CHO 2 ĐIỆN TÍCH Q1=3X10^ - HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM Q1 = 10 −8 C VÀ Q2 = −3

*
 
*

Bạn đang xem: Cho 2 Điện Tích Q1=3X10^ - Hai Điện Tích Điểm Q1 = 10 −8 C Và Q2 = −3

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12
*
Vật lí 12
Hóa học tập 12
*
Sinh học 12
*
Lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
Công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Hóa học tập 11 Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11

Câu hỏi Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và quận 2 = − 3.10−8 C để trong không khí tại nhì điểm A cùng B giải pháp nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10-8 C tại điểm M trê tuyến phố trung trực của đoạn trực tiếp AB và cách AB một khoảng tầm 3 cm. Mang k = 9.109 N.m2/C2. Lực điện tổng phù hợp do q.1 và q2 tính năng lên q gồm độ to là

A 1,23.10-3 N B 1,14.10-3 NC  1,44.10-3 N D 1,04.10-3 N

Phương pháp giải:

Tổng hợp lực \(\overrightarrow F = \overrightarrow F_1 + \overrightarrow F_2 \)

Công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm: \(F = \frack\leftr^2\)

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Gọi H là chân đường cao kẻ tự M xuống AB (H nằm trong AB) \( \Rightarrow \left\{ \beginarraylMH = 3cm\\AH = HB = 4cm\\AM = MB = \sqrt 3^2 + 4^2 = 5cm\endarray \right.\)

F1 là lực điện vì q1 tác dụng lên q: \(F_1 = k\frac\leftAM^2 = 3,6.10^ - 4N\)

F2 là lực điện vị q2 tác dụng lên q: \(F_2 = k\frac q_2q \rightAM^2 = 1,08.10^ - 3N\)

 

*

 

Lực điện tổng hợp bởi vì q1 và q2  tác dụng lên q là: \(\overrightarrow F = \overrightarrow F_1 + \overrightarrow F_2 \)

Gọi góc tạo bởi hai véctơ \(\overrightarrow F_1, \overrightarrow F_2 \) là: \(\widehat F_1MF_2 = \pi - \widehat AMB = \pi - 2.\widehat HMB\)

Mặt khác: \(\rmcos\widehat HMB = \fracMHBM = \frac35 \Rightarrow \widehat HMB = 53,1^0 \Rightarrow 2.\widehat HMB = 106,26^0 \Rightarrow \widehat F_1MF_2 = 73,74^0\)

Ta có: \(F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\rmcos\alpha = (3,6.10^ - 4)^2 + (1,08.10^ - 3)^2 + 2.3,6.10^ - 4.1,08.10^ - 3\rmcos73,74 \Rightarrow F = 1,23.10^ - 3N\)

 
Hai năng lượng điện điểm q.1 = 10−8 C và q2 = −3.10−8 C đặt trong bầu không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt năng lượng điện điểm q = 10−8C tại điểm M trên phố trung trực của đoạn trực tiếp AB và bí quyết AB một khoảng tầm 3 cm. Mang k = 9.109 N.m2/C2. Lực điện tổng phù hợp do quận 1 và q2 tác dụng lên q tất cả độ lớn là
Cho quả cầu sắt kẽm kim loại trung hoà điện tiếp xúc với một đồ vật nhiễm năng lượng điện dương thì quả cầu cũng rất được nhiễm năng lượng điện dương. Hỏi khi đó khối lượng của trái cầu đổi khác như cố gắng nào?
Đưa một trái cầu sắt kẽm kim loại A nhiễm điện dương lại ngay sát một của cầu sắt kẽm kim loại B nhiễm năng lượng điện dương. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?
Đưa một thanh sắt kẽm kim loại trung hoà về điện để trên một giá bí quyết điện lại gần một quả mong tích năng lượng điện dương. Sau thời điểm đưa thanh kim loại ra thật xa quả mong thì thanh kim loại
Một thanh ebonit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không sở hữu điện cô lập với những vật khác) thì thu được điện tích – 3.10−8C. Tấm dạ sẽ sở hữu điện tích?
Một quả ước tích điện +6,4.10-7 C. Bên trên quả cầu thừa hay thiếu từng nào electron so với số proton nhằm quả mong trung hoà về điện?
Có 4 quả ước kim loại, hệt nhau nhau. Các quả cầu mang các điện tích theo thứ tự là: +2,3 µC ; −264.10-7 C; −5,9 µC; +3,6.10-5 C. Cho bốn quả mong đồng thời chạm nhau, sau đó lại bóc tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu sau đó là
Những con đường sức năng lượng điện nào vẽ sống hình dưới là mặt đường sức của năng lượng điện trường đều?
*
*
*
*

Tính độ mạnh điện trường vì một năng lượng điện điểm +4.10−9C tạo ra tại một điểm bí quyết nó 5cm vào chân không

Xem thêm: Anđehit Fomic Không Tác Dụng Được Với Chất Nào Sau Đây? ? Anđehit Là Gì

Tai hai điểm A và B biện pháp nhau 5 centimet trong chân không tồn tại hai năng lượng điện điểm quận 1 = +16.10-8 C và q2 =−9.10-8 C. Tính độ khủng cường độ năng lượng điện trường tổng đúng theo tại điểm C cách A và phương pháp B thứu tự là 4 cm và 3 cm.
Công của lực năng lượng điện trường lúc một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường phần đa là A= q
Ed. Trong những số ấy d là
Trong công thức tính công của lực điện chức năng lên một năng lượng điện tích dịch chuyển trong năng lượng điện trường rất nhiều A = q
Ed thì d là gì? đã cho thấy câu xác minh không chắc chắn đúng.
là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của lối đi trên một con đường sức.d là chiều dài lối đi nếu năng lượng điện tích di chuyển dọc theo một con đường sức.
Một năng lượng điện tích vận động trong điện trường theo một đường cong kín. Hotline công của lực điện trong chuyến động chính là A thì
Cho một điện tích dịch chuyển trong điện trường dọc từ một con đường cong kín, bắt đầu từ điểm M qua điểm N rồi trở về điểm M. Công của lực điện?
Công của lực điện chức năng lên một năng lượng điện điểm q khi dịch rời từ điểm M tới điểm N vào một điện trường, thì không dựa vào vào?
Độ béo của độ mạnh điện ngôi trường tại các điểm trê tuyến phố đi. Câu 32. Một electron (e = −1,6.10-19 C) bay từ phiên bản dương sang bạn dạng âm trong điện trường hầu như của một tụ điện phẳng, theo một mặt đường thẳng MN lâu năm 2 cm, tất cả phương có tác dụng với phương mặt đường sức điện một góc 60°. Biết cường độ điện trường trong tụ năng lượng điện là 1000 V/m. Công của lực năng lượng điện trong di chuyển này là bao nhiêu?
Hai điểm A, B bên trong mặt phẳng chứa các đường mức độ của một điện trường những (xem hình vẽ). AB =10 cm,E = 100 V/m. Nếu như vậy, hiệu điện cụ giữa nhì điểm A, B bằng
Hiệu điện nạm giữa nhì điểm M với N là UMN = 50V. Công cơ mà lực điện công dụng lên một electron khi nó vận động từ điểm M tới điểm N là:
Ở gần cạnh mặt Trái Đất, vectơ độ mạnh điện trường hướng trực tiếp đứng từ bên trên xuống bên dưới và có độ lớn vào thời gian 150 V/m. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa một điểm ở độ cao 5m với mặt đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.