the total value of all the goods & services produced by a country in a year including income from foreign investments, divided by the number of people living there:

Bạn đang xem: Gni per capita là gì

For countries which have a lot of foreign investments, GNP per capita is a more accurate economic indicator.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ xemlienminh360.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition lớn parents & children

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

Xem thêm: Adam Levine Là Ai ? Ca Sĩ Adam Levine: Gã May Mắn

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *