Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong những tái bạn dạng đang gây

A. chuyển đổi cặp G-X thành cặp A-T.Quý Khách đang xem: Guanin dạng hiếm kết cặp ko đúng trong những tái phiên bản đã gây

B. biến đổi cặp G-X thành cặp X-G.

Bạn đang xem: Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây

Bạn sẽ xem: Guanin dạng thi thoảng kết cặp ko đúng trong những tái bản vẫn gây

C. biến hóa cặp G-X thành cặp T-A

D. biến hóa cặp G-X thành cặp A-U


*

Chọn lời giải A

Guanin dạng thi thoảng G* kết cặp ko đúng trong tái bản vẫn gây nên đột nhiên biến chuyển thay thế cặp G-X bởi cặp A-T theo sơ đồ: G*-X → G*-T → A-T.

→ Đáp án A

Trong những dạng bỗng nhiên thay đổi sau, bao gồm từng nào dạng hốt nhiên đổi thay điểm không có tác dụng thay đổi tỉ trọng A + T G + X ?

(1) Tgiỏi nắm cặp A -T thành cặp G -X

(2) Thay cố cặp A-T thành cặp T-A.

(3) Mất cặp A-T

(4) Mất cặp G-X. (5) Thêm cặp A-T

A.1

B.4

C.3

D. 2

Trên phân tử ADoanh Nghiệp có bazơ nitơ guanin biến dạng thảng hoặc thì quy trình nhân đôi xảy ra đột biến hóa thay thế cặp G - X thành cặp A - T. Sơ vật như thế nào sau đây diễn đạt đúng nguyên tắc tạo bỗng thay đổi làm cho sửa chữa thay thế cặp G - X bởi cặp A - T của bazơ nitơ dạng hiếm?

A. G*-X à G*-T à A-T

B. G*-X à G*-A à A-T

C. G*-X à T-X à A-T

D. G*-X à A-X à A-T

Trên phân tử ADN gồm bazo nito lớn guanine đổi thay dạng hãn hữu khi qua quy trình nhân song sẽ gây ra thốt nhiên trở thành thay thế sửa chữa cặp G-X thành cặp A-T. Sơ đò làm sao sau đây diễn đạt đúng cách thức gây bỗng nhiên đổi mới làm cho thay thế sửa chữa cặp G-X bởi cặp A-T của bazo nikhổng lồ dạng thảng hoặc ?

A. G*-X → A-X → A-T

B. G*-X → T-X → A-T

C. G*-X → G*-T → A-T

D. G*-X → G*-A → A-T

Gen ban đầu tất cả cặp nucleotit chứa G thi thoảng (G*) là X-G, sau bỗng đổi thay cặp này sẽ biến đổi thành cặp

A. T-A

B. X-G

C. G-X

D. A-T

Trên phân tử ADoanh Nghiệp gồm bazơ nitơ timin (T*) biến chuyển dạng thi thoảng thì quaquá trình nhân đôi sẽ gây bỗng nhiên đổi thay thay thế cặp A-T thành cặp G-X. Sơ đồ gia dụng nàodưới đây biểu thị đúng cách thức gây đột nhiên biến làm cho thay thế sửa chữa cặp A-T băng cặp G-Xcủa bazơ nitơ dạng hiếm?


*

*

*

*

Trong một ren có một bazơ timin thay đổi dạng thảng hoặc (T*) thì sẽ gây nên thốt nhiên biến chuyển rứa cặp A – T thành cặp G – X theo sơ đồ:

A. A - T* → T* - X → G - X

B.

Xem thêm: Dj Là Gì? Nhạc Điện Tử Là Gì? Hề Gì? “Hư Hỏng Dj Là Nghề Gì

A - T* → G - T* → G – X

Giả sử vào một ren bao gồm một bazơnitơ guanin đổi thay dạng hi hữu (G*) thì sau 8 lần nhân song sẽ có tối nhiều bao nhiêu gen bỗng biến tấu sửa chữa cặp G-X bằng cặp A-T.

A. 31.

B.127.

C. 15.

D. 63.

Trong các dạng hốt nhiên trở thành sau, tất cả bao nhiêu dạng đột nhiên đổi mới không có tác dụng biến đổi tỉ lệ thành phần A+G/T+X của gen?

(1) Ttốt nạm một cặp A-T bởi cặp G-X

(2) Thay cầm một cặp A-T bằng một cặp T-A

(3) Thêm một cặp nucleotit

(4) Đảo địa điểm các cặp nucleotit

A. 3

B.4

C.1

D.2

Trong những dạng bỗng dưng đổi mới sau, bao gồm từng nào dạng bỗng nhiên biến hóa không có tác dụng đổi khác tỉ trọng A+G/T+X của gen?

(1) Thay cầm cố một cặp A-T bởi cặp G-X

(2) Txuất xắc rứa một cặp A-T bằng một cặp T-A

(3) Thêm một cặp nucleotit

(4) Đảo địa điểm các cặp nucleotit

A. 3

D.2

Trong các dạng bỗng nhiên trở nên sau, gồm bao nhiêu dạng bỗng dưng trở thành không làm biến hóa tỉ trọng A+G/T+X của gen?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *