghịch ứng không còn 22,14 gam E bắt buộc 0,9 mol H2 (xt: Ni, to). khi cho 0,4 mol các thành phần hỗn hợp E chức năng hết với AgNO3/NH3 dư nhận được a mol Ag. Giá trị của a là


Hỗn vừa lòng X có CH3CHO, OHCCH2CHO, (CHO)2, HOCH2CH(OH)CHO trong những số ấy tỉ lệ nhóm –CHO : –OH = 24 : 11. Cho m gam X tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được 103,68 gam Ag. Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn 16,62 gam X cần toàn vẹn 13,272 lít O2 (đktc) nhận được 9,18 gam H2O. Giá trị của m sớm nhất với:


Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bao gồm 2 anđehit mạch hlàm việc, chiếm được tất cả hổn hợp Y. Cho Y vào trong bình đựng Na (dư 25% so với lượng phản bội ứng), chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy trọn vẹn Z thu được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, mang đến 0,3 mol X tính năng trọn vẹn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là


Hỗn hợp A gồm 1 hiđrocacbon cùng 1 anđehit số đông mạch hở (phân tử rộng kém nhẹm nhau 1 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp A thu được 14,56 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Nếu mang đến 5,3 gam A bội phản ứng cùng với lượng dư AgNO3/NH3 thì lượng kết tủa lớn nhất chiếm được là m gam. Giá trị của m là


X, Y là nhì anđehit bao gồm thuộc số ngulặng tử cacbon trong phân tử (MX Y) rất nhiều mạch hnghỉ ngơi, ko phân nhánh cùng no. Đốt cháy hết 13 gam hỗn hợp anđehit trên chiếm được 13,44 lít khí CO2 (đktc) cùng 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp anđehit trên là


Đốt cháy trọn vẹn 0,13 mol tất cả hổn hợp gồm một andehit với một ancol phần lớn mạch hsinh hoạt yêu cầu nhiều hơn nữa 0,27 mol O2chiếm được 0,25 mol CO2và 0,19 mol H2O. Mặt không giống, mang đến X phản bội ứng hoàn toàn cùng với dung dịch AgNO3/NH3dư thu đượcmgam kết tủa. Biết số nguyên ổn tử H trong phân tử ancol nhỏ dại rộng 8. Giá trị lớn nhất củamlà?


X, Y, Z là bố anđehit thuần chức, mạch thẳng (MX Y Z). Hiđro hóa trọn vẹn tất cả hổn hợp A có X, Y, Z bắt buộc dùng hoàn toản 0,36 mol H2 nhận được hỗn hợp ancol T. Cho T tác dụng hoàn toản với Na thì trọng lượng rắn nhận được nặng hơn trọng lượng ancol thuở đầu là 5,28 gam. Nếu đốt cháy không còn cũng lượng A trên thì nên đúng 0,34 mol O2, sau phản ứng ra đời 3,6 gam H2O. Biết số mol X chỉ chiếm 1/2 toàn bô mol lếu láo hợp; Y với Z bao gồm số nguim tử C liên tục nhau. Tính trọng lượng kết tủa thu được lúc đến A tác dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3.


*

Cơ quan chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Sở tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *