They fought to lớn the bitter end/lớn the death (= until everyone on one side was dead or completely defeated).

Bạn đang xem: Fighting nghĩa là gì


One of the passengers was fighting for her life (= so ill or injured that she might die) last night after receiving multiple injuries in the collision.

Xem thêm: Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Đại Kỷ Nguyên Việt Nam: Số 03


With debts of over $2 million, the corporation is fighting for its life (= people are trying hard to stop it being destroyed)
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ xemlienminh360.net.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


a situation in which you use a lot of effort to defeat someone or achieve something, or to stop something happening:
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *