Các một số loại cửa hàng thường dùng trong cuộc sống thường ngày được Gọi như thế nào trong giờ Anh? Chúng ta thuộc học tập từ bỏ vựng chủ thể này nhé.Quý Khách sẽ xem: Hardware store là gì

antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: shop đồ dùng cổ

bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: siêu thị bánh ngọt

barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu giảm tóc nam

beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm làm cho đẹp

big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: siêu thị tạp hóa (general store)

book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc cuốn sách (phân phối sách đến member với giá thấp qua tin nhắn hoặc đặt trước)

bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách

bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: shop sách (quy mô khôn cùng nhỏ dại với phân phối những nhiều loại tạp chí)

booth – /buːθ/: cửa hàng cóc, bốt điện thoại

bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: cửa hàng chào bán rượu bia

boutique – /buːˈtiːk/: shop nhỏ cung cấp quần áo, giày dép, …

bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: cửa hàng đại lý vé đồ vật cất cánh giá rẻ, hoặc tổ chức dịch vụ phượt giá bán rẻ

builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: siêu thị vật liệu xây dựng

butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: siêu thị phân phối thịt

café – /kæfˈeɪ/: cửa hàng cà phê

cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: shop chào bán buôn

chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa hàng

charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: cửa hàng chào bán đô trường đoản cú thiện

pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc

chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: siêu thị chào bán đồ ăn mang đi (thường là khoai vệ tây cừu, cá chiên…)

laundry – /ˈlɑːn.dri/: cửa hàng giặt ủi

commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: cửa hàng ở trong phòng nước giao hàng cho những đối tượng đặc trưng (nhỏng quân nhân)

convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: siêu thị nhân tiện ích

corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: siêu thị bé dại bán đồ ăn với đa số trang bị lượm vặt

deli – /ˈdel.i/ – quầy cung cấp đồ ăn nhanh

delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: shop phân phối món ăn ngon (thường xuyên nhập vào từ bỏ nước ngoài)

department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: TTTM cao cấp

dime store – /daɪm.stɔːr/: cửa hàng bán sản phẩm phải chăng tiền

drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: cửa hàng đồ dùng may mặc

duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: shop bán đồ miễn thuế

filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: siêu thị xăng dầu (petrol station)

flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: shop hoa

garage – /ɡəˈrɑːʒ/: shop sửa chữa cùng bán xe cộ ô tô

garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: vị trí phân phối những nhiều loại hạt giống như, cây trồng

gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: shop bán đồ lưu niệm

haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: siêu thị bán đồ klặng chỉ, những cách thức may mặc (sinh hoạt Mỹ: cửa hàng bán nội y nam)

hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: shop bán các thiết bị dụng kim loại (ironmonger’s)

hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: nhà hàng siêu thị béo (megastore)

junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: cửa hàng bán sản phẩm cũ

liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: tiệm buôn bán riệu và bia mang đi ko ship hàng tại quán)

newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)

outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán sản phẩm dã ngoại (áo xống, trại…)

perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: cửa hàng cung cấp nước hoa

service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: shop bán đồ prúc tùng

service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: shop buôn bán xăng, dầu

stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: shop văn uống chống phẩm

supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị

sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: shop bánh kẹo


*

Ví dụ:

We need khổng lồ go lớn supermarket to lớn buy some food for dinner.Chúng ta đề nghị tới siêu thị mua ít món ăn mang lại ban đêm.

I need some tools lớn repair my oto. Could you go khổng lồ service center to buy some for me?Tôi bắt buộc không nhiều vật sửa cái xe của mình. Cậu hoàn toàn có thể tới siêu thị phụ tùng mua hộ tôi mấy vật dụng được không?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *