Luyện tập thông thường trang 34 Vlàm việc bài bác tập (VBT) Toán thù 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 phần 1, câu 1, 2 phần 2 trang 34 bài xích 113 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2 Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Hai hình vuông abcd và bmnc


Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Trong những số 6215; 6261; 617 ; 628một số phân tách không còn mang lại 3 là:

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281

2. Hòa tất cả 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh lá cây , 3 viên bi red color, 1 viên bi color rubi. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh lá cây trong tổng số viên bi của Hòa là:

A. (4 over 3) B. (3 over 8) C. (1 over 8) D. (4 over 8)

3. Phân số bởi phân số:

A. (21 over 32) B. (35 over 32) C. (21 over 24) D. (35 over 48)

4. Trong những phân số phân số bé hơn 1 là:

A. (8 over 7) B. (7 over 7) C. (8 over 8) D. (7 over 8)

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694 527684 – 81946

526 x 205 76140 :324

2. Hai hình vuông vắn ABCD cùng BMNC đều phải sở hữu cạnh bằng 3cm cùng xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ đọng giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các bí quyết không giống nhau

*

*

Phần 1. 

1. Chọn B.

2. Chọn D.

3. Chọn C.

Xem thêm: Chọn Những Câu Đúng Trong Các Dung Dịch Đều Tác Dụng Được Với Cu(Oh)2 Là

4. Chọn D.

Phần 2.

1.

*

2.

*

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đông đảo là hình vuông màQuảng cáo

tứ đọng giác BMNC là hình bình hành suy ra ngoài đường cao

 h cũng đó là cạnh BC với độ dài đáy cũng chính

 là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a h = DC BC = 3 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích S tam giác BCD cộng cùng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có con đường cao BC = 3 cm, cạnh lòng DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD= độ lâu năm đáy con đường cao : 2

= DC BC :2 = 3 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tam giác BCM bao gồm đường cao CB = 3 centimet, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ nhiều năm lòng con đường cao : 2

= CB BM :2 = 3 3: 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD+ SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bởi diện tích S nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *