a wide road for fast-moving traffic, especially in the US, with a limited number of places at which drivers can enter và leave it:

Bạn đang xem: Freeway là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú xemlienminh360.net.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


a wide road for fast moving traffic traveling long distances, with a limited number of places at which drivers can enter và leave sầu it:
Non-architectural objects such as freeways & surfboards receive detailed scrutiny, with the former occupying special significance in the book.
With the possible exception of its most famous cloverleafs, the freeway system is difficult to lớn remember.
In all of these instances, the freeway can be discerned as an organizing trope whose multiple points of entry và exit facilitate multiple historical itineraries.
Brooks7 proposed the freeway method for an explicit representation of the không lấy phí space, based on overlapping generalized cones having straight spines and non increasing radii.
Concrete freeways, và not any sense of social solidarity or a common fate, constitute the main links between these worlds.
If we think further developments could assist the more rapid development of rail freight freeways, we will respond lớn that urgently.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên xemlienminh360.net xemlienminh360.net hoặc của xemlienminh360.net University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *