Câu 14412: Hiđro hoá trọn vẹn tất cả hổn hợp M có hai anđehit X cùng Y no, đơn chức, mạch hsống, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng (MX Y), thu được hỗn hợp hai ancol tất cả khối lượng to hơn trọng lượng M là 1 trong gam. Đốt cháy hoàn toàn M chiếm được 30,8 gam CO2. Công thức và Phần Trăm khối lượng của X theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn hỗn hợp m gồm 2 andehit

HCHO với 50,56%

B.

Xem thêm: Miles Per Gallon ( Mpg Là Gì, Chuyển Đổi Tiêu Thụ Nhiên Liệu

CH3CHO cùng 67,16%

C. CH3CHO và 49,44%

D. HCHO cùng 32,44%


Giải bỏ ra tiết:

Bảo toàn khối lượng => nM=nH2=1:2=0,5 mol 

nCO2=0,7 mol 

Số C=0,7/0,5=1,4 => 2 andehit là HCH0 a mol với CH3CH0 b mol 

giải hệ :a+b=0,5 

a+2b=0,7

Suy ra a=0,3 b=0,2 => %mHCH0=50,56% 

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *