the spirit of a dead person, sometimes represented as a pale, almost transparent image of that person that some people believe sầu appears to lớn people who are alive:

Bạn đang xem: Ghost là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú xemlienminh360.net.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


the spirit of a dead person imagined as visiting the living & usually appearing as a pale, almost transparent form:
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition khổng lồ parents and children

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Hotfix Là Gì, Hotfix Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *