The Malagasy ethnic group is often divided into lớn 18 or more subgroups, of which the largest are the Merina of the central highlands.

Bạn đang xem: Ethnicity là gì


Dân tộc Malagasy hay được phân thành 18 hoặc nhiều hơn thế nữa các phân nhóm, lớn số 1 trong các đó là người Merimãng cầu tại cao địa trung bộ.
On that day, no matter where we came from, what God we prayed to lớn or what race or ethnicity we were, we were united as one American family.
Vào ngày hôm đó, bất kỳ bọn họ tự đâu mang đến, theo tôn giáo nào giỏi dân tộc làm sao, bất kỳ màu sắc domain authority bọn họ liên kết lại thành một gia đình Mỹ
From the 1870s onwards this ethnic group also included other European immigrants: mainly Italians, Spaniards và Germans.
Kể trường đoản cú thập niên 1870 trsinh hoạt đi team này cũng bao gồm các di dân gốc Âu khác: đa phần là người Ý, Tây Ban Nha với Đức.
For example, Western culture includes countries in the Americas and Australasia, whose language and demographic ethnicity majorities are European.
lấy ví dụ như, văn hóa phương thơm Tây bao gồm các giang sơn sinh sống châu Mỹ với châu Úc, bao gồm ngôn từ với dân tộc tđọc số là tín đồ châu Âu.
By this, we mean nội dung that promotes hate or violence towards groups based on race, ethnicity, nationality, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual orientation/gender identity.
Theo Shop chúng tôi, khẩu ca căm phẫn tức là văn bản kích rượu cồn thù địch hoặc bạo lực cùng với các nhóm dựa trên chủng tộc, bắt đầu dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, chứng trạng tàn tật, nam nữ, tuổi thọ, triệu chứng cựu binh sĩ hoặc xu thế tình dục/bản dạng giới.
Ali Rattanmê say, in his book Multiculturalism: A Very Short Introduction (2011) argues that Interculturalism offers a more fruitful way than conventional multiculturalism for different ethnic groups to co-exist in an atmosphere that encourages both better inter-ethnic understanding and civility; he provides useful examples of how interculturadanh mục projects in the UK have shown in practice a constructive sầu way forward for promoting multi-ethnic civility.
Ali Rattanmê man, trong cuốn sách của ông Đa vnạp năng lượng hóa: Một bài xích giới thiệu khôn xiết nthêm (2011) lập luận rằng liên văn hóa truyền thống đem về những kết quả rộng so với đa văn hóa thông thường cho những team dân tộc không giống nhau để thuộc trường tồn vào một bầu không khí khuyến khích sự gọi biết với văn uống minch giữa những sắc đẹp tộc giỏi hơn.
Abengourou is primarily populated by the Anyi ethnic group, a branch of the Akan people who migrated khổng lồ the region from Ghamãng cầu.
Thành phố Abengourou gồm người dân đa số là bạn Agni, một nhánh của tín đồ Akan di cư đến vùng này trường đoản cú Ghamãng cầu.
Pakistan has a multicultural and multi-ethnic society và hosts one of the largest refugee populations in the world as well as a young population.
Pakischảy bao gồm một thôn hội nhiều văn uống hoá và đa sắc tộc và là chỗ đảm nhận một giữa những cộng đồng người ghen tuông nàn lớn nhất quả đât cũng như một số lượng dân sinh tphải chăng.
In December 1986, mass demonstrations by young ethnic Kazakhs, later called the Jeltoqsan riot, took place in Almaty khổng lồ protest the replacement of the First Secretary of the Communist Party of the Kazakh SSR Dinmukhamed Konayev with Gennady Kolbin from the Russian SFSR.
Tháng 12 năm 1986, đều cuộc tuần hành to của các tkhô nóng niên sắc đẹp tộc Kazakh, sau đây được Hotline là cuộc nổi dậy Jeltoqsan, ra mắt sống Almaty để bội phản đối sự thay thế Tlỗi ký kết đầu tiên của Đảng Cộng sản Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Kazakh Dinmukhamed Konayev bởi Gennady Kolbin từ Liên bang Cộng hoà Xã hội nhà nghĩa Xô viết Nga.
In Englvà and Wales, the 2001 census included four sub-categories of mixed ethnic combinations: "White and Black Caribbean", "Mixed White & Blaông chồng African", "Mixed White & Asian" và "Any other Mixed background", with the latter allowing people to write in their ethnicity.

Xem thêm: File Eps File Là Gì ? Những Phần Mềm Mở File Eps Mới Nhất 2021


Ở Anh cùng xứ Wales, cuộc điều tra dân số năm 2001 bao gồm bốn nhiều loại kết hợp dân tộc hỗn hợp: "Caribe white cùng đen", "Hỗn vừa lòng trắng cùng đen châu Phi", "Trắng tất cả hổn hợp và châu Á" cùng "Bất kỳ nền các thành phần hỗn hợp nào khác", cùng với sau có thể chấp nhận được mọi fan viết vào dân tộc của mình.
Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2012. ^ “Burma’s ethnic clashes leave sầu 90,000 in need of food, says UN”.
A law originating from the 1789 revolution và reaffirmed in the 1958 French Constitution makes it illegal for the French state to collect data on ethnicity và ancestry.
Một điều phương tiện gồm bắt đầu từ cách mạng năm 1789 cùng được tái xác nhận trong hiến pháp năm 1958 điều khoản vẫn là bất hợp pháp trường hợp nhà nước Pháp tích lũy dữ liệu về dân tộc hoặc xuất phát.
Outside of Cambodia, three distinct dialects are spoken by ethnic Khmers native khổng lồ areas that were historically part of the Khmer Empire.
Ngoài Campuphân tách, ba pmùi hương ngữ được áp dụng vì chưng người Khmer địa phương thơm nhưng về khía cạnh lịch sử hào hùng từng là một trong những phần của Đế quốc Khmer.
The Beneš decrees were promulgated concerning ethnic Germans (see Potsdam Agreement) & ethnic Hungarians.
As a result, Argentines do not equate their nationality with ethnicity, but with citizenship and allegiance khổng lồ Argentina.
Kết trái là, bạn Argentimãng cầu không tấn công đồng quốc tịch của họ với dân tộc, tuy nhiên với quốc tịch với lòng trung thành với chủ cùng với Argentimãng cầu.
In other words, health psychologists understand health lớn be the product not only of biological processes (e.g., a virut, tumor, etc.) but also of psychological (e.g., thoughts & beliefs), behavioral (e.g., habits), và social processes (e.g., socioeconomic status and ethnicity).
Nói cách khác, những công ty tâm lý học tập sức mạnh gọi sức khỏe là sản phẩm không chỉ của các quy trình sinch học (ví như, một một số loại vi khuẩn, khối hận u,...) ngoại giả về tâm lý (ví như, Để ý đến với niềm tin), hành động (nlỗi thói quen) và quá trình xóm hội (ví dụ như tình trạng kinh tế tài chính xã hội và nhan sắc tộc).
For example, in Hmong communities in the United States, a Hmong muốn dish may be largely based on a dish of a larger Asian ethnicity that also resides in the local community, such as the Chinese, Vietnamese, or Thai.
Ví dụ, ở các cộng đồng bạn Hước ao làm việc Hoa Kỳ, một món ăn uống của fan Hhy vọng rất có thể dựa nhiều phần vào trong 1 món ăn uống tất cả một dân tộc châu Á lớn hơn mà cũng trú ngụ trong xã hội địa phương thơm như fan Hoa, Tiếng Việt, hoặc giờ đồng hồ Thái.
The Israelites emerged from a dramatic social transformation that took place in the people of the central hill country of Canaan around 1200 BCE, with no signs of violent invasion or even of peaceful infiltration of a clearly defined ethnic group from elsewhere.
Người Israel lộ diện từ 1 quá trình chuyển đổi làng mạc hội sâu sắc diễn ra trong số dân cư tại vùng núi miền trung bộ của Canaan khoảng năm 1200 TCN, không có tín hiệu về đánh chiếm đấm đá bạo lực hoặc thậm chí là đột nhập hoà bình của một dân tộc xác định ví dụ với tới từ khu vực không giống.
That includes juvenile delinquency, due process for children involved in the criminal justice system, appropriate representation, and effective rehabilitative services; care & protection for children in state care; ensuring education for all children regardless of their race, gender, sexual orientation, gender identity, national origin, religion, disability, color, ethnicity, or other characteristics, and; health care and advocacy.
Nó bao gồm triệu chứng lầm lỗi vị thành niên, các bước pháp lý mang đến trẻ em liên quan tới hệ thống pháp lý hình sự, sự thay mặt đại diện phù hợp cùng những dịch vụ hồi phục hiệu quả; chăm sóc hay đảm bảo trẻ nhỏ trong số trung chổ chính giữa chăm sóc của phòng nước; đảm bảo dạy dỗ đến những đứa tthấp ko cần phải biết cho tới nguồn gốc, nòi giống, giới tính, sự tàn phế, giỏi kỹ năng, và chăm sóc sức khoẻ và gượng nhẹ pháp lý.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *