Câu hỏi: Hãy cho biết có tất cả từng nào số có 3 chữ số khác nhau nhưng những chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm có : 0, 2, 4, 6, 8

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn sản phẩm trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số sản phẩm nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm và mặt hàng chục).

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng sản phẩm trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục gồm 3 lựa chọn mặt hàng trăm và 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán thù về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số bí quyết đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ tất cả công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số mà lại 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng các số hạng của một dãy nhưng mà 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = đôi mươi. S = :2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = :2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã đến.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng biện pháp liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng phương pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kỉm nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c các số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Ổ Cứng Chuẩn Gpt Là Gì ? Đặc Điểm Phân Vùng Gpt Disk

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn đôi mươi.

c) Viết tập hợp A cha số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn trăng tròn.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 đề nghị hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = trăng tròn, 20 2 = 22.

Ta bao gồm : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 phải cha số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta có : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước bao gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B tía nước tất cả diện tích nhỏ nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *